Under construction ...


Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: June 20, 2020Vianden / Veianen


Bibliography.

1. Wampach, Camillus. Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit (1935-).
2. Rymer, Thomas; Holmes, George. Foedera, conventions, litterae, et cujuscumque generic acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates. 1101-1654 (London : Tonson, 1727-1729; 2nd ed., 17 vols).
3. Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht (Utrecht).
4. Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand-duché de Luxembourg / Publications de la Section Historique de l'Institut Grand-ducal de Luxembourg (Luxembourg : 1845-).
5. Water, Willem te. Historie der Hervormde Kerk te Gent, met een kort verhaal der Gereformeerde doorluchtige School ... (Utrecht, 1756).
6. Scotti, Johann Josef. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem Königlich Preußischen Erbfürstenthume Münster und in den standesherrlichen Gebieten Horstmar, Rheina-Wolbeck, Dülmen und Ahaus-Bocholt-Werth über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege (Münster: 1842).
7. Bertholet, Jean. Historie ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et comté de Chiny (Luxembourg : A. Chevalier, 1741-).
8. Ordonnantie van zijne Princelijcke Excellentie, op 't Stuk van de Policie, binnen Zeelandt (Middelburgh : Richardt Schilders, 1583).
9. Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht (Utrecht).
10. Paringet, Diederick; Alen, Paul van. Memoriaal of Beschryving van de stad Grave, en den Lande van Cuyk (Utrecht : Hermanus & Johannes Besseling, 1752).
11. Nederlandsche jaarboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen die voorgefallen zyn binnen den omtrek der vereenigde provintien (Amsteldam : Houttuyn, 1747-).
12. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien de generaliteits landen en de volkplantingen van den staat (Amsteldam : Houttuyn, 1766-).
13. Europische Mercurius / Nederlandsch gedenkboek of Europische Mercurius (Amsterdam; Haag : 1690-1756).
14. Matthaeus, Antonius. Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti (Leiden: Fredericus Haaringh, 1693).
15. Papendrecht, Cornelis Paulus Hoynck van. Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta .. (Haag : 1743)
16. Gachard, Louis Prosper. Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange (Bruxelles : C. Muquardt, 1850).
17. Bulletin de l'Institut archéologique liégeois (Liége).
18. Jorissen, Theodoor. Memorien van Mr.Diderik van Bleyswijk,Vrijheer van Eethen en Meeuwen etc. 1734-1755 (Utrecht : 1887) [Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe Serie; No. 45].
19. Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique (Anvers).
20. Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege (Braunschweig).
21. Kervyn de Lettenhove, Joseph (Baron). Documents inédits relatifs à l'histoire du XVIe siècle (Bruxelles : F. Hayez, 1883).
22. Jansen, Josephus Evermodus. Turnhout in het verleden en het heden (Turnhout : Joseph Spichal, 1905).
23. Ijssel de Schepper, Gerhard Antoni. Lotgevallen van Christiern II en Isabella van Oostenrijk (Zwolle : 1870).
24. Nehalennia : jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren (Middelburg : Abrahams, 1849-1850).
25. Siegenbeek, Matthijs. Geschiedenis der Leidsche hoogeschool: van hare oprigting in den jare 1575, tot het jaar 1825 (Leiden : S. en J. Luchtmans, 1832).
26. De Navorscher (1851-).
27. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (Zwolle : 1874-).
28. Regtsgeleerd bijblad: behoorende tot de Nieuwe bijdragen voor regstgeleerdheid en wetgeving (Amsterdam : 1851).
29. Bezemer, W. Oude Rechten van Steenbergen ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1897) [Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 1e Reeks, No. 20].
30. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschryving van de gewezene stad Rommerswale (Middelburg : W. Abrahams, 1793) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
31. Henne, Alexandre. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique (Bruxelles; Leipzig : É. Flatau).
32. Vredius, Oliverios. Genealogia Comitum Flandriae (Bruges : 1642-).
33. Brouwers, Dieudonné. L'Administration et les finances du comté de Namur du XIIIe au XVe siècle. Sources. IV. Chartes et Règlements (Namur : Ad. Wesmael-Charlier, 1913).
34. Borgnet, Jules; Bormans, Stanislas; Brouwers, Dieudonné. Cartulaire de la commune de Namur (Namur : 1871-1924).
35. Philippi, Friedrich. Siegener Urkundenbuch (Osnabrück : Wenner, 1975; Reprint. Siegen : 1887, 1927; 2 vols).
36. Remling, Franz Xaver. Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer (Mainz : Kirchheim; Scholl : 1852-).
37. Deslandres, Paul. L'ordre des trinitaires pour le rachat des captifs (Toulouse; Paris : 1903).
38. Wenck, Helfrich Bernhard. Hessische Landesgeschichte (Darmstadt & Giessen; Frankfurt & Leipzig : 1783-).
39. Serrure, Constant Antoine. Histoire de la souveraineté de 's Heerenberg (La Haye : Nijhoff; Paris : Rollin, 1860).
40. Van Goor, Thomas Ernst. Beschryving der Stadt en den Lande van Breda ('s Gravenhage : Kieboom, 1744).
41. Lacomblet, Theodor Joseph. Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden (Düsseldorf : J. Wolf, 1840-1858).
42. Münch, Ernst. Geschichte des Hauses Nassau-Oranien (Aachen & Leipzig : Mayer, 1831-1833; 3 vols).
43. Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen (Nijmegen : Goor).
44. Missive van cien Raad der domeinen van Syne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, Heer en Baron van Breda &c. &c. &c. aan Haar Hoog Mogende in dato 12 July 1773, houdende eene deductie der hooge rechten en gerechtigheden.
45. Van Cappelle, Johannes Pieter. Filips Willem prins van Oranje (Vincent Loosjes, Haarlem : Loosjes, 1828).
46. Hermans, Cornelis Rudolphus. Annales Canonicorum regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis ('s-Hertogenbosch : P. Stokvis, 1858).
47. Berkum, Hendrik van. Beschryving der stadt Schoonhoven (Gouda : Gysbert en Willem de Vry, 1762).
48. Cau, Cornelis; Van Leeuwen, Simon; Scheltus, Jacobus; ; Scheltus, Paulus; Scheltus, Isaac; Lulius, Didericus; Scheltus, Paulus; Van der Linden, Joannes. Groot Placaet-Boeck : Vervattende de Placaten, Ordonnantiën ende Edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : ende van de Edele Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt : Mitsgaders vande Edele Mog. Heeren Staten van Zeelandt (Gravenhage; Amsterdam : 1658-).
49. Nahmer, Wilhelm von der. Die Land-Rechte des Ober- und Mittel-Rheins (Frankfurt am Main : Sauerländer, 1831-) [Handbuch des Rheinischen Particular-Rechts].
50. Dillenburgische Intelligenz-Nachrichten (Dillenburg).
51. Neÿen, Auguste. Histoire de la ville de Vianden et de ses comtes (Luxembourg : V. Bück, 1851).
52. Van Hasselt, Willem Jan Cornelis. Vianden, de oudste bezitting der graven van Nassau, in het Groot-hertogdom Luxemburg (Amsterdam : Beijerinck, 1850; 2nd edit.).
53. Wille, Christian; Reckinger, Rachel; Kmec, Sonja; Hesse, Markus. Spaces and Identities in Border Regions (Bielefeld: Transcript, 2015).
54. Bulletin de la Commission historique du département du Nord (Lille : 1843-).
55. Chambrun, Jacques Pineton de. Relation de ce qui s'est passé au restablissement d'Orange (Orange : Eduard Raban, 1666).
56. Taxandria : tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde (Bergen op Zoom : 1894-).
57. Recueil des ordonnances des Pays-Bas Autrichiens. Troisième Série: 1700-1794 (Bruxelles : Devroye 1860-) [Recueil des ordonnances de la Belgique].
58. Butkens, Christophe. Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, contenant l'origine, succession & descendence des ducs & princes de cette maison ... (La Haye : Lom, 1724).
59. Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg (Bruxelles : Hayez, 1844-).
60. Le Mire, Aubert; Foppens, Jean François. Opera diplomatica et historica (Leuven; Brussels : 1723-1748; 2nd edit.).
61. Dumont, (Baron) de Carels-Croon Jean; Rousset de Missy, Jean; Barbeyrac, Jean. Corps universel diplomatique du droit des gens ... (Amsterdam; La Haye : 1726-1731).
62. Van Goor, Thomas Ernst. Beschryving der stadt en lande van Breda ('s Gravenhage : Kieboom, 1744).
63. Jaarboek van de geschied- en oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom" (Breda : 1948-).
64. Christyn, Johannes Baptista; Knobbaert, Michiel. Brabandts recht dat is Generale costumen vanden lande ende hertoghdomme van Brabandt midtsgaders van het hertoghdom van Limborgh stede ende lande van Mechelen ... (Antwerpen : Michiel Knobbaert, 1682).
65. Casier, Constant. Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartiers de Louvain et de Tirlemont (Bruxelles : F. Gobbaerts, 1874) [Recueil des anciennes coutumes de la Belgique].
66. Van Leeuwen, Simon; Van Gouthoeven, Wouter; Batavia Illustrata ('s Gravenhage : J. Veely, J. Tongerloo en J. Doll, 1685).
67. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc (Bar-le-Duc : 1871-).
68. Thücelio, Cassandro. Des Heiligen Römischen Reichs Staats Acta (Frankfurt am Main; Leipzig : Bielcken, 1715-).
69. Biographie nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'à nos jours (Luxembourg : 1947-).
70. Hermans, Cornelis Rudolphus; Van Hoogstraten, Antonius; Van den Boogaard, M. Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravenstein ('s Hertogenbosch : P. Stokvis, 1850) [Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Noord Braband].
71. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht (Utrecht : Kemink, 1871-).
72. Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines / Bulletin du cercle royal archéologique, littéraire et artistique de Malines = Handelingen van den Koninklijken Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen (Malines / Mechelen : 1889-).
73. Anzeige derer zudringlichen Unternehmungen der Reichs Ritterschaft am Nieder Rheinstrohm und ... derer Freiherrn von Sickingen ... in deren ... wider Se. Chnrfürstl Durchlaucht zu Pfalz und dero Sponheimische Fürstlich Herren Agnaten ... aus Veranlassung der von höchstdenenselben zur Gravschaft Sponheim zurückgebrachten Herrschaft Ebernburg au der Nohe, bei dem Kaiserlichen Reichs Hofrathe eingestellten Klage ([Karlsruhe] : 1769).
74. Van Manen, Kosterus Gerard. Verboden en getolereerd: een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek (Hilversum : Verloren, 2001) [Werken uitgegeven door Gelre; 55].
75. Van Der Elst, J.Michel. Het Land van Grimbergen (Steenokkerzeel : 2017).
76. Japikse, Nicolas. De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau (Den Haag, 1937-1938).
77. Cau, Cornelis; Van Leeuwen, Simon; Scheltus, Jacobus; ; Scheltus, Paulus; Scheltus, Isaac; Lulius, Didericus; Scheltus, Paulus; Van der Linden, Joannes. Groot Placaet-Boeck : Vervattende de Placaten, Ordonnantiën ende Edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : ende van de Edele Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt : Mitsgaders vande Edele Mog. Heeren Staten van Zeelandt (Gravenhage; Amsterdam : 1658-).
78. Willems, Jan Frans; Bormans, Jean Henri. Les gestes de ducs de Brabant. De Brabantsche Yeesten (Brussel : Hayez, 1839-).
79. Placcaet over het stuck van de jacht, in den furstendomme Gelre ende Graeffschap Zutphen, ende voornamentlijck in den Quartiere van Veluwe ende Veluwen-zoom (Arnhem : Hagen, 1680).
80. Missive van cien Raad der domeinen van Syne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau, Heer en Baron van Breda &c. &c. &c. aan Haar Hoog Mogende in dato 12 July 1773, houdende eene deductie der hooge rechten en gerechtigheden.
81. Houben, Ludovicus Godefridus Aloysius. Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland (Turnhout : Beersmans-Pleek, 1889-).
82. Werken der Marnix-Vereeniging (Utrecht : 1870-).
83. Testamens des Princes d'Orange faits et confirmés par leur déces, dans lesquels sont pleinement exprimées leurs dernières volontés (La Haye : Uytwerf, 1702).
84. Goldschmidt, Bernhard Anton. Geschichte der Grafschaft Lingen und ihres Kirchenwesens insbesondere (Osnabrück : Overwetter, 1850).
85. Servaas van Rooijen, A.J. Oranje-Album. Feestbundel ter Gelegenheid van het Aanvaarden der Regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Aug. 1898 ('s-Gravenhage : Mouton, 1898).
86. Mémoires de la Société d'émulation du Jura (Lons-le-Saunier).
87. Bocek, Antonin; Chytil, Josef; Chlumecky, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : Aloysii Skarnitzl, 1836-1903).


