Under construction ...


Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: June 13, 2020

 

 

 

Transylvania

 

Overview.

 

 

By the beginning of the 11th century the Hungarian Kings had conquered Transylvania. Voivodes appointed by the Kings of Hungary governed the land.

 

In 1526, after the Battle of Mohács, Transylvania became part of the Eastern Hungarian Kingdom.

In 1571, the Eastern Hungarian Kingdom was transformed into the Principality of Transylvania.

Elected Princes of Transylvania mostly recognized the suzerainty of the Ottoman Empire. Briefly the Principality came under the suzerainty of Austian Habsburgs who were also the Kings of Hungary.

 

During the 1680s the Austrian Habsburgs, finally imposed their suzerainty over Transylvania.

 

In 1691 the Habsburgs' governors replaced the Princes of Transylvania.

 

In 1707, the Principality of Transylvania was briefly re-established during Francis Rákóczi's War for Independence (1703–1711).

 

Since 1711, Transylvania came under the direct rule of the Austrian Habsburgs who accepted the title of Prince of Transylvania.

 

In 1765, Transylvania was declared Grand Principality.

 

In May 1848, the Diet of Cluj voted in its Article I the Law of unification of Transylvania with Hungary, in order to empower the Article VII of the Hungarian Diet of Pressburg (Bratislava) which adopted the April Laws. Emperor Ferdinand I signed the Law of unification.

 

In March 1849, the new Imperial constitution for the entire Monarchy was decreed. In virtue of the new constitution Hungary was just a province of the Austrian Empire, and was reduced by the formation of the Serbian Vojvodina as a new a separate Crown Land. Transylvania and Croatia reverted to the status of separate Lands.

 

In 1867, by the Austro-Hungarian Compromise the dual Monarchy of Austria–Hungary came into existence, and Transylvania became a Hungarian province.

 

In 1918, following defeat in World War I, Austria-Hungary disintegrated, and  the Union of Transylvania with Romania was proclaimed.

 

 

 

 

Bibliography.

 

1. Reizner, János. Szeged története (Szeged : 1899-1900).

2. Haan Lajos. Békés vármegye hajdana (Pest : 1870).

3. Nilles, Nicolaus. Symbolis ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris coronae S. Stephani exscripta (Innsbruck : F. Rauch, 1885) [Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, pars III].

4. Szilágyi, Sándor. Alvinczi Péter okmánytára / Diplomatarium Alvinczianum. 1685-1688 (Pest : 1870-) [Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek, kötet XIV].

5. Szilágyi, Sándor. Actes et documents pour servir ŕ l’histoire de l’alliance de George Rákóczi, Prince de Transylvanie avec les Francais et les Suedois dans la guerre de 30 ans (Budapest : 1874).

6. Szilágyi, Sándor. Okirattár Strassburg Pál 1631-1633-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez (Budapest : 1882) [Monumenta Hungariae historica, Magyar történelmi emlékek, I osztály -Okmánytárak].

7. Szopori Nagy, Imre. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. A pálóczi Horvát család naplója (Budapest : 1881) [Monumenta Hungariae historica, Magyar történelmi emlékek, osztály II].

8. Szilágyi, Sándor. Okmánytár II. Rákóczy György diplomacziai összekötetéseihez (Budapest : 1874) [Monumenta Hungariae Historica, Magyar történelmi emlékek; Diplomataria; osztály I; kötet XXIII].

9. Toldy, Ferenc. Új Magyar Múzeum (Pest : 1859).

10. Palm, Hermann. Acta publica : Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände (Breslau : Max, 1865-1906).

11. Szádeczky, Lajos. Székely oklevéltár (Kolozsvár : 1872-).

12. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse (Wien).

13. Kemény, József; Kovács, István. Erdélyország történetei tára (Kolozsváratt : 1837-1845).

14. Simonyi, Ernő. Angol diplomatiai íratok II. Rákóczi Ferencz korára (Budapest : 1871-1877) [Archivum Rákóczianum; II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakból bövítve, osztály II (Diplomatia); kötet II].

15. Brote, Eugen. Die rumänische frage in Siebenbürgen und Ungarn (Berlin : 1895).

16. Schuler von Libloy, Friedrich. Siebenbürgische Rechtsgeschichte (Hermannstadt : 1867-).

17. Daniel, Gábor. A vargyasi Dániel család közpályán és magánéletben (Budapest : 1894).

18. Puşcariu, Ilarion. Metropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania (Sibiu : Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1900).

19. Kovács, András W. The History of the Wass de Czege Family (Hamburg : 2005).

20. A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve (Déva).

21. Kósa de Berekeresztur, Zsigmond. De Publica Partium Transsilvanarum Administratione Civili Atque Militari Sub Wayvodis (Wien : 1816).

22. J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch (Nürnberg : Bauer & Raspe, 1854-).

23. Thaly, Kálmán. Történelmi naplók,1663-1719 (Budapest : 1875) [Monumenta hungariae historica; Scriptores; XXVII].

24. Magyar Történelmi Tár (Budapest).

25. Szádeczky, Lajos. Székely oklevéltár (Kolozsvár : 1872-).

26. Das Leopoldinische Diplom vom 4. Dezember 1691, die Lanstagsartikel vom Jahre 1791 nebst dem Artikel 3: 1744 mit der pragmatischen Sanction (Hermannstadt : T. Steinhaußen, 1861).

27. Die wichtigsten Verfassungsgrundgesetze des Großfürstenthums Siebenbürgen von altersher bis in die Neuzeit  (Hermannstadt : T. Steinhaußen, 1861).

28. Siebenbürgische Landtags-Artikel vom Jahre 1848 (Hermannstadt : T. Steinhaußen, 1861).

29. Sturdza, Alexandre A. C. Rčgne de Michel Sturdza, Prince Régnant de Moldavie, 1834-1849 (Paris : 1907).

30. Emlékirat: A román választók képviselöinek Nagyszebenben 1881 évi május hó 12-étöl 14-éig tartott egyetemes értekezlete meghagyásából szerkesztette és közzéteszi a kiküldött bizottság (Nagyszeben : Krafft V. (Filtsch S.) könyvnyomdája, 1882).

31. Sándor, József. Okmánytár Erdély Legujabb Jogtörtéleménez, 1848 - 1865 (Kolozsvár : Stein, 1865).

32. Étfalvi Halmágyi, Iśtván. Erdély országnak három könyvekre osztatott Törvényes Könyve. Melly approbata, compilata constitutiokbol és novellaris articulusokbol áll (Kolosvaratt : 1815).

33. Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung (Innsbruck).

34. Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest : 1891-).

35. Szilágyi, Sándor. Erdélyi Országgyűlési Emlékek = Monumenta comitialia regni Transylvaniae (Budapest : 1875-) [Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek].

36. Erdélyi Történelmi Adatok (Kolozsváratt : 1855-).

37. Marczali, Henrik; Angyal Dávid; Mika Sándor. Enchiridion fontium historiae hungarorum = A magyar történet kútfőinek kézikönyve (Budapest : Athenaeum, 1902).

38. Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der schlesischen Rechte und Geschichte (Berlin : Haude u. Spener, 1770-).

39. Teutsch, Georg Daniel. Urkundenbuch der Evangelischen Landeskirche A.B. In Siebenbürgen (Hermannstadt : Steinhaussen . 1862).

40. Hurmuzaki, Eudoxiu de. Documente privitóre la istoria Românilor (București : 1876-).

41. Erdély Nagyfejedelemség 1841-k év November 15-kére Kolozsvár szabad királyi várossába hírdetett országgyülésének irománykönyve, 1841. november 15. - 1843. február 4. (Kolozsvár : 1841-1843).

