Under construction ...

Comments and questions can be mailed to the author

Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Dec 3, 2016NorwayBibliography.

1. Diplomatarium norvegicum: Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen (Kristiania / Oslo : 1847-).
2. Heiberg, Jakob Vilhelm Rode. Unionens opløsning 1905; officielle aktstykker vedrørende unionskrisen og Norges gjenreisning som helt suveræn stat, med talrige facsimiler og billeder (Kristiania : J. M. Stenersen, 1906).
3. Clausen, Nikolai; Hohlenberg, Matthias Hagen. Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur (Copenhagen : C.A Reitzel 1833-).
4. Norges historie, fremstillet for det norske folk (Kristiania : H. Aschehoug / W. Nygaard, 1909-1917).
5. Olafsen, Arnet. Norske forfatningslove. Udgivne med Henvisninger (Kristiania : Steenske, 1903).
6. Barstad, Hans Jacob. Bergens forsvar i 1801 og 1807-1814 (Bergen : Ed. B. Giertsen, 1887).
7. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Berlin).
8. Sinding-Larsen, Fredrik. Den Norske Krigsskoles historie: I ældre tider (Kristiania : 1900).
9. Anker, C. J. Christian Frederik og Carsten Ankers brevveksling 1814 (Kristiania : H. Aschehoug / W. Nygaard, 1904).
10. Norges Lover 1687- (Oslo : 1931-).
11. Norsk Lovtidende (Kristiania / Oslo : 1877-).
12. Aall, Jacob. Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815 (Kristiania : J. W. Cappelen, 1844-).
13. Waitz, Georg. Urkunden und andere Actenstücke zur Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein unter dem Oldenburgischen Hause (Kiel : 1863-1865; Reprint: Vaduz : Sändig Reprint Verlag, 1995) [Quellensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte; Band II].
14. Aall, Jacob; Lange, Christian Christoph Andreas; Aall, Jørgen Christian. Erindringer som bidrag til Norges historie fra 1800 til 1815 (Christiania : Cappelen, 1859; edition 2).
15. Gram, Hans; Suhm, Peter Frederik, Krag, Niels; Stephanius, Stephen. Den stormægtigste konge kong Christian den Tredie, konge til Danmark og Norge zc. zc. zc hans historie (Kjöbenhavn : Godiches, 1776-).
16. Nielsen, Oluf August. Kjøbenhavns diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728 (Kjøbenhavn : I kommission hos G. E. C. Gad, 1872-1887).

Geographical names.

Dithmarschen -> Ditmarsken (in Schleswig-Holstein, Germany);
Holstein -> Holsatia; Holsten (in Germany);
Schleswig -> Slesvig (in Denmark and Germany);
Skåne-> Skone; Scania; Skaneland (in Sweden);
The Swedish -> Sueorum / Sweorum, Swea / Swia;
The Wends/ Slavs -> Sclavorum;


--- the 12th century-1319

King of Norway;

@ Samples:

(ca.1247-1248) [1: Samling 5; p.1; Doc.# 1]
< Hakon IV "the Old" (+1263), King of Norway 1217/23 >
Hacquinus dei gracia rex Norwagie

(July 1264) [1: Samling 5; p.6; Doc.# 6]
< Magnus VI (+1280), King Norway 1257/63 >
Magnus dei gratia rex Norwagie

(1283) [1: Samling 2; p.20; Doc.# 20]
< Eric II (+1299), King Norway 1280 >
Erikr með guðs miskunn Noregs konongr ok
Hakon hærtogi
synir Magnus konongs

(Mar 1293) [1: Samling 2; p.30; Doc.# 33]
Erikr Magnus mæð guðs miskunn Norægs konongr oc
Hakon mæð pæiri samre miskunn Noræghs hertoge
synir Magnus konongs

(Aug 1306) [1: Samling 2; p.72; Doc.# 83]
< Hakon V (+1319), King Norway 1299 >
Hakon mæd gudz miskun Noregs kononger
son Magnus konongs

(Mar 1309) [1: Samling 1; p.107; Doc.# 120]
Haquinus dei gratia rex Norwegiæ

(July 1318) [1: Samling 2; p.114; Doc.# 133]
Hakon med gudz myskunn Noreghs konongher
son Magnus konongs

@ Samples [Auxiliary]:

(May 1289) [1: Samling 2; p.24; Doc.# 25]
< Hakon V (+1319), King of Norway 1299 >
Hakon meðr guðs miskunn Noregs hertoge
son Magnus konongs hins koronada

(Nov 1296) [1: Samling 1; p.77; Doc.# 84]
Hakon med guðs miskun Noregs hertuge
son M[agnusar] konongs hins koronada


--- 1319-1340 ( Magnus VII [ as III in Sweden ] )

King of Norway, Sweden, the Goths;

@ Added:

- [1319] Sweden, the Goths
In 1319, three year old Magnus was elected King of Sweden after his paternal uncle King Birger (+1321) was driven into exileby revolt of nobles. The same year Magnus succeeded his maternal grandfather, Hakon V, in Norway (1319).

@ Samples:

(Sep 1320) [1: Samling 2; p.119; Doc.# 139]
< Magnus "Smek" (+1374), King of Sweden (Magnus IV) [1319-63], of Norway (Magnus VII) 1319 >
Magnus med gudz miskun Noriks Swia oc Gote konugh

(Aug 1328) [1: Samling 2; p.140; Doc.# 164]
Magnus med gudz miskun Noregs Swya ok Gotha konongr

(Sep 1335) [1: Samling 2; p.179; Doc.# 214]
Magnus med guds miskun Noregs Swya ok Gota konongr

(Apr 1340) [1: Samling 1; p.212; Doc.# 217]
Magnus mæðr guds miskun Noregs Swya ok Gota konongr


--- 1340-1364 ( Magnus VII )

King of Norway, Sweden, Skåne;

@ Added:

- [1340] Skåne
King Magnus acquired Skåne.

@ Removed:

- [1340] the Goths

@ Samples:

(July 1340) [1: Samling 3; p.180; Doc.# 203]
< Magnus "Smek" (+1374), King of Sweden (Magnus IV) [1319-63], of Norway (Magnus VII) 1319 >
Magnus dei gracia regnorum Norwegie Suecie ac terre Scanie rex

(Feb 1348) [1: Samling 1; p.246; Doc.# 310]
Magnus mæd gudes nad Noregs Swyia ok Skane konongr

(July 1354) [1: Samling 4; p.295; Doc.# 369]
Magnus medr guds naad Noregs Swyia ok Skane konongr

(Apr 1359) [1: Samling 3; p.245; Doc.# 303]
Magnus dei gracia rex Swecie Norwegie et Scanie et
Haquinus eadem gracia Norwegie rex

(July 1363) [1: Samling 2; p.297; Doc.# 372]
Magnus med guds naad Noreghs Swya ok Skane konongr


--- 1364-1374 ( Magnus VII )

King of Norway, Sweden;

@ Removed:

- Skåne

@ Samples:

(Apr 1365) [1: Samling 3; p.272; Doc.# 346]
< Magnus VII (+1374), King of Sweden [1319-63], of Norway 1319 >
Magnus dei gracia rex Swecie et Norwegie

(Oct 1365) [1: Samling 2; p.305; Doc.# 385]
Maghnus mæd gudes naad Noreghs ok Suyarikis konongr

(Feb 1372) [1: Samling 1; p.318; Doc.# 416]
Magnus med gudis nad Noregs ok Suia konunger

(May 1373) [1: Samling 3; p.294; Doc.# 383]
Magnus et Haquinus dei gracia regnorum Swecie et Norwegie reges


--- 1350-1362 ( Hakon VI )

Notes:
In 1344, an agreement was reached to sever the union of Norway and Sweden, King Magnus' eldest son Eric to become King of Sweden, and his second son Hakon to become King of Norway in the future.
In 1350, King Magnus VII made Hakon his Co-King in Norway. Hakon took over as ruler of Norway in 1355 when he was fifteen. Magnus VII continued to be named King of Sweden and Norway for the rest of his life.

King of Norway;

@ Samples:

(Feb 1358) [1: Samling 2; p.277; Doc.# 338]
< Hakon (+1380), King of Norway (Hakon VI) 1343, of Sweden [1362-1364] >
Ver Hakon meðer guds naað Noregs kononger

(Feb 1360) [1: Samling 2; p.288; Doc.# 358]
Hakon meder guds nad Noregs konongr

(June 1361) [1: Samling 4; p.327; Doc.# 422]
Hakon med guds naad Noreghs kononghr


--- 1362-1380 ( Hakon VI )

King of Norway, Sweden;

@ Added:

- Sweden
King Hakon VI became his father Magnus's co-ruler in Sweden after the death of his brother Eric XII (1362).
Hakon VI and Magnus lost Sweden to Albert of Mecklenburg (1363).