Geographical names.

Ameland (in Friesland, the Netherlands).
Antwerp -> Antwerpen, Anvers (in Antwerpen, Vlaanderen, Belgium).
Arlay (in Jura, Bourgogne-Franche-Comté, France).
Besançon (in Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France).
Beilstein (in Lahn-Dill, Hessen, Germany).
Borculo (in Gelderland, the Netherlands).
Breda (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Bredevoort -> Brevoort (in Gelderland, the Netherlands).
Bütgenbach / Butgenbach (in Luik, Belgium).
Buren (in Gelderland, the Netherlands).
Cranendonck (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Culemborg -> Kuilenburg / Kuylenburgh (in Gelderland, the Netherlands).
Dasburg (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Diest (in Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest, Belgium).
Diez / Dietz [an der Lahn] (in Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalz, Germany).
Eindhoven (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Flushing -> Vlissingen (in Zeeland, the Netherlands).
Geertruidenberg (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Herstal -> Hesta (in Luik, N Belgium).
Ieper -> Ypres (in West-Vlaanderen, Belgium).
Isenghien / Ysenghien -> Izegem / Iseghem / (in West-Vlaanderen, Vlaams Gewest, Belgium).
Katzenelnbogen (in Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalz, Germany).
Klundert (in Moerdijk, Noord-Brabant, the Netherlands).
Lahr (in Ortenau, Baden-Württemberg, Germany).
Leerdam (in Zuid-Holland, the Netherlands).
Lek -> Lecq (in Zuid-Holland, the Netherlands).
Lichtenvoorde (in Gelderland, the Netherlands).
Masmines -> Massemen (in Wetteren, Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest, Belgium).
Middelburg (in Zeeland, the Netherlands).
Montfoort (in Utrecht, the Netherlands).
Nassau [an der Lahn] (in Rheinland-Pfalz, Germany).
Niervaart see Klundert.
Nozeroy (in Jura, Bourgogne-Franche-Comté, France).
Orange -> Arausio; Oranje; Oranien (in Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).
Turnhout (in Antwerpen, Belgium).
Sankt Vith / Vijt -> Saint-Vith (in Liége / Luik / Lüttich, Région wallonne, Belgium).
Veere (in Zeeland, the Netherlands).
Vianden -> Veianen; Veinen; Vienne; Viane (in Luxembourg).
Vlissingen -> Flushing (in Zeeland, the Netherlands).
Warneton / Warneston -> Waasten; Varnetån; Warneuton (in Hainaut, Région wallonne, Belgium).
Watten -> Waten, Wotten (in Nord, Hauts-de-France, France).
Willemstad (in Moerdijk, Noord-Brabant, the Netherlands).
Zenete / Cenete (in Granada, Andalusia, Spain).
Zevenbergen -> Zeuvebérge (in Moerdijk, Noord-Brabant, the Netherlands).
Chistian (First) names.