42. Erdély Nagy Fejedelemség 1837-ik esztendőben április 17-én N. Szeben szabad királlyi várossában ki-hirdettetett ország gyülésének iromány könyve, 1837. április 17. - 1838. március 31. (Szeben : 1838)

43. Erdély Nagy Fejedelemség és hozzá tartozó részek három nemzetekből álló nemes rendeinek 1809-dik esztendőben Kolosvár szabad királyi városban tartatott közönséges gyűlésein folyt tárgyaknak jegyzőkönyve, 1809. június 15. - július 15. (Kolozsvár : 1831).

44. Erdély Nagyfejedelemség 1846-dik évi szeptember 9-re Kolozsvár szabad királyi városába hirdetett Országgyülésének irománykönyve, 1846. szeptember 9. - 1847. november 10. (Kolozsvár : 1846)

45. Ávedik, Lukács. Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája (Szamosujvártt : 1896).

 

 

 

 

 

 

Geographical names.

 

Alsace -> Elsass (in Bas-Rhin and Haut-Rhin, France).

Biscay -> Vizcaya; Bizkaia (in Spain).

Blâmont -> Blankenberg; Albimontium (in Meurthe-et-Moselle, France).

Bohemia / Czechia -> Böhmen; Csehország.

Bukovina - > Bukovyna; Bucovina; Bukowina (in the Chernivtsi Region, Ukraine and in Romania).

Bulgaria -> Bolgárország.

Burgundy -> Bourgogne (in France).

Burgundy Palatine -> Franche-Comté (in France).

Cieszyn -> Tesin; Teschen (in Silesia, Poland and Czech Republic).

Croatia -> Hrvatska; Horvátország.

Flanders -> Vlaanderen (in Belgium).

Ferrette -> Pfirt (in Haut-Rhin, France).

Habsburg (in Aargau, Switzerland).

Hainaut / Hainault -> Henegouwen; Hennegau; Hinnot (in Wallonia, Belgium).

Hungary -> Magyarország. Ungarn.

Galicia-> Galich; Galiczia; Halics (in Ukraine).

Gelderland -> Geldern (in the Netherlands).

Goceano (in Sardinia, Italy).

Gorizia -> Goritia; Gorica; Gurize; Görz (in Friuli-Venezia Giulia, Italy).

Gradisca (d'Isonzo) -> Gardiscje; Gradisce; Gradiska (in Friuli-Venezia Giulia, Italy).

Kotor -> Cattaro (in Montenegro).

Kyburg (in Zurich, Switzerland).

Lodomeria -> Volodymyr-Volynskyy (Volhynia / Volyn / Wolyn, in Ukraine).

Lorraine [the Upper Lorraine] -> Lothringen, Lotharingia (in France).

Lusatia -> Lausitz; Luzice; Luzicko; Luzyca (in Sachsen, Germany).

Mechelen / Mecheln / Mechlin -> Malines (in Belgium).

Milan -> Mediolanum; Milano; Mailand (in Italy).

Moravia -> Morvai / Morvaország; Morava; Mähren (in Czech Republic).

Oristano (in Sardinia, Italy);

Oswiecin -> Auschwitz (Silesia, Poland).

Portenau -> Portus Naonis; Pordenone (Friuli-Venezia Giulia, Italy).              

Ragusa -> Dubrovnik (Croatia).

Rama (in Bosnia and Herzegovina).

Silesia -> Schlesien; Slask (in Poland and Czech Republic).

Slavonia -> Sclavonia; Tót (in Croatia).

Székely -> Sicul, Szekler, Secui (a Hungarian speaking ethnic group in Transylvania).

Swabia -> Schwaben (in Germany and Switzerland).

Transylvania -> Siebenbürgen; Erdély (in Romania).

Trent -> Trient, Trento (in Italy).

Tuscany -> Hetruria (in Italy).

Zara -> Zadar (in Croatia).

 

 

 

 

 

 

Chistian (First) names.

 

Charles -> Carolus; Károly; Carol.

Emeric -> Emericus; Imre.

Francis -> Franciscus; Ferenc.

Gabriel -> Gábor.

George -> Georgius; György; Gheorghe.

John -> Johannes; János; Ioan.

Joseph -> Josephus; József.

Michael -> Mihály; Mihai.

Moses -> Mózes; Moise.

Sigismund -> Sigismundus; Zsigmond.

Stephen -> Stephanus; István; Ştefan.

 

 

 

 

 

 

--- 1571-1576

 

Voivode of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(July 1571) [35: kötet II (1876); p.458; Doc.# 1]

< Stephen Báthory / Batory of Somlyó (+1586), Voivoda of Transylvania 1571; Prince of Transylvania; King of Poland Dec 1575 >

Ego Stephanus Bathory de Somlyo Vayuoda Transsiluanus, et

comes Siculorum

 

(Aug 1571) [11: kötet V; p.91; Doc. # 954]

Stephanus Bathory de Somlyo waywoda Transsylvanus et

Siculorum comes etc.

 

(Oct 1575) [11: kötet V; p.98; Doc. # 960]

Stephanus Bathory de Somlyo, vayvoda regni Transsilvaniae et

Siculorum comes etc.

 

(Jan 1576) [35: kötet II (1876); p.574; Doc.# XI]

Nos Stephanus Bathori de Somlyo vajvoda Transsylvanus et

Siculorum comes etc.

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Jan 1571) [35: kötet II (1876); p.373; Doc.# XXIV]

< John II Sigismund of Szapolya (+1571), King of Hungary [1540-1551; 1556-1571] >

Nos Joannes secundus, dei gratia electus rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc.

 

(Mar 1571) [81: kötet II (1876); p.384; Doc.# XXV]

Joannes secundus, dei gratia electus rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1576-1586

 

-- the Full form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania;

Lord of Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia;

Prince of Transylvania;

 

@ Added:

 

- Poland, Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Kiev, Wolyn, Podlachia, Livonia

Notes. In Dec 1575, Stephen Báthory was elected King of Poland.

 

@ Samples:

 

(Mar 1582) [11: kötet V; p.130-131; Doc. # 985]

< Stephen Báthory / Batory of Somlyó (+1586), Voivoda of Transylvania 1571; Prince of Transylvania; King of Poland 1575/6 >

Nos Stephanus Dei gratia rex Poloniae,

magnus dux Litvaniae, Russiae, Prussiae, Masowiae, Samogitiae, Kiowiae, Voliniae, Podlachiae, Livoniaeque etc. dominus, necnon

Transsilvaniae princeps

 

(Feb 1583) [37: p.450] < for Transylvania >

Nos Stephanus dei gratia Rex Poloniae,

Magnus dux Litvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kioviae, Voliniae, Podlachiae, Livoniaeque etc. Dominus nec non

Transsilvaniae Princeps

 

 

 

-- the Short form

 

King of Poland;

Grand Duke of Lithuania, Russia, Prussia, Mazovia, Samogitia, Livonia;

Prince of Transylvania;

 

@ Samples:

 

(May 1576) [24: kötet VI; 1859; p.211; Doc.# I] < for Transylvania >

< Stephen Báthory / Batory of Somlyó (+1586), Voivoda of Transylvania 1571; Prince of Transylvania; King of Poland 1575/6 >

Stephanus Dei Gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithuaniae Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Livoniaeque etc Dominus et

Princeps Transsilvaniae

 

(Aug 1581) [24: kötet VI; 1859; p.224; Doc.# XIX] < for Transylvania >

Stephanus Dei Gratia Rex Poloniae,

Magnus Dux Lithaanise, Russiae, Prussiae , Masoviae, Samogitiae, Livoniae etc.

Princeps Transsilvaniae

 

(Sep 1584) [13: kötet I; p.166; Doc.# 17]

Stephanus, dei gratia rex Poloniae,

magmus dux Litvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque etс.

Princeps Transsilvaniae

 

@ Samples [Regents]:

 

(Apr 1576) [11: kötet V; p.101; Doc. # 962]

< Christopher Báthory of Somlyó (+1581), Voivoda of Transylvania >

Cristophorus Bathor˙ do Soml˙o waywoda Transs˙lvaniae et

Siculorum comes etc.