@ Samples:

(Sep 1362) [1: Samling 1; p.290; Doc.# 376]
< Hakon (+1380), King of Norway (Hakon VI) 1343, of Sweden [1362-1364] >
Hakon með guðs naad Noregs ok Swyia konongr

(Oct 1370) [1: Samling 1; p.311; Doc.# 408]
Wi Haquon med gudz naad Noregs oc Swyia konunger

(June 1376) [1: Samling 2; p.337; Doc.# 437]
Haquinus dei gracia Norwegie et Swecie rex

(June 1380) [1: Samling 2; p.360; Doc.# 464]
Hakon meder gudes nadh Noreges ok Swya konunger


--- 1380-1387 ( Olav IV [ as II in Denmark ] )

King of Norway, Denmark, the Goths;

@ Replaced:

- [1380] Sweden with Denmark, the Goths
King Olav II of Denmark succeeded his father, Hakon VI, in Norway (1380).

@ Samples:

(Oct 1381) [1: Samling 2; p.367; Doc.# 469]
< Olav (+1387), King of Denmark (Olav II) 1376, of Norway (Olav IV) 1381 >
Olafuer med guds nad Noregs Dana oc Gota konungr

(Oct 1383) [1: Samling 1; p.355; Doc.# 483]
Olafuer meder gudes naad Noregs Dana ok Gota konongr

(Dec 1384) [1: Samling 2; p.378; Doc.# 487]
Olafuer med gudz miskun Noregs Dana ok Gota konungr

(Apr 1386) [1: Samling 3; p.350; Doc.# 466]
Olafuer meder gudes naad Noregs Dana oc Gota konongr

@ Samples [Regents]:

(Jan 1385) [1: Samling 2; p.379; Doc.# 488]
< Margaret (+1412), Regent of Norway, Denmark, Sweden; ~ 1363 Hakon (+1380), King of Norway (Hakon VI), of Sweden >
Margreta medh guds nadh Noregs ok Swyarikis drothnengh


--- 1387-1389 ( Interregnum )


--- 1389-1395 ( Eric III of Pomerania )

King of Norway;

@ Samples:

(June 1390) [1: Samling 3; p.367; Doc.# 489]
< Eric III (+1459), King of Norway [1389-1442], of Sweden (Eric XII) [1397-1439] , of Denmark [1397-1438]; Duke of Pomerania-Stolp 1395 >
Eriker med gudz naadh Noregs kononger ok
Swerikis rettar erfuinge

(Apr 1392) [1: Samling 1; p.392; Doc.# 539]
Erikr med gudz naadh Noregs konongr oc
Swerikis retter ærfuingæ

(Jan 1394) [1: Samling 2; p.411; Doc.# 539]
Veer Eriker med gudz naadh Noregs kononger ok
Swerikis rettar ærfuingæ

(June 1395) [1: Samling 1; p.398; Doc.# 548]
Eiriker med gudz naadh Noregs kununger ok
Suerikis retter ærfuinge

@ Samples [Regents]:

(June 1389) [1: Samling 2; p.395; Doc.# 514]
< Margaret (+1412), Regent of Norway, Denmark, Sweden; ~ 1363 Hakon (+1380), King of Norway (Hakon VI), of Sweden >
Margretta mæder gudhz nadh Norighes Sweia drœtningh ok
Danmarkar retter erfingæ ok ders førstinne

(Nov 1390) [1: Samling 1; p.385; Doc.# 528]
Margreta med gudz naadh Noriges ok Swerikis drotning ok
retter ærfuinge ok førstinnæ rikisins i Danmark


--- 1395-1442 ( Eric III of Pomerania )

King of Norway, Denmark, Sweden, the Wends, the Goths;
Duke of Pomerania;

@ Added:

- Pomerania
King Eric III succeeded his father, Wartislas, in Pomerania-Stolp (1395).

- Denmark, Sweden, the Wends, the Goths
King Eric was recognized as King of Denmark (1397).