Engelbert -> Engelbertus; Engelbrecht.
Frederick -> Fredericus / Fridericus; Friedrich; Fréderic.
Geoffrey -> Godfridus; Geoffroi; Godfried; Gottfried.
Henry -> Henricus; Heinrich, Hendrik; Henri.
John -> Johannes; Johann; Jan; Jean.
Louis ->Ludovicus; Ludwig.
Maurice -> Mauritius; Maurits.
René -> Renatus; Rainer.
William -> Guillelmus; Wilhelm; Willem.
Overview.

In 1270, the County of Vianden, a territory in the Holy Roman Empire, became vassal of Luxembourg [51: p.112].

In 1417, the County of Vianden passed to the House of Nassau.

Since the 15th century, with the Duchy of Luxembourg, the County of Vianden was integrated into a large territorial union, called the Burgundian Low Countries that in the 16th century passed to the Crown of Spain, and then, in the 18th century, to the Crown of Austria.

In 1795, France annexed Vianden and Luxembourg.--- 1229-1237

Margrave of Namur;
Count of Vianden;

@ Added:

- [1229] Namur
On the death of Margrave Henry II of Namur, his sister Margaret, wife of Count Henry I of Vianden, took Namur, as their brother Baldwin of Constantinople was in the East (1229).

@ Samples:

(Jan 1230, n.s.) [33: tome I; p.36; Doc.# 66]
< Henry I (+1252), Count of Vianden 1214; ~ 1216 Margaret of Courtenay (+1270), Margvine of Namur [1229-1237]; >
H[enricus], marchio Namucensis et
comes Viannensis

(Aug 1231) [51: p.XIV]
Henricus Marchio Namucensis et
Viennae Comes et
Margarita Marchionissa et Comitissa uxor ejus

(May 1233) [34: tome I; p.23; Doc.# 9]
Henricus, marchio Namucensis et
comes Vienne, et
Margareta, marchionissa et comitissa, uxor eius

(Apr 1235) [34: tome I; p.31; Doc.# 12]
Henricus, marchio Namurcensis et
Viennensis comes, et
Margareta, marchissa et comitissa, uxor ejus

(Sep 1236) [33: tome I; p.57; Doc.# 94]
Henricus, Namucensis marchio et
Viennensis comes, et
Margareta uxor eius


--- 1237- ~1266

Count of Vianden;

@ Removed:

- [1237] Namur
Baldwin of Constantinople took Namur from his sister Margaret, wife of Count Henry I of Vianden (1337).

@ Samples:

(June 1248) [51: p.XV]
Henricus et Margarita Comitissa Viennensis

(Dec 1257) [51: p.XVIII]
< Philip I (+1272), Count of Vianden; ~ ca 1262 Mary of Leuven / Louvain (+ca 1289), Lady of Grimbergen, of Perwez >
Je Philippe Cuens de Vienne

(July 1266) [51: p.XXII]
Philippus Comes Viennensis


--- ~1266-1272

Count of Vianden;
Lord of Grimbergen;

@ Added:

- Grimbergen
Mary of Leuven / Louvain, wife of Count Philip, inherited a portion of Grimbergen [52: p.14].
Note. Mary was daughter of Geoffrey of Brabant, Lord of Perwez, and Alice, heiress of Grimbergen [52: p.14].

@ Samples:

(June 1269) [51: p.110]
< Philip I (+1272), Count of Vianden; ~ ca 1262 Mary of Leuven / Louvain (+ca 1289), Lady of Grimbergen, of Perwez >
Je Philippe Cuens de Vienna and
Sire of Grymbergis

(Feb/Mar 1270) [51: p.XXVI] [7: tome V; p.LXV]
Je Philippe Cuens de Vienne &
Sires de Grimberge

(June 1271) [32: pars I (1642); p.216] [58: tome I; p.231]
Philippus Comes Vianensis,
Dominus de Grimbergis &
Maria ejus uxor Domina dictorum locorum


--- 1272-ca.1289

Count of Vianden;

@ Samples:

(Feb 1284) [59: tome II; partie II (1869); p.713; Doc.# XVII]
< Geoffrey I (+1307/10), Count of Vianden 1272; ~ (1) Adelheide / Aleidis of Oudenarde (+1305); >
Jou Godefrois cuens de Vyanne et
jou Aelis comtesse de Vyanne, feme le noble home monsigneur Godefroit conte devant dit,
file le noble home monsigneur Jehan, apielet de Audenarde, signeur de Rosoit

(May 1285) [60: tome I (1723); p.440; Doc.# CXXXIII]
Godefridus Comes de Viane

@ Samples [Auxiliary]:

(June 1285) [32: pars I (1642); p.216] [58: tome I; p.232]
< Mary of Leuven / Louvain (+ca 1289), Lady of Grimbergen, of Perwez; ~ Philip I (+1272), Count of Vianden >
Nous Marie Dame de Grimberges & de Perwes


--- ca.1289- ~1313

Count of Vianden;
Lord of Grimbergen;

@ Samples:

(Jan 1292) [61: tome I (1726); p.274; Doc.# DXI]
< Geoffrey I, Count of Vianden 1272 >
wy Godevaert Graeve van Vianden, ende
wy Geerard van Aa,
Heeren van Grimberghen

(June 1292) [32: pars I (1642); p.217]
Godefridus Comes Viennensis,
Dominus Grimbergae

(Feb 1295) [1: Band VI (1949); p.18; Doc.# 569]
nos Godefridus comes Viennensis, Trevirensis diocesis, et
de Grimbergen dominus

(1295) [32: pars I (1642); p.217]
Nous Godefrois Cuens de Viane &
Sires de Grimberge &
je Philippes ses aisnes fius

(July 1311) [1: Band VII (1949); p.458-459; Doc.# 1379]
Nos Philippus, comes Vyennensis,
dominus de Grimbergen

(Jan 1313) [1: Band VII (1949); p.506-507; Doc.# 1417]
Philippus comes Vyennensis,
dominus de Grimbergh, necnon et
Aleydis comitissa eiusdem loci

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1306) [51: p.XXXII]
Je Philippes anneis fils le Comte de Vienne


--- ~1313-ca.1348

Notes. Adelheide / Aleidis (+1376), daughter of Count Philip II of Vianden, received the Lordships of Grimbergen and St.Vith. She was married twice: (1) John of Dollendorf; (2) ca. 1331 Count Otto II of Nassau-Dillenburg (+1350/1). In 1417, her grandsons from the second marriage inherited Vianden.

@ Samples:

(May 1336) [87: Band 7; Abtheilumg I (1858); p.85; Doc.# 117]
Nous ... Henris Contes de Vienne


--- ca.1348-1414

@ Added:

- Sponheim / Spanheim
Countess Mary of Vianden married Simon III, Count of Spanheim-Kreuznach (ca.1348).

@ Samples:

(Dec 1403) [37: tome 2e; p.130; Doc.# 87]
< Simon III (+1414), Count of Spanheim-Kreuznach 1380; ~ ca.1348 Countess Mary of Vianden; with his daughter Elizabeth (+1417) >
Symon, comes in Spanheim et in Vyenna, et
Elysabeth de Spanheim, Bavarie ducissa et
domina Grymbergensis,
vidua

(Sep 1406) [38: Band I (1783); p.222; Doc.# CCCII]
Wyr Symon Grafe zu Spanheim und zu Vianden


--- 1414-1417

Count of Sponheim, Vianden;
{ Duke in Bavaria; }

@ Added:

- [1414] Bavaria
Elizabeth, widow of Rupert Pipan of the Palatinate, succeeded her father, Simon of Spanheim, in Vianden (1417).