 

(Aug 1581) [13: kötet I; p.157; Doc.# 15]

Nos Christophorus Báthori de Somlyó, vajvoda Transsilvaniae, et

siculorum comes

 

(June 1583) [11: kötet V; p.135; Doc. # 989]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598] >

Nos Sigismundus Bathori de Somlyo vajvoda regni Transsilvaniae, et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1586-1592

 

Voivode of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Aug 1586) [17: p.34; Doc. # 19]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda of Transylvania; Prince of Transylvania;

Nos Sigismundus Báthori de Somlyo Vajvoda Transsylvaniae et

Siculorum Comes etc.

 

(July 1590) [2: kötet II; Oklevéltári rész; p.205]

Nos Sigismundus Bathory de Somlyo vaivoda Transylv. et

Siculorum Comes, etc.

 

(Nov 1591) [35: kötet III (1877); p.383; Doc.# VIII]

Nos Sigismundus Bathory de Soml˙o Waiuoda Transsyluaniae et

Siculorum comes etc.

 

(Sep 1592) [35: kötet III (1877); p.409; Doc.# XV]

Nos Sigismundus Bathorj de Somlio vajuoda Transsyluanie et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1592-1595

 

Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Apr 1593) [35: kötet III (1877); p.415; Doc.# XVII]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598] >

Nos Sigismundus Bathory de Somlio Princeps Transsyluaniae et

Siculorum comes etc.

 

(Sep 1593) [9: kötet I; p.427; Doc.# VII]

Sigismundus Bathori de Somylo Princeps Transylvaniae, et

Siculorum Comes etc.

 

(Nov 1594) [11: kötet V; p.154; Doc. # 1012]

Nos Sigismundus Báthory de Somlyo, dei gratia princeps Transylvaniae et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1595-1598

 

Prince of Transylvania, Moldavia, Transalpine Wallachia;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Added:

 

- [1595] Transalpine Wallachia, Moldavia

At Alba Iulia, Sigismund Báthory signed a treaty with Michael "the Brave", Voivoda of Wallachia, in which Wallachia came under sovereignty of Transylvania (1595).

 

- the part of the Kingdom of Hungary

Rudolph, the Roman Emperor and King of Hungary, ceded some lands of the Kingdom of Hungaria to Sigismund Báthory (1595).

 

@ Samples:

 

(Sep 1595) [39: Theil I; p.242; Doc.# 138]

Sigismundus Dei Gratia Transsilvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpine et Sacri Romani Imperij Princeps,

partium Regni Hungarie Dominus et

Siculorum Cómes etc.

 

(Sep 1597) [35: kötet V (1879); p.577; Doc.# II]

Sigismundus dei gratia Transsylvaniae, Moldaviae, Valachiae Transalpinae et sacri Romani imperii princeps,

partium regni Hungariae dominus,

aurei velleris eques et

Siculorum comes etc.

 

(Apr 1598) [13: kötet I; p.201; Doc.# 3]

Sigismundus dei gratia Transsilvaniae, Moldauiae, Valachiae transalpinae et sacri romani imperii princeps,

partium regni Hungariae dominus et

aurei velleris eques et

siculorum comes

 

 

 

 

 

 

--- 1598-1598

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(June 1598) [38: Theil IV (1772); p.173; Doc.# XIV]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598] >

Sigismundus Dei gratia Sacri Rom. Imp. Princeps,

Opolia & Ratibor &c. Dux,

Aurei Velleris Eques &c.

 

 

 

 

 

 

--- 1598-1600

 

Prince of Transylvania, Moldavia, Transalpine Wallachia;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Aug 1598) [35: kötet IV (1878); p.189; Doc.# XXIV]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598]; ~ 1595 / div. 1599 Mary- Christina of Austria (+1621), >

Sigismundus et Maria Christierna dei gratia Transylvaniae, Moldaviae, Valachiae transalpinae et Sacri Romani Imperii principes, partium regni Hungariae domini et

Siculorum comites etc.

 

(Oct 1598) [35: kötet IV (1878); p.242; Doc.# XXXIV]

Nos Sigismundus dei gratia Transsilvaniae, Moldaviae, Valachiae transalpinae et S. R. J. princeps,

partium regni Hungariae dominus,

aurei velleris eques et

Siculorum comes etc.

 

(Sep 1599) [35: kötet IV (1878); p.321; Doc.# LIX]

< Andrew Báthory of Somlyó (+Nov 1599), Prince of Transylvania 1599 >

Andreas divina miseratione sacrae romanae ecclesiae cardinalis Bathoreus,

Transsyluaniae, Moldauiae, Valachiae Transalpinae princeps,

partium regni Hungariae dominus,

Siculorum comes ac

episcopatus Varmiensis perpetuus administrator etc.

 

(Feb 1600) [35: kötet IV (1878); p.492; Doc.# XXXIX]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598] >

Sigismundus dei gratia Transyluaniae, Moldauiae, Valahiae transalpinae et sacri Romani imperij princeps,

partium regni Hungariae dominus,

aurei velleris eques et

Siculorum comes

 

@ Samples [Governors]:

 

(July 1600) [35: kötet IV (1878); p.520; Doc.# LVI]

< Michael "the Brave" (+ Aug 1601), Voivoda of Wallachia 1593, of Moldavia [1600-1600]; Governor of Transylvania in 1599–1600 >

Nos Michael Valachiae Transalpinae et Moldauiae vayuoda,

sacratissimae caesareae regiaeque majestatis consilarius et

per Transylvaniam locumtenens

 

(Feb 1601) [35: kötet IV (1878); p.577; Doc.# LXXVI]

Nos Stephanus Chyaky de Keresszeg generalis capitanaeus regni Transylvaniae etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1600-1602

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Removed:

 

- Transalpine Wallachia, Moldavia

 

@ Samples:

 

(Sep 1600) [40: volumul XII (1903); p.1034; Doc.# MCCCCXC]

< Sigismund Báthory of Somlyó (+1613), Voivoda (Prince) of Transylvania; Duke of Opole & Racibórz [1598-1598] >

Nos, Sigismundus, Dei gratia Transsilvaniae et Sacri Romani Imperii princeps,

partium regni Hungariae dominus,

Aurei Velleris eques et

Siculorum comes

 

(Apr 1601) [7: p.116; Doc.# XLVIII]

Sigismundus Dei gratia Transylvaniae et Sacri Romani Imperij Princeps,

Partium Regni Hungariae Dominus,

Aurej velleris Eques, et

Siculorum Comes etc.

 

(May 1602) [39: Theil I; p.252; Doc.# 147]

Sigismundus Dei gratia Transsilvaniae et sacri romani imperii Princeps,

partium regni Hungariae Dominus,

Aurei velleris Eques ac

Siculorum Comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1602-1605

 

@ Samples [Regents]:

 

(May 1603) [11: kötet VI; p.6; Doc. # 1037]

< Moses Székely (+July 1603),Voivoda of Transylvania Apr 1603 >

Moisés Zekel˙ de Semienfalva vaivoda Transsylvaniae el

Siculorum comes etc.

 

(June 1603) [11: kötet VI; p.8; Doc. # 1039]

Mo˙ses Zekel˙ de Semienfalva, vaivoda Transsylvaniae et

Siculorum comes etc

 

 

 

 

 

 

--- 1605-1605

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Apr 1605) [36: kötet III (1858); p.320; Doc.# X]

< Stephan Bocskai (+Dec 1606), Prince of Transylvania Feb 1605, of Hungary Apr 1605 >

Stephanus Bocskai de Kis-Marja, miseratione Divina Transsylvaniae Princeps,

partium Regni Hungariae Dominus et

Siculorum Comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1605-1606

 

Prince of Hungary, Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Replaced:

 

- [1605] "Lord of the part of the Kingdom of Hungary" with "Prince of Hungary"

Stephan Bocskai was elected Prince of Hungary (April 1605).