- Sweden
King Eric was recognized as King of Denmark and Sweden (1397).

@ Samples:

(Aug 1398) [1: Samling 5; p.276]
< Eric (+1459), King of Norway (Eric III) [1389-1442], of Sweden (Eric XII) [1397-1439] , of Denmark [1397-1438]; Duke of Pomerania-Stolp 1395 >
Wy Erik van ghodes ghenaden tho Norwegen Denemarken Sweden der Wende vnde Ghoten konyngh vnde
hertich tho Pomaren

(Apr 1412) [1: Samling 2; p.466]
Wi Eirik med gudz naad Danmarks Noregs Sueriges Wændes ok Goto konung ok
herthug j Pomeren

(Dec 1426) [1: Samling 3; p.493; Doc.# 686]
Eriker med gudz nadh Noriges Danmarks Sweriges Wenda oc Gota konunger oc
hertugh j Pommeren

(July 1439) [1: Samling 5; p.491]
Wi Erik medh gudhz naadh Swerighis Danmarks Norghis Wændes ok Gotes konung oc
hertoch i Pomeren


--- 1442-1448 ( Christopher of Bavaria )

King of Denmark, Sweden, Norway, the Wends, the Goths;
Count Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria;

@ Replaced:

- [1440] Pomerania with the Rhine, Bavaria
Christopher of Bavaria, son of the Count Palatine of the Rhine, was elected King of Norway instead of his uncle, Eric of Pomerania (1442).
Christopher had replaced Eric of Pomerania in Denmark (1438) and in Sweden (1439).

@ Samples:

(July 1442) [1: Samling 4; p.649; Doc.# 887]
< Christopher of Bavaria (+1348), King of Norway 1442, of Sweden 1439 , of Denmark (Christopher III) 1438 >
Wy Cristoffer meder gudz nadh Norighes Danmarks Swerighes Wændæs oc Gootæ konung
palantz greeffue vppa Riin, oc
hertogh j Beyiærn

(Feb 1446) [1: Samling 3; p.569; Doc.# 789]
Cristoffer med gudz nad Noregs Suereges Danmarks Venda oc Gotha konunger
palatz grefue oppa Rin oc
hertuge i Beirin

(Sep 1446) [1: Samling 2; p.580; Doc.# 771]
Cristoffer med gudz nad Noriges Danmarks Sweriges Wenda oc Gotha konunger
palantz greue vppa Riin oc
hertuge j Beyærn

(July 1448) [1: Samling 4; p.662; Doc.# 901]
Wy Cristoffer mæder gudhs nadæ Norregs Danmarcks Suerigs Wendis oc Gotis konungr
palantz greue paa Riin oc
hertog j Beyern


--- 1449-1450 ( Charles Knutsson Bonde )

King of Norway, Sweden, the Goths;

@ Removed:

- Denmark, the Wends, the Rhine, Bavaria
King Christopher was deposed, and Charles Knutsson Bonde was elected King of Norway (1449).
Charles Knutsson Bonde also became King of Sweden.

@ Samples:

(Nov 1449) [1: Samling 5; p.549]
< Charles Knutsson Bonde (+1470), King of Norway [1449-1450], of Sweden >
Karll medh gudz nadh Noregs Swerighis oc Gota konunger

(June 1450) [1: Samling 3; p.588; Doc.# 810]
Wy Karl meth gudz nadh Swergis Norges ok Gota konungh


--- 1450-1457 ( Christian I of Oldenburg )

King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1450] Sweden with Denmark, the Wends, Oldenburg, Delmenhorst
After the death of King Christopher, the Norwegian Council of the Realm was divided. In February 1449, a part of the Council declared in favour of Charles Knutsson Bonde as King, but, in June the same year, a different group of councellors paid homage to Christian of Oldenburg. In Nov 1449, Charles was crowned King of Norway in Trondheim. In June 1450, the Swedish Council of the Realm forced Charles to renounce his claim on Norway to Christian. In the summer of 1450, Christian of Oldenburg sailed to Norway with a large fleet, and, in August 1450, he was crowned King of Norway in Trondheim.