@ Samples:

(Sep 1415) [36: Band II / Jüngere Urkunden (1853); p.88; Doc.# 44]
< Elizabeth (+1417), Countess of Sponheim-Kreuznach 1414, of Vianden; ~ (1) 1381 Count Engelbert III of the Mark (+1391); ~ (2) 1392 Rupert Pipan of Bavaria (+1397), son of Rupert of King of the Romans; Count-Palatine of the Rhine >
Wir Elizabeth graffin zu Sponheim, zu Vyanden,
hertzogin in Beyern, wytwe

(May 1416) [73: Beilagen; p.1; Doc.# I]
Wir Elizabeth Greffinn zu Spanheim zu Vyanden,
Herzoginn in Beyern, Witwe
--- 1417-1448

@ Samples:

(July 1432) [35: Abtheilung II; p.129; Doc.# 107]
< John (+1448), Count of Nassau-Dillenburg >
Wyr Johann, grave zw Nassauw und zw Vyanden

(Sep 1438) [35: Abtheilung II; p.142; Doc.# 121]
< John (+1448), and Engelbert I (+1442), Counts of Nassau and Vianden >
Wir Johan und Engelbrecht gebrüder, graven zu Nassauw und zu Vyanden

@ Samples [Auxiliary]:

(Apr 1421) [70: deel I; p.592; Doc.# 43d]
< Engelbert I of Nassau (+1442), Count of Vianden; ~ 1403 Joan of Polanen (+1445), Lady of Breda, Lek >
Wir Engelbrecht greve zoe Nassauwe,
here zo der Leck inde zo Breda


--- 1448-1489

Count of Nassau, Vianden;
Lord of Breda;

@ Samples:

(Aug 1449) [29: p.64]
< John (+1475), Count of Nassau and Vianden >
Wy Johan grave tot Nassouw ende tot Vyanden,
heere tot Breda,
drosset van Brabant

(Sep 1453) [4: année 1874; tome XXIX (VII); p.43; Doc.# 71] < for Vianden >
Wir Johann, grave zo Nassauwe, zo Vyanden und zo Dietze,
here zo Breda

(Oct 1464) [72: tome VII (1897); fascicule I; p.186]
Wij Johan greve te Nassouwe, tot Vyanden ende tot Dyetze,
heere tot Breda, ende
Marie van Loen, grevinne ende vrouwe der sel ver lande, sine wittige gesellinne.

(July 1475) [40: p.475; Doc.# 62]
< Englebert II of Nassau (+1504), Count of Vianden; Lord of Breda; >
Engelbrecht Greve te Nassouw en tot Vyanden,
Heer tot Breda

(Mar 1479, n.s.) [4: année 1881; tome XXXV (XIII); p.72-73; Doc.# 205]
Wir Engelbrecht grave zu Nassauwe vnd zu Vyanden,
here zu Breda etc.

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1445) [41: Band IV; p.327; Doc.# 273]
< Henry (+1450), Count of Nassau; ~ (2) Irmgard (+1451), Lady of Schleiden-Junkerath >
Ich Heynrich graue zu Nassauwe, zu Vyanden, zu Dietze,
eyn here zur Leck und zu Breda,
here zur Sleyden


--- 1489-1500

Count of Nassau, Vianden, Diez;

@ Added:

- [1489] Diez
Engelbert II of Nassau ceded the County of Vianden to his brother, Count John V of Nassau and Diez, to pay the ransom to King Charles VIII of France (1489) [22: Band III (1833); p.160].

@ Samples:

(Mar 1491) [35: Abtheilung II; p.392; Doc.# 289]
< John V (+1516), Count of Nassau; ~ 1482 Elizabeth (+1523), Countess of Katzenelnbogen 1500; daughter of Henry III, Landgrave of Hesse-Marburg >
Johannes comes in Nassauwe, in Vianden ac in Dietze

(Oct 1492) [35: Abtheilung II; p.398; Doc.# 294]
Wir Johann, grave zu Nassauw, zu Vianden und zu Dietze

(July 1496) [35: Abtheilung II; p.426; Doc.# 313]
Johannes comes in Nassauwe, in Vyanden ac in Dyetze

(Mar 1497) [35: Abtheilung II; p.430; Doc.# 317]
Wir Johann, grave zu Nassauw, zu Vyanden und zu Dyetze


--- 1500-1504

Count of Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez;

@ Added:

- [1500] Katzenelnbogen
Elizabeth, wife of Count John V of Nassau, inherited the rights to Katzenelnbogen after the death of her brother, Landgrave Wiliam III of Hesse-Marburg (1500).

@ Samples:

(Mar 1500) [35: Abtheilung II; p.456; Doc.# 335]
< John V (+1516), Count of Nassau; ~ 1482 Elizabeth (+1523), Countess of Katzenelnbogen 1500, daughter of Henry III, Landgrave of Hesse-Marburg >
Johannes comes in Nassau, in Katzenelenbogen, in Vianden et in Dietz

@ Samples [Auxiliary]:

(Oct 1499) [65: p.392] < for Diest >
< Englebert II of Nassau (+1504), Count of Vianden; Lord of Breda; son of Count John IV of Nassau >
Engelbert grave tot Nassau ende tot Vianden,
heere tot Breda, Diest, Grimbergen etc.


--- 1504-1516

Count of Nassau, Vianden, Diez;
Lord of Breda, Diest, Grimbergen;

@ Samples:

(Oct 1504) [4: année 1884; tome XXXVII (XV); p.172-173; Doc.# 539]
< John V (+1516), Count of Nassau; ~ 1482 Elizabeth (+1523), Countess of Katzenelnbogen 1500, daughter of Henry III, Landgrave of Hesse-Marburg >
Wir Johan, graue zu Nassaw, zu Vianden, zue Dietz,
herr zu Breda, zu Diest und Grimbergen

(Jan 1506, n.s.) [4: année 1884; tome XXXVII (XV); p.191; Doc.# 609]
Wyr Johan, graue zu Nassaw, zu Vianden, zu Dietze,
herre zu Bredae, zu Diest vnnd Grymbergen etc.

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1504) [66: stuck II; deel I; p.1033; ; Doc.# I]
Hendrick Grave tot Nassou, tot Vyanden, tot Catzenelboge en tot Dietze,
Heere tot Breda, tot Diest, Herstal, Grimbergen en Sichem,
Burggrave van Antwerpen,
Drossart s' Lands van Brabant, &c.


--- 1516-1524

Notes. In 1499, Engelbert of Nassau acquired Diest from Julich [31: tome II; p.75f]

@ Samples:

(May 1521) [19: serié 2e; tome I; XXI (1865); p.610; Doc.# II]
< Henry of Nassau (+1538), Count of Vianden; Baron of Breda >
Henri, comte de Nassau, de Vienne et de Catzenellenboge,
seigneur de Breda, de Diest, Grimberghen, etc.
Chevalier de l'ordre de l'empereur Charle cincquiesme, roy d'Espaigne etc. et
capitaine général de ses pays pardeça


--- 1524-1538

@ Added:

- [1524] Zenete, Cid
Henry of Nassau, Count of Vianden, married Mencia of Mendoza (+1554 ), Margravine of Zenete / Cenete and Countess of Cid (1524).
Notes. In 1523, Mencia inherited titles of her father, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (+1523), Count of Cid; Margrave of Zenete.

@ Samples:

(Dec 1536) [63: 8 (1955); p.112] [62: p.268]
< Henry of Nassau (+1538), Count of Vianden; Baron of Breda; ~ (3) 1524 Mencia of Mendoza (+1554 ), Margravine of Zenete & Countess of Cid 1523 >
Henrick, Grave tot Nassou,
Merckgrave tot Zenette,
Grave tot Catzenelnboghen, tot Vyanden ende tot Tijd,
Heere tot Breda, Diest, Grymberghen, etc.


--- 1538-1544


@ Replaced:

- [1538] Zenete, Cid with Orange, Penthièvre, Tonnerre, Charny, Arlay, Nozeroy Châtel-Belin
René, Prince of Orange, succeeded his father Henry in Vianden (1538).
Notes. René was son of Henry of Nassau and his second wife, Claude of Chalon-Orange (+1521).

@ Samples:

(June 1544) [68: Theil IV (1719); p.661; Doc.# B] [67: série V; tome 4 (vol.44) / 1922-1923; p.287-289]
< René of Nassau (+1544), Prince of Orange 1530; Count of Vianden 1538; Lord of Breda, etc. >
Nous René de Châlon par la grace de Prince d'Orange,
Comte de Nassau, de Vianden, de Diets, de Catsenelleboge, de Tonnere, de Pointhieure, de Charny, &c.,
Seigneur Baron de Breda, de Diest, Warneston, Arlay, Neseroy, Chatelbelyn &c.