 

@ Samples:

 

(Oct 1605) [36: kötet III (1858); p.321; Doc.# XI]

< Stephan Bocskai (+Dec 1606), Prince of Transylvania Feb 1605, of Hungary Apr 1605 >

Stephanus, Dei gratia Hungariae, Transsylvaniaeque Princeps et

Siculorum Comes etc.

 

(Mar 1606) [13: kötet II; p.162; Doc.# 15]

Stephanus Dei gratia Hungariae, Transsilvaniaeque princeps et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1607-1611

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Replaced:

 

- [1606] "Prince of Hungary" with "Lord of the part of the Kingdom of Hungary"

With the death of Stephan Bocskai, the union of Transylvania and Hungary ended (Dec 1606).

 

@ Samples:

 

(Aug 1607) [11: kötet VI; p.19; Doc. # 1046]

< Sigismund Rákóczi (+Dec 1608), Prince of Transylvania [1607-Mar 1608] >

Nos Sigismundus Rakocy Dei gratia princeps Transylvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(Dec 1609) [11: kötet VI; p.29; Doc. # 1051]

< Gabriel Báthory (+1613), Prince of Transylvania 1608, of Wallachia 1611 >

Nos Gabriel, Dei gratia princeps Transsilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(Apr 1610) [13: kötet II; p.144; Doc.# 13]

Nos Gabriel Dei gratia princeps Transsilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1611-1613 ( Gabriel Báthory )

 

Prince of Transylvania, Transalpine Wallachia;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Added:

 

- [1611] Transalpine Wallachia

Gabriel Báthory was proclaimed Prince of Wallachia (1611).

 

@ Samples:

 

(Oct 1611) [11: kötet VI; p.33; Doc. # 1055]

< Gabriel Báthory (+1613), Prince of Transylvania 1608, of Wallachia 1611 >

Nos Gabriel, Dei gratia Transsilvaniae, Valachiae Transalpinaeque princeps,

partium regni Hungariae dominus ac

Siculorum comes etc.

 

(July 1613) [11: kötet VI; p.37; Doc. # 1059]

Gabriel Dei gratia Transilvanniae, Valachiae Transalpinaeque princeps,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1613-1619 ( Gabriel Bethlen )

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Removed:

 

- Transalpine Wallachia

 

@ Samples:

 

(Feb 1615) [11: kötet VI; p.43; Doc. # 1062]

< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >

Gabriel Bethlen, Dei gratia princeps Transilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(June 1618) [11: kötet VI; p.53; Doc. # 1071]

Nos Gabriel Bethlen, Dei gratia princeps Transsilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1619-1620 ( Gabriel Bethlen )

 

Prince of the Kingdom of Hungary, Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Replaced:

 

- "Lord of the part of the Kingdom of Hungary" with "Prince of the Kingdom of Hungary"

Gabriel Bethlen occupied the part of the Kingdom of Hungary that belonged to the House of Habsburg where his Protestant supporters declared him "Head" of Hungary (1619).

 

@ Samples:

 

(Jan 1620) [12: Band 27 (1858); p.471; Doc.# XXXVI]

< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >

Nos Gabriel, Dei gratia, regnorum Hungariae, et Transsilvaniae prineeps, ac

Siculorum comes etc.

 

(Mar 1620) [11: kötet VI; p.56; Doc. # 1071]

Gabriel, Dei gratia regnorum Hungariae, Transilvaniaeque princeps et

Siculorum соmes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1620-1622 ( Gabriel Bethlen )

 

-- the 1st form

 

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria;

Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Replaced:

 

- "Prince of the Kingdom of Hungary" with "King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria"

Gabriel Bethlen accepted the Crown of Hungary.

Note: in Aug 1620, the Hungarian estates elected Gabriel Bethlen King of Hungary at the Diet in Neosolium with the consent of the Ottomans.

 

@ Samples:

 

(Apr 1621) [25: kötet VI; p.57; Doc. # 1075]

< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >

Nos Gabriel, Dei gratia electus Hungariae, Daimatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque rex;

Transsylvaniae princeps ac

Siculorum comes etc.

 

 

-- the 2nd form

 

@ Samples:

 

King of Hungary, Dalmatia, Croatia, Slavonia;

Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Nov 1620) [10: Jahrgang 1620 (1872); p.270]

< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622; >

Gabriel, Dei gracia Electus Hungariae, Dalmatiae, Croaciae, Sclavoniae etc. Rex,

Transylvaniae Princeps et

Siculorum Comes

 

(June 1621) [25: kötet VI; p.59; Doc. # 1076]

Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex,

Transsilvaniae princeps et

Sicolorum comes etc.

 

(Feb 1622) [25: kötet VI; p.64; Doc. # 1079]

Gabriel, Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex,

Transylvaniae princeps et

Siculorum comes etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1622-1629 ( Gabriel Bethlen )

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

Duke of Opole, Racibórz;

 

@ Replaced:

 

- [1622] Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Rama, Serbia, Galicia, Lodomeria, Cumania, Bulgaria with "the part of the Kingdom of Hungary", Opole, Racibórz

Gabriel Bethlen (+1629), by the Treaty of Nikolsburg (December 31, 1621), renounced the title of King of Hungaria, and was given the Silesian Duchies of Opole and Racibórz (1622).

 

@ Samples:

 

(May 1623) [2: kötet II; Oklevéltári rész; p.231]

< Gabriel Bethlen (+1629), King of Hungaria [1620-1622]; Prince of Transylvania [1613-1629]; Duke of Opole & Racibórz 1622 >

Nos Gabriel Dei gratia sacri Romani Imperii et Transylvaniae Princeps,

partium regni Hungariae Dominus,

Siculorum Comes ac

Opoliae Ratiboraeque Dux

 

(Nov 1625) [2: kötet II; Oklevéltári rész; p.232]

Nos Gabriel Dei gratia sacri Romani Imperii et Transylvaniae princeps,

partium regni Hungariae dominus,

Siculorum comes ac

Opoliae Ratiboraeque dux, etc.

 

(Aug 1627) [9: kötet I; p.430; Doc.# XIII]

Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperii et Transylvaniae Princeps,

Partium Regni Hungariae Dominus,

Siculorum Comes, ac

Opoliae Ratiboriaeque Dux etc.

 

(May 1629) [25: kötet VI; p.105; Doc. # 1095]

Nos Gabriel, Dei gratia sacri Romani imperii et Transsylvaniae princeps,

partium regni Hungariae dominus,

Siculorum comes ac

Oppoliae Ratiboriaeque dux

 

 

 

 

 

 

--- 1629-1630 ( Catherine of Brandenburg )

 

@ Samples [Regents]:

 

(Mar 1630) [11: kötet VI; p.111; Doc. # 1097]

< Catherine, daughter of John-Sigismund, Elector & Margrave of Brandenburg; ~ (1) 1626 Gabriel Bethlen (+1629), Prince of Transylvania; ~ (2) 1639 Francis-Charles, Duke of Saxony-Lauenburg >

Catharina Dei gratia nata marchionissa Brandenburgica,

sacri Romani imperii et Transilvaniae princeps,

partium regnii Hungariae domina,

Siculorum comes ac

Borussiae, Juliae, Clivae, Montium ducissa ect.