@ Samples:

(Aug 1450) [1: Samling 2; p.592]
< Christian I (+1481), Count of Oldenburg; King of Norway 1449/1450, of Denmark, of Sweden; Duke of Schleswig 1460; Count (Duke 1474) of Holstein 1460 >
Wy Cristiern medh guds nadh Noreges, Danmarks, Wendes oc Gota konung,
greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst

(Dec 1453) [1: Samling 3; p.600; Doc.# 825]
Wij Cristiern meth gudz nadhe Danmarcks Norges Wendes oc Gotes koning,
greue j Oldenborgh oc Delmenhorst

(Nov 1454) [1: Samling 2; p.605]
Wy Cristiern meth gudhz natht Danmarks, Norghis, Wendes oc Godes koning,
greue i Oldenborgh oc Delmenhorst

(Mar 1456) [1: Samling 3; p.606; Doc.# 832]
Wij Cristiern meth gudz nathe Danmarcks Norghis Wendes oc Gotes koning,
greue i Oldenborgh oc Delmenhorst


--- 1457-1460 ( Christian I of Oldenburg )

King of Denmark, Sweden, Norway, the Wends, the Goths;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

- Sweden
Christian I deposed Charles Knutsson Bonde, and became King of Sweden (1457).

@ Samples:

(Jan 1458) [1: Samling 4; p.690; Doc.# 941]
< Christian I (+1481), Count of Oldenburg; King of Norway 1449/1450, of Denmark, of Sweden; Duke of Schleswig 1460; Count (Duke 1474) of Holstein 1460 >
Vy Christiærn med gudz naad Danmarks, Swerikis, Norgis, Wendis ock Gothe konwneg,
greffwe i Oldenborg ock Delmynhorst


--- 1460-1474

King of Norway, Sweden, Denmark, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig;
Count of Holstein, Stormarn, Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

- [1460] Schleswig, Holstein, Stormarn
King Christian I succeeded his maternal uncle Duke Adolf VIII (+1459) in the Duchy of Schleswig & the Countries of Holstein & Stormarn (1460).

@ Samples:

(Jan 1471) [1: Samling 1; p.647; Doc.# 893]
< Christian I (+1481), Count of Oldenburg; King of Norway 1449/1450, of Denmark, of Sweden; Duke of Schleswig 1460; Count (Duke 1474) of Holstein 1460 >
Cristiern medh gudhs nadh Noriges Danmarks Sweries Wendes ok Gothes konung
hertugh j Sleswik
grefue j Holsten Stormeren Oldenborgh ok Delmenhorst

(Sep 1474) [1: Samling 2; p.664; Doc.# 892]
Cristiern med gudhz nadh Norgis, Swerigis Danmarks Vendis ok Gote konungh
hertig i Sleswik
grefwe i Holzen Stormaran Oldenborg ok Delmenhorst


--- 1474-1481

King of Denmark, Norway, Sweden, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1474] Holstein (County), Stormarn (County) with Holstein (Duchy), Stormarn (Duchy), Dithmarschen
Emperor Frederick III elevated Holstein with Stormarn and Dithmarschen to the rank of Duchy (1474).

@ Samples:

(Aug 1477) [1: Samling 3; p.669; Doc.# 918]
< Christian I (+1481), Count of Oldenburg; King of Norway 1449/1450, of Denmark, of Sweden; Duke of Schleswig 1460; Count (Duke 1474) of Holstein 1460 >
Wij Cristiern meth gudz nade Danmarckes Norges, Sweriges Wendes oc Gothes koning
hertug i Sleswig oc Holsten Stormarn oc Ditmersken
greffwe i Oldenborg oc Delmenhorst

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1478) [1: Samling 3; p.673; Doc.# 924]
< John (+1513), King of Norway & Denmark [1481-1513], of Sweden [1483-1501] >
Wij Hans medh gudz nade vdvald til Danmarks oc Sweriges
rige arffwing til Norige
hertug i Sletzuig hertug i Holsten Stormaren oc Ditmersken
greffue i Oldenborig oc Delmenhorst


--- 1481-1483 ( Interregnum )

Notes:
1. Upon King Christian's death, his son John, who succeeded him as King of Denmark, did not became King of Norway as the Norwegian Council assumed Royal Authority, and an interregnum ensued (1481).


--- 1483-1497

King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
(Elected) King of Sweden;
Duke of Schleswig;
Duke of Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

- [1483] Norway
In 1483, King John was recognized as King in Norway. In July 1483, John was crowned as King of Norway.