--- 1544-1566

@ Samples:

(Aug 1566) [46: volume III; p.62; Doc.# 182] < for Cuijk >
< William "the Silent" of Nassau (+1584), Prince of Orange 1544; Count of Vianden 1544 >
Wilhelm byder gratien Godtz Prince van Oraengien,
Grave van Nassau, van Catzenelnboghe, van Vyanden, van Diets, van Tonnerre, van Charny etc.;
Heere Baron van Breda, van Diest, van Grimbergen, vander Lecke, van Waesten, vander Nydevaert, van Arlay, van Noseray, van Chastelbelin;
Pantheer vanden Grave ende landen van Cuyck;
Borchgrave van Antwerpen ende van Besanchon;
Ridder vander orden des Gulden Vlies;
Stadthouder ende Capiteyn Generaell van Burgundien, van Hollant, van Zelant ende van Utrecht


--- 1566-1604

Notes. In 1566, King Philip II of Spain, in his quality of Duke of Luxembourg, confiscated Vianden from Prince William of Orange, and gave the County (with St. Vith and Dasburg) to Peter-Ernest I, Count of Mansfeld-Vorderort. Peter-Ernest I, who was given the title of Prince in 1594, owned Vianden until his death in 1604 [51: p.189, 193].


--- 1604- ~ 1610 ( Philip-William )

Notes. In 1604, after the death of Prince Peter-Ernest I of Mansfeld, Albert and Isabelle-Claire-Eugenie, in their quality of Duke and Duchess of Luxembourg, gave Philip-William of Nassau, Prince of Orange, the County of Vianden and other possessions confiscated from his father, William in 1566 [51: p.196, XLIV]. Since 1604, no longer the Princes of Orange ruled the County of Vianden as independent sovereigns who could make war or conclude peace [51: p.198].

@ Samples:

(July 1609) [44: p.184; Doc.# Q2] < for Breda >
< Philip-William of Nassau (+1618), Prince of Orange 1584, Count of Vianden 1604 >
Philips Willem by der Gratien Gods Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Buren, Vianden, Diets, Catsellenbogen, Leerdam,
Vryheer ende Baron van Breda, Diest, Grimbergen, Erley, Rollencourt, Yselsteyn, Cranendonk,
Heer van Lannoey, Xantes, Wachacgnes, Noseroy, St Martensdyk, Steenbergen,
Burchgrave van Antwerpen ende Besançon,
Ridder van den Oorden van den Gulden Vliese &c.

(Apr 1610) [44: p.189; Doc.# Q4] < for Breda >
Philips Willem, by der Gratien Gods Prince van Oraneien,
Grave van Nassau, Buren, Vianden, Dietz, Catsnellenbogen, Leerdam, &c.
Vryheer en Baron van Breda, Diest, Grimbergen, Arloiy, Rollencourt, Iselstein, Cranendonk, &c.
Heer van Lannoy, Xantes, Wahaignes, Noseroy, St. Martensdyk, Steenbergen, &c.
Erfburchgrave van Antwerpen, en van Besançon, &c.
Ridder van den Oirden van den Gulden Vliese, &c.

@ Samples [Auxiliary]:

(May 1586) [82: serie II; deel I (1872); p.516-517; Doc.# 2]
< Maurice (+1625), Prince of Orange 1618; Count of Vianden >
Mauritz geboren Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Catzenelboghen, Vianden, Dietz, etc.
Marquys van der Veere ende Vlissinghen,
Heere van Sint Vijt, Daesburghen, de Stadt Grave ende de Landen van Cuyck, etc.
Gouverneur ende Capiteyn Generael ende Admirael


--- ~ 1610- ~ 1616 ( Philip-William )

Prince of Orange;
Count of Nassau, Buren, Vianden, Diez, Katzenelnbogen, Leerdam;
Baron & Lord of Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, IJsselstein, Cranendonck;
Lord of Lannoy, Nozeroy, St.Maartensdijk, Steenbergen;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Removed:

- Santes, Rollancourt, Wahagnies
Prince Philip-William ceded Santes, Rollancourt, Wahagnies.

@ Samples:

(July 1611) [44: p.192-193; Doc.# Q5] < for Breda >
Philips Willem by der Gratien Gods Prince van Oraingien,
Grave van Nassau, Bueren, Vyanden, Diets, Catsnellenbogen, Leerdam, ende
Vryheer ende Baron van Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, < Yselsteyn, > Cranendonck &c.
Heer Lammoy, Noseroy, Sta. Mertensdyck, Steenbergen &c.
Erfburggraaf van Antwerpen ende van Besanzon &c.,
Ridheer van de Oirden van den Gulden Vlieze &c.

(June 1615) [44: p.195-196; Doc.# Q6] < for Breda >
Philips Wilhelm, by de gratie Gods, Prince vaa Orangien,
Grave van Nassauw, Bueren,Vyanden, Dietz,.Catznellebogen, Leerdam, &c.
Baron van Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, Iselstyn, Cranendonck, &c.
Heere van Lannoy, Noseroy, St. Martensdyck, Steenbergen, &c. ende
Erfburggrave van Antwerpen ende van Besançon, &c.
Ridder van de Orden van den Gulden Vliesce, &c.


--- ~ 1616-1618 ( Philip-William )

Prince of Orange;
Count of Nassau, Vianden, Katzenelnbogen, Diez, Buren, Leerdam;
Baron & Lord of Breda, Diest, Steenbergen, Warneton, Grimbergen, Lannoy, Herstal, Niervaart, Arlay, Nozeroy, St.Maartensdijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Samples:

(Feb 1618) [83: p.7-8]
< Philip-William of Nassau (+1618), Prince of Orange 1584 >
Nous Philippe Guillaume par la Grace de Dieu prince d'Orange,
conte de Nassau, Viandes, Diets, Catzenellebogen, Bueren et Leerdam,
s-r et baron de Breda, Diest, Steenberges, Vuarneton, Grimbergs, Lanoy, Herstal, Neuerwaert, Arlay, Noseroy, St-Martensdyck et aultres appendances et dependances,
viscontes hereditaire d'Anvers et Besançon,
chevalier de la Toison d'Or etc.

--- 1618-1625 ( Maurice )

Notes. In 1619, after the renewal of the Eighty Years' War, the Spanish army took control over Vianden.

Prince of Orange;
Count of Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron & Lord of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Leck, Polanen, Niervaart, IJsselstein, St.Maartensdijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Replaced:

- [1618] Lannoy with Lingen, Moers, Veere, Vlissingen, the City of Grave and the Land of Cuijk, St.Vijt, Dasburg, Leck, Polanen
Maurice of Nassau, Count of Moers, Margrave of Veere, Vlissingen, Lord of the City of Grave and the Land of Cuijk, St.Vijt, Dasburg, Leck, Polanen, succeeded his brother Philip-William in Vianden (1618).
Notes. In 1551, Anne of Egmond, Countess of Buren, sold Lingen to Emperor Charles V before her marriage to Prince William of Orange [84: p.53].
In 1578, Lingen was bestowed on Prince William of Orange [84: p.67]. However, the Spanish and Dutch continued fighting for the control over Lingen.
In 1597, the Dutch army led by Maurice of Orange took Lingen [84: p.79].
In 1602, Maurice of Orange, though already considered Lingen as his possessions, requested and received an investiture from the States of Overijssel [84: p.79].
In 1609, by an inheritance agreement, which Maurice concluded with his brothers, Philip-William and Henry, he alone was granted the right to Lingen [84: p.79].