 

(July 1630) [2: kötet II; Oklevéltári rész; p.235]

Nos Catharina Dei gratia nata Marchionissa Brandenburgica

sacri Romani Imperii et Transylv. princeps,

partium Regni Hungariae Domina,

Siculorum Comes, ac

Borussiae, Juliae, Cliviae, Montium etc. Ducissa

 

 

 

 

 

 

--- 1630-1691

 

Prince of Transylvania;

Lord of the part of the Kingdom of Hungary;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Sep 1632) [6: p.63; Doc.# XXX]

< George Rákóczi (I) (+1648), Prince of Transylvania 1630 >

Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transylvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(Feb 1655) [1: p.193; Doc.# CXXII]

< George Rákóczi (II) (+1660), Prince of Transylvania [1648-1657; 1658-1659; 1659-1660] >

Georgius Rákóczi, Dei gratia princeps Transilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc

 

(Dec 1658) [25: kötet VI; p.221; Doc. # 1169]

< Achatius Barcsay, Prince of Transylvania [1658–1659] >

Acratius Bartsay, Dei gratia princeps Transsilvaniac,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(May 1660) [25: kötet VI; p.227; Doc. # 1176]

< George Rákóczi (II) (+1660), Prince of Transylvania [1648-1657; 1658-1659; 1659-1660] >

Georgius Rakoci, Dei gratia princeps Transilvaniae et

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(June 1661) [25: kötet VI; p.231; Doc. # 1179]

< John Kemény, Prince of Transylvania [1661-1662] >

Joannes Kemény, Dei gratia princeps Transsilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(July 1678) [11: kötet VI; p.384; Doc. # 1317]

< Michael Араfi (+1690), Prince of Transylvania 1661/1662 >

Michael Apafi, Dei gratia princeps Transilvaniae,

partium regni Hungariae dominus et

Siculorum comes etc.

 

(1690) [9: kötet I; p.363]

< Emeric Tököli / Thököly (+1705), Prince of Transylvania [1690-1691] >

Nos Emericus Tököli Dei gratia Princeps Transylvaniae

Partium Regni Hungariae Dominus et

Siculorum Comes

 

 

 

 

 

 

--- 1691-1707 ( Austrian rule )

 

 

 

 

 

 

--- 1707-1711 ( Francis II Rákóczi )

 

@ Samples:

 

(July 1708) [24: kötet XVIII; 1871; p.185; Doc.# XCII]

< Francis II Rákóczi (+1735), Prince of Transylvania [1707-1711] >

Nos Franciscus II. Dei gratia sacri Romani Imperi et Transylvaniae Princeps Rákóczy,

Partium Regni Hungariae Dominus,

Siculorum Comes et

Pater Patriae,

Pro Libertate Confoederati Regni Hungariae Statuum et Ordinum nec non

Munkácsiensis, et Makovicsiensis Dux,

Perpetuus Comes de Sáros,

Dominus haereditarius in Sáros-Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicze, Szerencs, Ónod etc.

 

(Jan 1709) [23: p.188; Doc.# IV]

Franciscus II. Dei gratia Sacri Romani Imperij et Transylvaniae Princeps Rákóczi,

Partium Regni Hungariae Dominus,

Siculorum Comes, et

Pater Patriae,

Pro Libertate Comfoederati Regni Hungariae, necnon

Munkácsiensis, Makovicziensisque Dux,

Perpetuus Comes de Sáros,

Haereditarius Dominus in Sáros-Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicze, Szerencs, Ónod etc.

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Aug 1706) [14: kötet III (1877); p.196; Doc.# 656]

< Francis II Rákóczi (+1735), Prince of Transylvania [1707-1711] >

Nos Franciscus Dei gratia Princeps Ragoczy,

Statuum Regni Hungarić pro libertate Confederatorum Dux etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1711-1740 ( Charles [ VI as Emperor ] )

 

King of Castile, Leon, Aragon, both Sicilies, Jerusalem, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Navarra, Grenada, Toledo, Valencia, Galicia, Majorca, Sevilla, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, the Algarve, Algeciras, Gibraltar, the Canary Islands, of the Indias, & Mainland of the Ocean sea;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Athens, Neopatria;

Prince of Transylvania, Swabia;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Barcelona, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Roussillon, Cerdagne;

Landgrave of Alsace;

Margrave of Oristano;

Count of Goceano;

Lord of the Wendish March, Pordenone, Biscay, Molina, Salins, Tripoli, Mechelen;

 

@ Samples:

 

(June 1720) [20: évkönyve XVI (1907); p.151-152]

< Charles (+1740), Emperor of the Romans (Charles VI), King of Hungary & Prince of Transylvania 1711; King of Spain (Charles "III") [1703-1712] >

Nos Carolus sextus dei gratia electus Romanorum Imperator, Semper Augustus

ac Germaniae, Castellae, Legionis Arragoniae, utriusque Siciliae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majoricartim, Seviliae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbiae, Algericae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum, ac Insularum Terrae Firmae Maris Occani, etc. Rex,

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Luxenburgi, Würtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Athenarum et Neopatriae,

Princeps Sueviae et Transylvanae,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris et Inferioris Lusatiae,

Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Feretis, Kyburgi, Goritiae, Rossilionis et Ceritaniae,

Landgravius Alsatiae,

Marchio Oristani, et

Comes Gocceani,

Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Biscajae, Molini, Salinarum, Tripolis et. Mechliniae

 

(Dec 1723 [26: p.109]

Nos Carolus VI. Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus, ac

Germaniae, Castellae, Legionis, Arragoniae, utriusque Siciliae, Hyerosolimae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae, Majoricarum, Seviliae, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbiae, Algericae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum, ac Insularum Terrae Firmae, Maris Oceani etc. Rex,

Archi-Dux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucemburgi, Würtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Athenarum et Neopatriae,

Princeps Transsylvaniae et Sveviae,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae,

Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Barchinonae, Feretis, Kyburgi Goritiae, Rossilionis et Ceritaniae,

Landgravius Alsatiae,

Marchio Oristani et Comes Gocceani,

Dominus Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Biscajae, Molini, Salinarum, Tripolis et Mechliniae.

 

(Aug 1738) [3: p.533-534; Doc.# VI-2]

Nos Carolus VI. Dei gratia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ас

Germaniae. Castellae, Legionis, Aragoniae, utriusque Siciliae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galliciae, Majoricarum, Seviliae, Sardiniae, Cordubae. Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbiae, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum, ac Insularum Terrae Firmae Maris Oceani etc. Rex,

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Lucenburgi, Würtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Athenaram et Neopatriae,

Princeps Transilvaniae, et Sueviae,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferioris Lusatiae,

Comes Habspurgi, Flandriae,Tyrolis, Barchinonae, Feretis, Kyburgi, Goritiae, Rosilionis, et Ceritaniae,

Landgravius Alsatiae,

Marchio Oristani,

Comes Gocieani,

Dominus Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Biscasae, Molini, Salinarum, Tripolis, et Mechliniae

 

 

 

 

 

 

--- 1740-1745

 

-- the Grand form

 

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Mantua, Parma, Piacenza, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia;

Prince of Swabia, Transylvania;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Gradisca, Artois, Namur, the Székely;

Landgrave of Alsace;

Lord of the Wendish March, Pordenone, Salins, Mechelen;

{ Duke of Lorraine, Bar;

Grand Duke of Tuscany; }

 

@ Replaced:

 

- [1740] Castilia, Aragon, Leon, both Sicilies, Jerusalem, Navarra, Grenada, Toledo, Valencia, Galicia [in Spain], Majorca, Sevilla, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, the Algarves, Algeciras, Gibraltar, the Canary Islands, of the Indias, & Mainland of the Ocean sea, Barcelona, Athens, Neopatria, Roussillon, Cerdagne, Oristano, Goceano, Biscay, Molin, Tripoli with Parma, Piacenza, Limburg, Gelderland, Gradisca, Artois, Namur, Lorraine, Bar, Tuscany

Mary-Theresa, the wife of Francis, Grand Duke of Tuscany and the former Duke of Lorraine and Bar, succeeded her father Emperor Charles VI, and a new version of the title was introduced. It reflected the following events:

1) Mary-Theresa did not inherited titles of her father, related to the Crown of Spain;

3) By a preliminary peace concluded in October 1735 and ratified in the Treaty of Vienna in November 1738, which ended the War of the Polish Succession, Emperor Charles VI exchanged Naples and Sicily for Parma and Piacenza with Charles of Bourbon.

4) In 1717, Austia acquired the County of Gradiska after extinction of the Princely House of Eggenberg.