@ Replaced:

- [1483] "Elected King of Denmark" with "King of Denmark, the Wends, the Goths"
John was crowned as King of Denmark (May 1483).

@ Samples:

(Aug 1483) [1: Samling 3; p.689; Doc.# 943]
< John (+1513), King of Norway & Denmark [1481-1513], of Sweden [1483-1501] >
Wij Hans medh gudz nade Danmarckes Norges Wendes oc Godes koning
vdwald koning till Sweriges rige,
hertug vdi Slesuigh oc
hertug vdi Holsten Stormarn oc Ditmersken
greffue vdi Oldenborgh oc Delmenhorst

(May 1486) [1: Samling 14; p.132; Doc.# 162]
Wii Hans med gudz Nadhe Danmarckis Norgis Vendis ok Godis koningh
vduald thil Sværige
Hertug vdi Slesvigh ok
Hertug vdi Holsten Stormarn oc Ditmerschen
greffue i Oldenborg ok Delmenhorst

(Oct 1487) [1: Samling 14; p.135; Doc.# 166]
Wij Hans met gudz nade Danmarckes, Norges, Wendes oc Gothes koning,
vduald koning til Suerige,
hertug j Sleswigh oc
j Holsten, Stormarn oc Ditmerschen hertug,
greffue j Oldenborg oc Delmenhorst

(June 1496) [1: Samling 2; p.727; Doc.# 989]
Wij Hanss met gudz nade Danmarckes Norges, Vendes oc Gotes
konnungh vduald till Suerige
hertug i Sleswiigh oc i Holtzsten Stormarenn oc Ditmersken
greffue i Oldenborg oc Delmenhorst


--- 1497-1513

King of Norway, Denmark, Sweden, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1497] "Elected King of Sweden" with "King of Sweden"
John was crowned as King of Sweden (Nov 1497).
Note. In October 1497, King John conquered Sweden.

(June 1500) [1: Samling 1; p.721; Doc.# 1000]
< John (+1513), King of Norway & Denmark [1481-1513], of Sweden [1483-1501] >
Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarks Sweriges Wendes och Gotes konung
hertugh i Sleszwigh och Holzsten Stormaran och Dytmersken
greffwe i Oldenborgh och Delmenhorst

(Dec 1505) [1: Samling 1; p.733; Doc.# 1017]
Vii Hans med gudz nad Norriges Danmarkes Sweriges Wendes och Gotes konungh
hertugh j Sleszwigh och j Holzsthen Stormaran och Dytmersken
greffwe j Oldenborgh och Delmenhorst

@ Samples [Auxiliary]:

(Apr 1507) [1: Samling 3; p.751; Doc.# 1039]
< Christian II (+1559), King of Norway [1513-23; 1531-32], of Denmark [1513-23], of Sweden [1520-1521] >
Wij Cristiernn meth Gudz nade ret arffuing till Noriges riige
wduald konning till Danmarck oc Suerige,
hertug wti Sleszuig Holstenn Stormarnn oc i Ditmerskenn,
greffue i Oldenborig oc Delmenhorst

(Jan 1508) [1: Samling 3; p.752; Doc.# 1040]
Wy Cristiernn mett gudts naade rett arffuing till Norges riige
vdwaldt konning till Danmarck oc Swerige,
hertug vdj Sleszwig i Holstenn Stormarenn oc Dytmersken,
greffue vdi Oldenborg oc Delmenhorst


--- 1513-1514

King of Denmark, Norway;
King of Sweden;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(Jan 1514) [16: bind 4; p.336; Doc. # 330]
< Christian II (+1559), King of Denmark & Norway [1513–1523], of Sweden [1520–1521] >
Wii Cristiern med Guds naade fuldbiurd oc samtyckt konge til Danmarck oc Norge,
vdwald koning til Swerrig,
hertug i Sleswig, Holsten, Stormarn oc Dytmerschen,
grefue i Oldenborg oc Delmenhorst


--- 1514-1520

King of Norway, Denmark, the Wends, the Goths;
(Elected) King of Sweden;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1514] "Elected King of Denmark" with "King of Denmark, the Wends, the Goths"
Christian II was crowned as King of Denmark (June 1514).