@ Removed:

- Steenbergen

@ Samples:

(Sep 1619) [27: deel V (1879); p.5]
< Maurice of Nassau (+1625), Prince of Orange 1618; Count of Vianden >
Maurits by der Gratie Godes Prince van Oraengien,
Graue van Nassau Catzenellenbogen, Vianden, Diest, Lingen, Moers, Bueren, Leerdam;
Marquis van der Vere ende van Vlissingen,
heere ende baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, [Erlay], Noseroy, St. Vyth, Doesborch, Heristal, Craenendonck;
erffburggreve van Antwerpen ende Besançon,
Gouuerneur ende Capitein Generael van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, ende Oueryssel;
Admirael Generael etc.

(Apr 1625) [9: serie II; jaagang X (1854); p.21-22]
Maurits, bij der gratien Gods prince van Orangien,
grave van Nassau, Catsenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam,
marquis van der Veere ende Vlissingen,
heere ende baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St Vijt, Doesburgh, Leck, Polanen, Nierwaert, IJsselsteyn, St. Maertensdijck etc.,
erffburghgrave van Antwerpen ende Besancon,
gouverneur ende capitein generael over Gelderland, Holland, Zeeland, Westvriesland, Zutphen, Utrecht, Overijssel, Groningen, Ommelanden ende Drent,
admirael generael


--- 1625-1650

Notes. In June 1648, by the peace treaty concluded between Spain and the United Provinces, it was stipulated that Vianden would return to the Prince of Orange, who took possession of it in August of the same year [51: p.206].

Prince of Orange;
Count of Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Baron & Lord of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Château-Renard, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Added:

- Naaldwijk

- Willemstad

@ Replaced:

- [1625] Leck with Geertruidenberg, Château-Renard, the Upper & Lower Zwaluwe
Frederick-Henry of Nassau, Lord of Geertruidenberg, Château-Renard, the Upper & Lower Zwaluwe, succeeded his brother, Maurice, in Vianden (1625).
Note. Château-Renard passed to Louise of Coligny (+1620), daughter of Gaspard II, Admiral of France, and mother of Frederick-Henry of Nassau, Prince of Orange.

@ Samples:

(May 1626) [12: deel XI; stuk II (1776); p.1037-1038]
< Frederick-Henry of Nassau (+1647), Prince of Orange 1625 >
Frederick Hendrick, by der Gratien Gods, Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Linghen, Moers, Bueren, Leerdam &c.
Marquis vander Vere ende van Vlissingen, &c.
Heere en Baron van Breda, der Stad Grave en Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendoncq, Warneston, Arlay, Nozeroy, Sint Vyt, Daesburch, Polanen, Willemstad, Nyervaart, Ysselsteyn, Sint Maartensdyck, Geertruydenberch, Chasteau Renard, de Hooge ende Leeghe Swaluwen, ende van Naaltwyck, &c.
Erf burchgrave van Antwerpen ende van Besanson, &c.
Erfmaarschalk van Holland,
Gouverneur over Gelderland, Holland, Zeeland, Westvriesland, Zutphen, Utrecht, ende Over Yssel,
Capiteyn ende Adrmiraal Generaal van de Geunieerde Provincien

(Dec 1650) [9: serie II; jaargang X (1854); p.500-501]
< William (+1650), Prince of Orange 1647; Stadtholder of Holland, Zeeland, Utrecht, Guelders & Overijssel 1647 >
Wij Wilhem bij der gratie Godts, prince van Orangie,
grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moers, Buyren, Leerdam, etc.,
marquis vander Veere ende van Vlissingen,
heere ende baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vyth, Doesburg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Isselsteyn, St. Maertensdijck, Geertruidenbergh, Chasteau Regnardt, de hooge ende lage Swaluwe, Naeltwijck etc.,
erffburggrave van Antwerpen ende van Besançon, etc.,
erffmaerschalck van Hollandt,
gouverneur over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Westvrieslandt, Utrecht, Overijssel, stadt Groningen ende Ommelanden, Drenthe, etc.,
capiteyn generael ende admirael der Vereenighde Nederlanden


--- 1650- ~1655

Prince of Orange;
Count of Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Château-Renard, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Added:

- Steenbergen

@ Samples:

(July 1655) [10: I; p.256]
Wilhem Hendrick by der gratie Godts Prince van Orangien,
Grave van Nassau, Catsenellebogen, Vyanden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam &c.,
Marquis van der Veere ende van Vlissingen,
Heere en de Baron van Breda, der Stadt Grave ende vanden Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, Sint Wyth, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Nyervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, Sinte Maertensdyck, Geertruydenbergh, Chasteau Regnard, de Hooge ende Lage Swaluwe, Naeltwyck &c.,
Erf-Burghgraef van Antwerpen ende Besançon &c.,
Erf-Marschalck van Holland &c.


--- ~1655-1672

Prince of Orange;
Count of Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Removed:

- Château-Renard

@ Samples:

(Dec 1664) [55: p.166] < for Orange >
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Count of Vianden; King of England 1689 (William III) >
Guillaume Henry par la Grace de Dieu Prince d'Orange,
Comte de Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren, Leerdam, &c.
Marquis de la Vere & de Flissinge,
Seigneur & Baron de Breda, de la Ville de Grave & Pays de Cuycq, Diest, Grimbergue, Her stal, Cranendoncq, Warneston, Arlay, Noseroy, Saint Vyth, Daesbourg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Yselsteyn, Steenbergue, Saint Martensdicq, Geertruydenberg, les Hautes & Basses Zwalues, Naeldwick &c.
Visconte hereditaire d Anvers & de Besançon &c.

(Apr 1670) [56: jaargang IV (1897); p.227]
Wilhelm Hendrick bij der gratien Godts, Prince van Orange,
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moers, Buyren, Leerdam, etc,
Marquis van der Vere, ende van Vlissingen,
Heere ende Baron van Breda, der stadt Grave ende Lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Nozeroy, St.Vith, Daesbourgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Isselsteyn, Steenbergen, St.Martensdijck, Geertruydenbergh, de hooge ende lage Swaluwen, Naeltwijck etc.
Erffburch-Grave van Antwerpen ende van Besançon,
Erffmaerschalck van Hollandt etc.

(Feb 1672) [10: I; p.292]
Willem Henrick, by der gratie Godts Prince van Orange,
Grave van Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Bueren, Leerdam &c.,
Marquis van der Veere ende van Vlissingen,
Heere ende Baron van Breda, der Stadt Grave ende Landen van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, Sint Maertensdyck, Geertruydenbergh, de Hooge en Lage Swaluwen, Naeltwyck &c
Erf Burghgrave van Antwerpen en Besançon,
Erf Maerschalck van Hollandt &c.


--- 1672-1674

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Replaced:

- [1672] Nassau (County) with Nassau (Principality)

@ Samples:

(May 1672) [46: volume III; p.337; Doc.# 280] < for Cuijk >
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Count of Vianden; King of England 1689 (William III) >
Wilhem Hendrick by der gratien Godts Prince van Orangie ende van Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Bueren, Leerdam etc.;
Marquis vander Vere ende Vlissingen;
Heere ende Baron van Breda, der stadt Grave ende lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburch, Polanen, Willemstadt, Nieuwaert, Isselsteyn, Steenbergen, St.Maertensdyck, Geertruydenbergh, de Hooge ende Lage Swaluwen, Naeltwyck;
Erffburchgrave van Antwerpen ende van Besanson;
Erffmaerschalck van Hollandt;
Capiteyn Generael der Vereenichde Nederlanden


--- 1674-1683

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Added:

- [1674] Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside
The States of Utrecht granted the high, middle and low jurisdiction in Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes to Prince William-Henry of Orange (1674) [28: deel 24 (1874); p.197-198].