 

- [1742] the Székely

Mary-Theresa, Queen of Hungary and Princess of Transylvania, accepted the title of Countess of the Székely (1742) [21: p.76] [22: Band IV; Abtheilung XII (1898); p.25].

 

@ Samples:

 

(Aug 1744) [32: könyv III; Novellaris artikulusok; p.1-2]

< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; Princess (Grand Princess 1765) of Transylvania 1740; ~ 1736 Francis (+1765), Duke of Lorraine & Bar [1729-1736], Grand Duke of Tuscany 1737; the Roman Emperor 1745 >

 Grand Prince of Transylvania 1780 >

Nos Maria Theresia, Divina Favente Clementia Regina Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae,

Archi-Dux Austriae;

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae & Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, < Geldriae, > Wirtembergae, Superioris & Inferioris Silesiae,

Princeps Sveviae & Transylvaniae;

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris & Inferions Lusatiae;

Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Feretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, Arthesiae, Namurci & Siculorum,

Landgravia Alsaciae,

Domina Marchiae Slavonicae, Portus Naonis, Salinarum, & Mechliniae;

Nupta Dux Lotharingiae, & Barri,

Magna Dux Hetruriae

 

(Nov 1744) [19: p.187-188]

Nos Maria Theresia, divina favente clementia regina Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae,

archidux Austriae;

dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae et Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wirtembergae, superioris et inferioris Silesiae,

princeps Sveviae et Transylvaniae;

marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, superioris et inferions Lusatiae;

comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, Arthesiae, Namurci et Siculorum,

Landgravia Alsaciae,

domina marchiae Slavonicae, portus Naonis, Salinarum et Mechliniae,

nupta dux Lotharingiae et Barri,

magna dux Hetruriae

 

 

 

 

 

 

--- 1745-1765

 

-- the Grand form

 

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Brabant, Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Mantua, Parma, Piacenza, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia;

Prince of Swabia, Transylvania;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, Moravia, the Upper & Lower Lusatia;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Ferrette, Kyburg, Gorizia, Gradisca, Artois, Namur, the Székely;

Landgrave of Alsace;

Lord of the Wendish March, Pordenone, Salins, Mechelen;

{ Duke of Lorraine, Bar;

Grand Duke of Tuscany; }

 

@ Samples:

 

(June 1747) [32: könyv III; Novellaris artikulusok; p.41]

Nos Maria Theresia, Dei Gratia Romanorun Imperatrix,

Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Sclavoniaeque Regina;

Archi-Dux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Mantuae, Parmae, et Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wîrtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae,

Princeps Sveviae, et Transylvaniae,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris et Inserions Lusatiae,

Comes Habspurgi, Flandriae,Tyrolis, Feretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, Arthesiae, et Siculorum,

Comes Namurci,

Domina Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis, Salinarum, et. Mechliniae;

Lotharingiae, et Barri Dux,

Magna Dux Hetruriae

 

(Aug 1757) [32: könyv III; Novellaris artikulusok; p.84]

Nos Maria Theresia, Dei Gratia Romanorun Imperatrix,

Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Sclavoniaeque Regina;

Archi-Dux Austriae,

Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Mantuae, Parmae, et Placentiae, Limburgiae, Lucemburgiae, Geldriae, Wirtembergae, Superions et Inferions Silesiae,

Princeps Sveviae, et Transylvaniae,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superions et Inferions Lusatiae, Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiícae, Arthesiae, et Siculorum,

Comes Namurci,

Domina Marchiae, Sclavonicae, Portus Naonis, Salinarum, et Mechliniae;

Lotharingiae, et Barri Dux,

Magna Dux Hetruriae

 

 

-- the Middle form

 

King of Hungary, Bohemia;

Archduke of Austria;

{ Duke of Lorraine, Bar;

Grand Duke of Tuscany; }

Duke of Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola;

Prince of Transylvania;

Count of Flanders, Tyrol, Gorizia, the Székely;

 

@ Samples:

 

(Jan 1749) [32: könyv III; Novellaris artikulusok; p.56]

< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; Princess (Grand Princess 1765) of Transylvania 1740; ~ 1736 Francis (+1765), Duke of Lorraine & Bar [1729-1736], Grand Duke of Tuscany 1737; the Roman Emperor 1745 >

Nos Maria Theresia, Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix, ac

Germaniae, Hungariae, Bohemiae &c. Regina,

Archidux Austriae,

Dux Lotharingie, & Barri,

Magna Dux Hetruria,

Dux Burgundiae, Stiriae, Carinthiae, & Carnioliae,

Princeps Transylvaniae,

Comes Flandriae, Tyrolis, Goritiae, & Siculorum &c.

 

 

 

 

 

 

--- 1765-1772 ( Mary-Theresa )

 

-- the Middle form

 

King of Hungary, Bohemia;

Archduke of Austria;

{ Duke of Lorraine, Bar;

Grand Duke of Tuscany; }

Duke of Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola;

Grand Prince of Transylvania;

Count of Flanders, Tyrol, Gorizia, the Székely;

 

@ Replaced:

 

- Transylvania (Principality) with Transylvania (Grand Principality)

The elevation of Transylvania to the rank of Grand Principality (1765).

 

@ Samples:

 

(Dec 1755) [24: kötet XIX; 1874; p.237; Doc.# XXV]

< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; Princess (Grand Princess 1765) of Transylvania 1740; ~ 1736 Francis (+1765), Duke of Lorraine & Bar [1729-1736], Grand Duke of Tuscany 1737; the Roman Emperor 1745 >

Maria Theresia Divina Favente Clementia Romanorum Imperatrix, ac

Germaniae, Hungariae, Bohemiae Regina,

Archidux Astriae,

Dux Lotharingiae et Ваrri,

Magna Dux Hetruriae,

Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae,

Princeps Transylvaniae,

Comes Flandriae, Tyrolis, Goritiae, et Siculorum etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1772-1780 ( Mary-Theresa )

 

-- the Middle form

 

King of Hungary, Bohemia;

Archduke of Austria;

{ Duke of Lorraine, Bar;

Grand Duke of Tuscany; }

Duke of Burgundy, Styria, Carinthia, Carniola;

Grand Prince of Transylvania;

Count of Flanders, Tyrol, Gorizia, the Székely;

 

@ Samples:

 

(Aug 1777) [33: Band VIII (1887); p.81 f]

< Mary-Theresa (+1780), Queen of Hungary & Bohemia 1740; Archduchess of Austria 1740; Princess (Grand Princess 1765) of Transylvania 1740; ~ 1736 Francis (+1765), Duke of Lorraine & Bar [1729-1736], Grand Duke of Tuscany 1737; the Roman Emperor 1745 >

Maria Theresia divina favente clementia Romanorum imperatrix vidua,

Germaniae, Hungariae, Bohemiaeque regina,

archidux Austriae,

dux Lotharingiae et Barri,

magna dux Hetruriae,

dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae et Carnioliae,

magna princeps Transylvaniae,

comes Flandriae, Tyrolis, Goritiae et Siculorum etcetera.

 

 

 

 

 

 

--- 1780-1784

 

-- the Grand form

 

King of Jerusalem, Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Lorraine, Styria, Carinthia, Carniola,

Grand Duke of Tuscany;

Grand Prince of Transylvania;

Margrave of Moravia;

Duke of Brabant, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Milan, Mantua, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin, Zator, Calabria, Bar, Montferrat, Cieszyn;

Prince of Swabia, Charleville;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Hainaut, Kyburg, Gorizia, Gradisca, the Székely;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, the Upper and Lower Lusatia, Pont-ŕ-Mousson, Nomeny;

Count of Namur, Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein;

Lord of the Wendish March, Mechelen;

 

@ Added:

 

- [1780] Jerusalem, Calabria, Montferrat, Cieszyn, Charleville, Pont-ŕ-Mousson, Nomeny, Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein

Joseph II, the head of the House of Lorraine and Count of Falkenstein, succeeded his mother Mary-Theresa, the last representative of the House of Habsburg (1780).