- [1514] "Elected King of Norway" with "King of Norway"
Christian II was crowned as King of Norway (July 1514).

@ Samples:

(July 1514) [1: Samling 3; p.766; Doc.# 1060]
< Christian II (+1559), King of Norway [1513-23; 1531-32], of Denmark [1513-23], of Sweden [1520-1521] >
Wii Cristiernn med gudz nade Norges Danmarcks Vendes oc Gotes koning
vdwald koning till Suerige
hertug i Slessuig i Holsten Stormarn oc i Ditmerschen
greffue i Oldenburgh oc Delmenhorst

(July 1516) [1: Samling 3; p.773; Doc.# 1070]
Vii Cristiernn med gudz nad Noriges Danmarckes Wendes och Gotes koning
wduald koning till Suerigh
hertugh vdi Slesswigh Holzstenn Stormarn och Ditmerschen
greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst

(Aug 1517) [1: Samling 15; p.124; Doc.# 147]
Vii Cristiernn med gudz nad Noriges, Danmarckes, Vendes och Gotes koning
wtuald koning tiil Swerigh
hertugh i Sleszuig Holzstenn Stormarn och Ditmersken
greffue i Oldenborgh och Delmenhorst


--- 1520-1523

King of Norway, Denmark, Sweden, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1520] "Elected King of Sweden" with "King of Sweden"
King Christian II was crowned as King of Sweden (Nov 1520).

@ Samples:

(Jan 1523) [1: Samling XV; p.136-137; Doc.# 158]
< Christian II (+1559), King of Norway [1513-23; 1531-32], of Denmark [1513-23], of Sweden [1520-1521] >
Wij Cristiern med guts Naade Norigis Danmarckis Swerigis Vendis oc Gottis koning
Hertwg i Sleswig Holsten Stormaren îñ Detmersken
Greffuae i Oldhenborrig oe Delmenhorst


--- 1523-1524 ( Interregnum )


--- 1524-1524

Notes.
In 1524, King Frederick I of Denmark, who had abandoned the claims to the Crown of Sweden, was recognized as King in Norway.

(Elected) King of Denmark, Norway;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(June 1524) [1: Samling 1; p.775; Doc.# 1065]
< Frederick I (+1533), Duke of Holstein-Gottorp; King of Denmark & Norway 1523 >
Ffredericus dei gracia electus jn regem Datie et Noruegie
dux Slessuicensis Holszatie Stormarie et Ditmertie
comes jn Oldenborg et Delmenhorst


--- 1524-1531

King of Denmark, the Wends, the Goths;
(Elected) King of Norway;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1524] "Elected King of Denmark" with "King of Denmark, the Wends, the Goths"
Frederick I was crowned as King of Denmark (1524).

@ Samples:

(Dec 1525) [1: Samling 7; p.657; Doc.# 615]
< Frederick I (+1533), Duke of Holstein-Gottorp; King of Denmark & Norway 1523 >
Vii Frideriich mett guds nade Danmarcks Wendes oc Gottes konning
wdtuoldt konning tiill Norge
hertug i Slesuig Holsten Stornieren oc Ditmerschen
greffue i Oldenburg oc Delmenhorsth

(Oct 1527) [1: Samling 7; p.693; Doc.# 642]
Vii Frederiich mett guds nade Danmarcks Wendis oc Gottis
wdtwoldt konning tiill Norge
hertug i Slesuig Holsten Stor oc Ditmerschen greffue i Oldenburg oc Delmenhorst giere alle alt oss elskelige werduge fader melt gudt her Oluff erkebi

(July 1531) [13: Heft I; p.104]
Fridericus Dei gratia Danorum Gothorum et Vandalorum rex,
Norvegiae electus,
Slesvici Holsatiae ac Stormariae dux,
comes in Altenburgh et Delmenhorst


--- 1531-1532

King of Norway, Denmark, Sweden, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Added:

- [1531] Sweden
Ex-King Christian II was restored Norway (1531).

@ Samples:

(July 1532) [1: Samling 15; p.571; Doc.# 486]
< Christian II (+1559), King of Norway [1513-23; 1531-32], of Denmark [1513-23], of Sweden [1520-1521] >
Wii Christiern mett gudz node Norges Danmarckes Sweriges Vendes oc Gothes konning
Hertug i Sleszuich Holsten Stormarn oc Ditmerskenn
Greffue i Oldenborg oc Delmenhorst


--- 1532-1533

King of Denmark, the Wends, the Goths;
(Elected) King of Norway;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Removed:

- [1532] Sweden
Christian II gave up the struggle, and was arrested. Frederick I was restored in Norway (1533).