@ Samples:

(Aug 1675) [12: deel I; stuk II (1761); p.1233]
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Count of Vianden; King of England 1689 (William III) >
Wilhem Hendrick, by der gratien Godes, Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Diets, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam, &c.
Marquis van der Veere en Vlissingen,
Heere en Baron van Breda, der Stad Grave en den Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vyth, Daesburg, Polanen, Willemsladt, Nyervaert, Ysselstein, St. Martensdyck, Steenbergen, Geertruydenberg, de Hooge en Lage Zwaluwen, Naeltwyk, Soest, Baren, Ter Eem, Immenes binnen en buyten, &c.
Erfburggrave van Antwerpen en Besançon,
Erf-Marschalk van Hollandt,
Erf-Gouverneur en Stadhouder van Gelderlandt, Graeffchap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht ende Overyssel;
Erf-Capitein Generael en Admirael der Vereenigde Nederlanden

(June 1679) [80: p.334; Doc.# X.5] < for Breda >
Wilhem Hendrick, by der Gratie Godes, Prince van Orange en de Nassau,
Graaf van Catzenelnboogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moeurs, Buuren, Leerdam, &c.
Marquis van der Veere ende van Vlissingen,
Heer en de Baron van Breda, der Stad Grave en de Lande van Cuyk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, Ysselstein, St. Martensdyk, Steenbergen, Geertruydenberg, de Hooge ende Laage Swaluwe, Naaldwyk, Soest, Baren, ter Eem, Immenes binnen en buyten, &c.
Erf-Burg-Graave van Antwerpen ende Besançon,
Erf-Marschalk van Holland,
Erf-Gouverneur en de Stadhouder van Gelderland, Graafschap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vriesland, Utrecht en Over-Yssel,
Erf-Capitein Generael en Admirael der Vereenighde Nederlanden

(Dec 1682) [10: I; p.296]
Wilhem Hendrick, by der gracie Godts Prince van Orange ende van Nassauw,
Grave van Catzenellebogen, Vyanden, Diets, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam, &c.
Marquis vander Veere en van Vlissingen,
Heere en Baron van Breda, der Stadt Grave en vanden Lande van Kuycq, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburg, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, St. Maertensdyck, Geertruydenbergh, de Hooge en Lage Swaluwen, < Naeldwijck, > Soest, Baren, ter Eem, Immenes Binnen ende Buyten,
Erfburghgrave van Antwerpen en Besançon,
Erf-Maerschalck van Hollant,
Erf-Gouverneur ende Stadthouder van Gelderlant, Graefschap Zutphen, Holland:, Zeelandt ende West-Vrieslandt, Utrecht, Over-yssel ende Landtschap Drenthe,
Erf-Capiteyn-Generael ende Admirael der Vereenighde Nederlanden


--- 1683-1683

Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Added:

- Zevenbergen, Turnhout
Notes. 1. In 1649, King Philip IV of Spain ceded Turnhout with all rights and jurisdictions, to Amalie of Solms-Braunfels, widow of Prince Frederick-Henry of Orange [57: tome V; p.XXV-XXVIf] [72: tome VI (1895); fascicule I; p.132].
2. By her will, dated February, 1675, Amelie of Solms-Braunfels, bequeathed Turnhout to her daughter, Mary (+1688), widow of Louis-Henry (+1674), Count Palatine of Simmern-Kaiserslautern [72: tome VI (1895); fascicule I; p.132].
3. Turnhout passed to Prince William-Henry of Orange [72: tome VI (1895); fascicule I; p.132] [76: II (1938); p.43].

@ Samples:

(July 1683) [80: p.341; Doc.# X.10] < for Breda >
Wilhem Henrick by der Gratien Godts Prince van Orange ende van Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren, Leerdam,
Marquis van der Veere en Vlissingen,
Heere en Baron van Breda, der Stad Grave ende Lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, St.Martensdyck, Geertruydenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwen, Naaltwyck, Soest, Baren, Ter Eem Immenes, binnen en buyten &c.,
Erf-Burghgraaf van Antwerpen ende van Besançon,
Erf-Maerschalck van Holland,
Erf-Gouverneur en de Stadthouder van Gelderlandt Graefschap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, Westvriesland, Utrecht, Overyssel ende Landschap Drenthe,
Erf-Capiteyn ende Admirael Generael der Vereenighde Nederlanden &c.


--- 1683-1697/8

@ Replaced:

- [1683] Orange, Nassau, Katzenelnbogen, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam, Veere, Vlissingen, Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Arlay, Nozeroy, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside, Antwerp, Besançon with Isenghien, Masmines, Middelburg, Ongnies, Ieper / Ypres, Wahagnies, Rassenghien, Frentz, Lannoy, ...
King Louis XIV of France installed John-Alphone Vilain of Ghent/Gand, Prince of Isenghien and Masmines, as Count of Vianden (1683) [53: p.103].
Notes. 1. In 1678, King Louis XIV of France gave the title of Prince of Isenghien to John-Alphone Vilain of Ghent/Gand [54: tome XVII (1886); p.156].
2. John-Alphone of Ghent/Gand had the titles of Prince of Isenghien and Masmines, Count of Middelburg and Ongnies, Viscount of Ieper/Ypres and Wahagnies, Baron of Frentz and Rassenghien, Lord of Lannoy, etc [54: tome XVII (1886); p.156].
3. In 1687, John-Alphone of Ghent/Gand died, and was succeeded by his son Louis (+1767) [54: tome XVII (1886); p.156].

@ Samples [Auxiliary]:

(July 1685) [77: deel IV (1705); p.381]
< William-Henry (+1702), Prince of Orange 1650; Count of Vianden; King of England 1689 (William III) >
Wy Wilhem Henrick by der Godes Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam &c.,
Marquis van der Veereende van Vlissingen,
Heere en Baron van Breda der Stadt Grave ende Lande Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendoncq, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, St. Maertendijck, Steenbergen, Geertruydenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de Hooge en Lage Swaluwen, Naeldtwijck, Soest, Baren, Ter Eem Immenes binnen en buyten &c.,
Erf-Burgh-Grave van Antwerpen en Besançon,
Erf-Maerschalck van Hollandt,
Erf-Gouverneur, Stadthouder, Capiteyn Generael ende Admirael mitsgaders den en Raeden over Hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt

(Jan 1686) [44: p.66; Doc.# C5]
Wilhem Hendrick, bó der gratie Godts Prince van Orange en van Nassau,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moeurs, Bueren, Leerdam &ñ.
Marquis van Ter Veere en van Vlissingen,
Heere enI Baron van Breda, der Stad Grave ende Lande van Cuycq, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendoncq, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vith. Daasburgh, Polanen, Willemstad, Niervaart, Ysselsteyn, Steenbergen, St.Martensdyck, Geertruydenbergh, Turnhout, Zeevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwen, Naaltwyck, Soest, Baren, Ter Eem Immenes binnen en buiten,.
Erf-Burggrave van Antwerpen en Belançon,
Erf-Maarschalck van Holland,
Erf-Gouverneur ende Stadthouder van Gelderlandt, Graafschap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, Westvriesland, Utrecht, Overyssel en Landschap Drenthe,
Erf-Capitein en Admiraal Generaal der vereenigde Nederlanden &ñ.

(Feb 1697) [10: I; p.304]
Wilhem Henrick, by der gratie Godts Koningh van Groot Brittannien;
Prince van Orange en Nassauw;
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buyren, Leerdam;
Marquis van Ter Veere en Vlissingen;
Heere en Baron van Breda, der Stadt Grave en Lande van Kuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, Ysselsteyn, Steenbergen, St. Maertensdyck, Geertruydenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de Houge en Lage Swaluwen, Naeltwyck, Soest, Baren, Ter Åem, Immenes binnen en buyten, &c.
Erf-Burghgrave van Antwerpen en van Besançon;
Erf-Maerschalck van Hollandt,
Erf-Gouverneur en Stadthouder van Gelderlandt, Graeffchap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht, Over-Yssel, en Lantschap Drenthe,
Erf-Capiteyn-Generael en Admirael der Vereenigde Nederlanden, &c.