 

@ Samples:

 

(Nov 1783) [18: p.418; Doc. # IV-1]

< Joseph (+1790), the Roman Emperor 1765 (Joseph II); King of Hungary & Grand Prince of Transylvania 1780 >

Nos Josephus II. Divina Favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus,

Germaniae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, et Lodomeriae Rex,

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae,

Magnus Dux Hetruriae,

Magnus Princeps Transylvaniae,

Marchio Moraviae,

Dux Brabantiae, Limburgi, Luccemburgi, et Geldriae, Wirtembergae, superioris et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrati et Teschinae,

Princeps Sveviae et Carolopolis,

Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae et Siculorum,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae, Mussoponti, et Nomenei,

Comes Namurci, Provinciae, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, Salmae, et Falkensteinii,

Dominus Marchiae Slavonicae et Mechliniae

 

 

 

 

 

 

--- 1784-1804

 

-- the Grand form

 

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Rama, Serbia, Cumania, Bulgaria;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Lorraine, Styria, Carinthia, Carniola;

Grand Duke of Tuscany;

Grand Prince of Transylvania;

Margrave of Moravia;

Duke of Brabant, Limburg, Luxembourg, Gelderland, Württemberg, the Upper & Lower Silesia, Milan, Mantua, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin, Zator, Calabria, Bar, Montferrat, Cieszyn;

Prince of Swabia, Charleville;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, Hainaut, Kyburg, Gorizia, Gradisca, the Székely;

Margrave of the Holy Roman Empire, of Burgau, the Upper and Lower Lusatia, Pont-ŕ-Mousson, Nomeny;

Count of Namur, Provence, Vaudémont, Blâmont, Zutphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein;

Lord of the Wendish March, Mechelen;

 

@ Samples:

 

(Nov 1792) [26: p.33]

< Francis (+1792), Roman Emperor (Francis II) [1792-1806], of Austria 1804 (Francis I); Grand Prince of Transylvania 1792; King of Hungary & Bohemia 1792 >

Nos Franciscus Divina favente Clementia Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Ramae, Serviae, Cumaniae et Bulgariae Rex Apostolicus;

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae et Cornioliae,

Magnus Dux Hetruriae,

Magnus Princeps Transsylvaniae,

Marchio Moraviae,

Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi et Geldriae, Würtembergae, Superioris et Inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Piacentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Calabriae, Barri, Montiferrati et Teschinae,

Princeps Sveviae et Carlopolis;

Comes Habsburgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kiburgi, Goritiae, Gradiscae et Siculorum,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae, Musoponti et Nomenei,

Comes Namurci, Provinciae, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarverdae, Salmae et Falkensteini,

Dominus Marchiae Sclavoniae et Mechliniae

 

(Nov 1795) [32: könyv III; Novellaris artikulusok; p.222-223]

Nos Franciscus Secundus Divina Favente Clementia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus,

Germanić, Hungarić, Bohemić, Dalmatić, Croatić, Slavonić, Galicić, Lodomerić, Ramć, Servić, Cumanić, & Bulgarić, Rex Apostolicus,

Archi-Dux Austrić,

Dux Burgundić, Lotharingić, Styrić, Carinthić, & Carniolić;

Magnus Dux Hetrurić,

Magnus Princeps Transylvanić,

Marchio Moravić,

Dux Brabantić, Limburgi, Lucemburgi, & Geldrić, Würtembergć, Superioris & Inferions Silesić, Mediolani, Mantuć, Parmć, Placentić, & Guastallć, Osvecinić, & Zatorić, Calabrić, Barri, Montisferrati, & Teschinć,

Princeps Svević, & Carolopolis,

Comes Habsburgi, Flandrić, Tyrolis, Hannonić, Kiburgi, Goritić, Gradiscć, & Siculorum,

Marchio Sacri Romani Imperii, Burgović, Superioris, & Inferions Lusatić, Mussoponti, & Nomenci,

Comes Namurci, Provincić, Valdemontis, Albimontis, Zutphanić, Sarverdć, Salmć, & Falkensteinii,

Dominus Marchić Slavonicć, & Mechlinić

 

 

-- the Middle form

 

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia;

Archduke of Austria;

Duke of Burgundy, Lorraine;

Grand Duke of Tuscany;

Grand Prince of Transylvania;

Duke of Milan, Mantua, Parma;

Count of Habsburg, Flanders, Tyrol, the Székely;

 

@ Samples:

 

(May 1789) [18: p.419; Doc. # IV-2]

< Joseph (+1790), the Roman Emperor 1765 (Joseph II); King of Hungary & Grand Prince of Transylvania 1780 >

Nos Josephus Secundus Dei Gratia Electus Romanorum Imperator Semper Augustus,

Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae etc. Rex Apostolicus,

Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, et Lotharingiae,

Magnus Dux Hetruriae,

Magnus Princeps Transylvaniae,

Dux Mediolani, Mantuae, Parmae,

Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, et Siculorum etc. etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1804-1806 ( Francis [ II as the Roman Emperor ] )

 

-- the Short form

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia;

Archduke of Austria;

Duke of Lorraine, Venetia, Salzburg;

Grand Prince of Transylvania;

Count of Székely;

 

@ Samples:

 

(May 1806) [17: p.633; Doc. # 368]

< Francis (+1792), Roman Emperor (Francis II) [1792-1806], of Austria 1804 (Francis I); Grand Prince of Transylvania 1792; King of Hungary & Bohemia 1792 >

Franciscus Secundus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus,

Haereditarius Austriae Imperator,

Germaniae Hungariae et Bohemiae Rex Apostolicus,

Archi-Dux Austria,

Dux Lotharingiae, Venetiarum, et Salisburgi,

Magnus Princeps Transsylvaniae et

Siculorum Comes

 

 

 

 

 

 

--- 1806-1809 ( Francis [ II as the Roman Emperor ] )

 

-- the Short form

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia;

King of Galicia, Lodomeria, Lombardy, Venetia, Illyria;

Archduke of Austria;

Duke of Lorraine;

Grand Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(May 1809) [43: p.4]

Franciscus Primus Dei Gratia Austriae Imperator,

Hungariae, Bohemiae etc. Rex Apostolicus,

Archi Dux Austriae,

Dux Lothanngiae et Salisburgi,

Magnus Princeps Transsilvaniae et

Comes Siculorum etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1809-1814 ( Francis [ II as the Roman Emperor ] )

 

 

 

 

 

 

--- 1814-1836

 

-- the Middle form

 

Emperor of Austria;

King of Jerusalem, Hungary, Bohemia, Lombardy, Venetia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria;

Archduke of Austria;

Duke of Lorraine, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola, the Upper & Lower Silesia;

Grand Prince of Transylvania;

Margrave of Moravia;

Count of Habsburg, Tyrol, the Székely;

 

@ Samples:

 

(Mar 1834) [17: p.682; Doc. # 395]

< Francis (+1792), Roman Emperor (Francis II) [1792-1806], of Austria 1804 (Francis I); Grand Prince of Transylvania 1792; King of Hungary & Bohemia 1792 >

Nos Franciscus Primus Divina Favente Clementia, Austriae Imperator,

Hierosolymae, Apostolicus Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeriae Rex,

Archidux Austriae,

Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silisiae;

Magnus Princeps Transilvaniae;

Marchio Moraviae;

Comes Habsburgi, Tirolis et Siculorum etc. etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1836-1849

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia;

King of Lombardy, Venetia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria, Illyria;

King of Jerusalem;

Archduke of Austria;

Grand Duke of Tuscany;

Duke of Lorraine, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola;

Grand Prince of Transylvania;

Margrave of Moravia;

Duke of the Upper & Lower Silesia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin, Zator, Cieszyn, Frioul, Ragusa, Zara;

Count of Habsburg, Tyrol, the Székely, Kyburg, Gorizia, Gradisca;

Prince of Trent, Brixen;

Margrave of the Upper & Lower Lusatia, in Istria;

Count of Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg;

Lord of Triest, Kotor, the Wendish March;

 

@ Samples:

 

(Aug 1837) [42: p.102; Doc.# 38] [45: p.CXVII-CXVIII; Doc.# XX]

< Ferdinand (+1875), Emperor of Austria (Ferdinand I) & Grand Prince of Transylvania [1835-1848] >

Nos Ferdinandus Primus Divina favente clementia Austriae Imperator,

Apostolicus Hungariae et Bohemiae Rex hujus Nominis Quintus,

Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae Lodomeriae et Illyriae;

Rex Hyerosolimae etc.