--- 1697/8-1702

King of Great Britain;
Prince of Orange, Nassau;
Count of Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam;
Margrave of Veere, Vlissingen;
Lord & Baron of Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Arlay, Nozeroy, St.Vijt, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside;
Burgrave of Antwerp, Besançon;

@ Replaced:

- [1697/8] Isenghien, Masmines, Middelburg, Ongnies, Ieper / Ypres, Wahagnies, Rassenghien, Frentz, Lannoy, ... with Great Britain, Orange, Nassau, Katzenelnbogen, Diez, Lingen, Moers, Buren, Leerdam, Veere, Vlissingen, Breda, the City of Grave and the Land of Cuijk, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Arlay, Nozeroy, Dasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, IJsselstein, Steenbergen, St.Maartensdijk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Immenes within and outside, Antwerp, Besançon
The Treaty of Ryswick of 1697 obliged Louis XIV of France to yield the occuppied territories in the Low Countris, and Prince William-Henry of Orange, who became King of England and Scotland, repossessed Vianden (Feb 1698).

@ Samples:

(May 1701) [48: deel 5 (1725); p.1319]
Willem Henrick, by der gratie Godts, Koningh van Groot-Brittanien,
Prince van Orange ende Nassauw,
Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Moers, Buyren, Leerdam,
Marquis van ter Veere en Vlissingen,
Heere ende Baron van Breda, der Stadt Grave en Landen van Cuycq, Diest, Grimbergen, Herstal, Kranendonck, Warneston, Arlay, Noseroy, St.Vyth, Daeaburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaart, Jsselsteyn, Steenbergen, St.Maartensdyck, Geertruydenbergh, Turnhout, Sevenbergen, de hooge ende lage Swaluwen, Naaldtwyck, Soest, Baren, Ter Eem, Immenes binnen en buyten &c,
Erf-Burch-Grave van Antwerpen en Besançon,
Erf-Maarschalk van Hollandt,
Erf-Gouverneur en Stadthouder van Gelderlandt, Graeffschap Zutphen, Hollandt, Zeelandt, West-Vrieslandt, Utrecht, Overyssel en het Landschap Drenthe,
Erf-Capitaine Generael en Admiraal der vereenighde Nederlanden &c.


--- 1702-1759

Notes.
1. In 1702-1713, during the War of the Spanish Succession, the French army occupied Luxembourg and Vianden [51: p.208-209].
2. In 1702, after the death of William-Henry, King of England and Prince of Orange, Prince John-William-Friso of Nassau-Diez advanced claims to Vianden and his other domains in the Low Countries. However, he could not enter into the real possession because of the pretensions of the King of Prussia [51: p.215].
3. Prince Louis of Isenghien (+1767) succeeded in obtaining the County of Vianden [76: II (1938); p.84] [51: p.219] [69: fascicule IX (1958); p.58-59].
4. In 1732, by the Treaty of division of the inheritance, Lingen, Moers, Neuchâtel, Valangin, Herstal, the Upper & Lower Zwaluwe, Naaldwijk, Turnhout were assigned to the King of Prussia; Vianden was assigned to the Prince of Nassau-Diez [51: p.217-218] [76: II (1938); p.88, 89].

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1735) [10: I; p.342]
< William-Charles-Henry-Friso (+1751), Prince of Nassau-Diez 1711; Count of Vianden; Stadtholder of the Netherlands 1747 >
Wy Willem Carel Hendrik Friso by der gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren en Leerdam,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Heer en Baron van Breda, Beylsteyn, der Stad Graave en Lande van Cuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arley, Noseroy, St.Vith, Daasburg, Polanen, Wíllemstad, Níervaard, Isselsteyn, Breedevoord, Steenbergen, St.Maartensdyk, Geertruydenberg, Turnhout, Seevenbergen, de hooge en laage Swaluwen, Naaldwyk,
Heer van Ameland,
Erfburggraaf van Antwerpen en Besançon
Erfmarshalk van Holland,
Stadhouder, Caitein en Admiraal Generaal van Gelderand en het Graafschap Zutphen,
Erfstadhouder en Capitein Generaal van Vriesland,
Stadhouder en Capitein Generaal van Groningen, de Ommelanden en van het Landschap Drenthe, mitsgaders
Ridder van de Order van de Kousseband


(July 1751) [12: deel XI; stuk II (1776); p.1021]
Wy Willem Carel Hendrik Friso, by der gratie Gods, Prince van Orange en Nassau,
Graaf van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Cuylenborch;
Marquis van Veere en Vlislingen,
Heer en Baron van Breda, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Liesveld, Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daasburg, Polanen, Willemstad, Niervaart, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St. Martensdyk, Geertruydenberg, Turnhoud, Sevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwe, Naaldwyk,
Heer van Ameland;
Erf Burggraaf van Antwerpen en Besançon,
Erf Marschalk van Holland;
<Erf- > Stadhouder, Capitein Admiraal en Generaal van de Seeven Vereenigde Provincien; als meede
Capitein Generaal en Admiraal van de Unie; mitsgaders
Ridder van de Kousseband


--- 1759-1794 see The Netherlands

Notes. In 1759, the dispute with the House of Isenghien was resolved, and the County of Vianden definitely passed to Prince William of Nassau-Diez [51: p.219] [69: fascicule IX (1958); p.58-59] [76: II (1938); p.132]. ().

@ Samples:

(Dec 1759) [11: deel XIV (1760); p.109]
< William (+1806), Prince of Nassau-Diez 1751; Count of Vianden; Stadtholder of the Netherlands [1751-1795] >
Wy Willem, by der gratie Gods Prinse van Oranje en Nassau,
Graef van Katzenelnbobogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Kuilenburg;
Marquis van Vere en Vlissingen;
Heer en Baron van Breda, Beistein, de Stad Grave en Lande van Kuik, Liesveld, Diest, Herstal, Kranendonk, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburg, Polanen, Willemstad, Niervaert, Ysselstein, Bredevoort, Steenbergen, St. Maertensdyk, Geertruidenberg, Turnhout, Zevenbergen, de hooge en lage Zwaluwen, Naeldwyk,
Onafhankelyk Heer der vrye en souveereine Erf-Heerlykheid Ameland,
Erf-Burggraef van Antwerpen en Besançon,
Erfmaerschalk van Holland,
Erfstadhouder, Kapitein en Admirael Generael van de zeven Vereenigde Provintien, als mede
Kapitein Generael en Admirael van de Unie, mitsgaders
Ridder van de Kouseband

(Dec 1779) [12: deel XIV (1779); stuck II; p.1285-1286]
Wy Willem by de Gratie Gods Prince van Orange en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam en Culenborg,
Marquis van Veere en Vlissingen,
Baron van Breda, Diest, Beilstein, der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eyndhoven en Liesveld,
Onafhankelyk Heer van de Vrye en Souveraine Erf-Heerlykheid Ameland,
Heer van Borculo, Bredevoort, Lichtevoorde, 't Loo, Geertruydenberg, de Clundert, Sevenbergen, de Hooge en Laage Swaluwe, Naaldwyk, Polanen, St. Martensdyk, Zoest, Baarn en Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St. Vith, Butgenbach en Daasburg,
Erf-Burggraaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland,
Erf-Stadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Erf-Kapitein Generaal en Admiraal van de Unie,
Ridder van de Kousseband en van den Swarten Adelaar, &c. &c. &c.

(Feb 1793) [12: deel XXVIII (1793); p.196-197]
Wy Willem, by de gratie Gods Prinse van Oranje en Nassau,
Grave van Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buuren, Leerdam, en Culemborg;
Marquis van Veere erf Vlissingen;
Baron van Breda, Diest, Beilstein,der Stad Grave en Lande van Cuyk, Ysselstein, Cranendonk, Eindhoven en Liesveld;
Ouafhankelyk Heer van de Vrye en Souvereine Erf Heerlykheid Ameland;
Heer van Borculo, Bredevoort, Lichtenvoorde, 't Loo, Geertruydenberg, Clundert, Zevenbergen, de Hooge en Laage Zwaluwe, Naaldwyk, Polanen, St. Martensdyk, Soest, Baarn en ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St. Vith, Butgenbach en Daasburg;
Erf-Burg-Graaf van Antwerpen,
Erf-Marschalk van Holland,
Erfstadhouder, Erf-Gouverneur, Erf-Kaptein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden,
Erf- Kaptein Geneneraal en Admiraal van de Unie;
Ridder van den Koussenband en van den zwarten Adelaar, enz. enz. enz.