Archidux Austriae,

Magnus Dux Hetruriae,

Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,

Magnus Princeps Transylvaniae,

Marchio Moraviae;

Dux Superioris et Inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae, et Zatoriae, Teschinae , Forojuli, Ragusae et Gaderae etc.;

Comes Habsburgi, Tirolis, Siculorum, Kyburgi, Goritiae et Gradiscae,

Princeps Tridenti, et Brixinae etc.;

Marchio Superioris et Inferioris Lusatiae et Istriae ;

Comes Altae Amisiae, Feldkirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae etc.;

Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavonicae, etc

 

(Aug 1841) [41: p.22; Doc.# 12]

Nos Ferdinandus Primus Divina favente clementia Austriae Imperator,

Apostolicus Hungariae et Bohemiae Rex, hujus nominis Quintus,

Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae et Illiriae,

Rex Hyerosolimae, etc.

Archi Dux Austriae,

Magnus Dux Hetruriae,

Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae,

Magnus Princeps Transsilvaniae,

Marchio Moraviae,

Dux Superioris et Inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae, et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ragusae, et Jaderae, etc.

Comes Habsburgi, Tirolis, Siculorum, Kyburgi, Goritiae et Gradiscae,

Princeps Tridenti, et Brixinae etc.

Marchio Superioris et Inferioris Lusatiae et Istriae,

Comes Altae -Amisiae, Feldkirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae, etc.

Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavonicae etc.

 

(Feb 1848) [18: p.420-421; Doc. # IV-2]

Nos Ferdinandus Primus Divina Favente Clementia Austriae Imperator,

Apostolicus Hungariae et Bohemiae Rex, Hujus Nominis Quintus,

Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae;

Rex Hierosolymae etc.,

Archidux Austriae,

Magnus dux Hetruriae,

Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae et Carnioliae,

Magnus Princeps Transilvaniae,

Marchio Moraviae,

Dux superioris et inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ragusae et Gaderae etc.

Comes Habsburgi, Tirolis, Siculorum, Kyburgi, Goritiae et Gradiscae,

Princeps Tridenti et Brixinae etc.,

Marchio Superioris et Inferioris Lusatiae et Istriae,

Comes Altae-Amisiae, Feldkirkiae, Brigantiae, Sonnenbergae, etc.,

Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavonicae etc.

 

 

 

-- the Short form

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia;

King of Galicia, Lodomeria, Lombardy, Venetia, Illyria;

Archduke of Austria;

Grand Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(Aug 1837) [42: p.100; Doc.# 37]

< Ferdinand (+1875), Emperor of Austria (Ferdinand I) & Grand Prince of Transylvania [1835-1848] >

Ferdinandus Primus Dei Gratia Austriae Imperator,

Apostolicus Hungariae et Bohemiae Rex hujus Nominis Quintus,

Rex Lombardiae et Venetiarum, Galliciae, Lodomeriae et Ilyriae,

Archidux Austriae,

Magnus Princeps Transylvaniae, et

Siculorum Comes etc. etc.

 

(Jan 1846) [34: Évfolyam XXVIII (1918); Szám 1; p.60; Doc.# I]

Ferdinandus Primus Dei Gratia Austriae Imperator,

Apostolicus Hungáriae et Bohemiae Rex hujus nominis quintus:

Rex Lombardiae, Venetiarum, Galliciae, Lodomeriae, et Illyriae;

Archidux Austriae,

Magnus Princeps Transylvaniae, et

Siculorum Comes etc.

 

(July 1848) [31: p.40; Doc.# XIV]

Első Ferdinánd, Isten kegyelméből Ausztriai császár,

Magyar- és Csehország e néven ötödik apostoli királya, ugy

Lombardia, Velencze, Galiczia, Lodomér és Illyria királya,

Ausztria Föherczege,

Erdély Nagy-Fejedelme és

Székelyek grófja s.a.t.

 

 

 

 

 

 

--- 1849-1866

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia, Lodomeria;

King of Lombardy, Venetia, Illyria;

King of Jerusalem;

Archduke of Austria;

Grand Duke of Tuscany, Crakow;

Duke of Lorraine, Salzburg, Styria, Carinthia, Carniola, the Bukovina;

Grand Prince of Transylvania;

Margrave of Moravia;

Duke of the Upper & Lower Silesia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Oswiecin, Zator, Cieszyn, Frioul, Ragusa, Zara;

Princely Count of Habsburg, Tyrol, Kyburg, Gorizia, Gradisca;

Count of the Székely;

Prince of Trent, Brixen;

Margrave of the Upper & Lower Lusatia, in Istria;

Count of Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg;

Lord of Triest, Kotor, the Wendish March;

Grand Voivoda of the Voivodina of Serbia;

 

@ Samples:

 

(Oct 1863) [15: p.209; Doc. # 23]

< Francis-Joseph I (+1916), Emperor of Austria, King of Hungary & Grand Prince of Transylvania 1848 >

Wir Franz Joseph der Erste von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich;

Apostolischer König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien,

König der Lombardei, Venedigs und Illyriens,

König von Jerusalem etc.;

Erzherzog von Österreich;

Grossherzog von Toscana und Krakau;

Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain und der Bukowina;

Grossfürst von Siebenbürgen;

Markgraf von Mähren;

Herzog von Ober- und Nieder- Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Anschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara;

gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, von Kyburg, Görz und Gradiska;

Graf der Szekler;

Fürst von Trient und Brixen;

Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und Istrien;

Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc.;

Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark;

Grosswojwod der Wojwodschaft Serbien etc.

 

(June 1864) [30: p.149]

Mi Első Ferencz József Isten kegyelméből Ausztriai Császár;

Magyarország, Csehország, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia és Lodoméria Apostoli Királya,

Lombardia, Velencze és Illyria Királya,

Jeruzsálem Királya s. a. t.;

Ausztria főherczege,

Toskana és Krakkó nagyherczege;

Lotharingia, Salzburg, Stájer, Karantán, Krajna és Bukovina herczege;

Erdély nagyfejedelme;

Morvaország határgrófja,

Felső- és Alsó-Slézia, Modena, Parma, Piacenza és Guastalla, Osvieczin és Zátor, Teschen Friaul, Ragusa és Zára herczege;

Habsburg, Tirol, Kyburg, Görcz és Gradiska herczegesitett grófja;

székelyek grófja;

Trient és Brixen fejedelme;

Felső- és Alsó-Lausitz, és Isztria őrgrófja;

Hohenembsz, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg s. a. t. grófja;

Trieszt, Cattaro és a szláv határgrófság ura; a Szerb Vajdaság nagyvajdája s. a. t.

 

 

-- the Short form

 

Emperor of Austria;

King of Hungary, Bohemia;

King of Galicia, Lodomeria, Lombardy, Venetia, Illyria;

Archduke of Austria;

Grand Prince of Transylvania;

Count of the Székely;

 

@ Samples:

 

(June 1860) [31: p.300; Doc.# III]

Mi Első Ferencz József Istennek kegyelméből Ausztriai Császár,

Magyar és Csehország Apostoli Királya, ugy Lombardia, Velencze, Galiczia, Lodomér és Illyria Királya,

Ausztria Föherczege,

Erdély Nagy-Fejedelme és

Székelyek Grófja s.a.t.