@ Samples:

(Sep 1532) [1: Samling 7; p.749; Doc.# 699]
< Frederick I (+1533), Duke of Holstein-Gottorp; King of Denmark & Norway 1523 >
Wii Fredriich mett guds nade Danmarkes Wendes oc Gottes konning
wdwold konning tijll Norge
hertug i Slesuig Holsten Stormarn oc Ditmerschen
greffue i Oldenburg oc Delmenhorst


--- 1533-1537

(Elected) King of Denmark, Norway;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Samples:

(Sep 1536) [15: deel II (1778); p.312]
< Christian III (+1559), King of Denmark 1533 >
Wi Christiann met Gudßs Naade vduoldt Konning till Dannemarck och Norge,
Hertug vdi Slesuig, Holdtstenn, Stormarnn och Dythmerschenn,
Greffue vti Oldenburg och Delmenhorst


--- 1537-1777

King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1537] "Elected King of Denmark, Norway" with "King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths"
Christian III was crowned as King of Denmark and Norway (Aug 1537).

@ Samples:

(Oct 1537) [1: Samling 3; p.832; Doc.# 1148]
< Christian III (+1559), King of Denmark 1533, of Norway 1534 >
Wij Christian medt gudtz naade Danmarckis Norgis Vendis oc Gottis koninge,
hertug vdi Szleszuig Holsten Stormaren oc Dytmerscken,
greffue vdi Oldenborg oc Delmenhorst

(June 1543) [1: Samling 1; p.806; Doc.# 1101]
Wy Christiann met gudtz naade Dannmarcks Norgis Vendis och Gottis konning
hertug vdj Slesswiigh Holstenn Stormarenn och Dytmerschenn
greffue vdj Oldenborg och Delmenhorst

(Feb 1559) [1: Samling 12; p.818; Doc.# 668]
< Frederik II (+1588), King of Denmark & Norway 1559 >
Wi Frederich dend anden med Guds Naade wdvolt Konning till Danmarck och Norge,
hertuge udj Sleszvig, Holstind, Stormaren och Dytmerskend,
Greffue udj Oldenborg och Delmenhorst

(Oct 1565) [1: Samling 15; p.824; Doc.# 715]
Wy Fredrich thenn anden, med gudz Naade Dannemarekis, Norgis, Vendis och Gottis Konning,
Hertug wdy Slesuig, Holsten, Stormarn och Dyttmersken,
greffue vdy Oldenborg och Delmenhorst

@ Samples [Auxiliary]:

(July 1548) [1: Samling 3; p.845-846; Doc.# 1166]
< Frederik II (+1588), elected successor to the throne 1536; King of Denmark & Norway 1559 >
Wij Frederick mett guds naade wdualdtt konning till Danmarck och Norige,
hertug wtj Sleszuig Holsten Stormaren och Dytmerscken,
greffue wtj Oldenborig och Delmenhorsth


--- 1777-1814 see Denmark

King of Denmark, Norway, the Wends, the Goths;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Oldenburg;

@ Replaced:

- [1777] "Count of Oldenburg & Delmenhorst" with "Duke of Oldenburg"
Emperor Joseph II created the Duchy of Oldenburg from the Counties of Oldenburg and Delmenhorst (1774, announced 1777).

@ Samples:

(Oct 1813) [14: p.742; Doc.# 65]
< Frederick VI (+1839), King of Denmark 1808, of Norway [1808-1814] >
Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug i Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsten og Oldenburg

@ Samples [Regent]:

(Feb 1814) 12: deel II; p.412]
< Christian-Frederick (+1848), Regent of Norway; King of Norway [1814-1814], of Denmark (Christian VIII) 1839 >
Jeg Christian Frederik, Norges Regen,
Prinds til Danmark,
Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg


--- 1814-1814 ( Christian-Frederick [ as Christian VIII in Denmark ] )

King of Norway;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Oldenburg;

@ Removed:

- [1814] Denmark, the Wends, the Goths
Christian-Frederick (+1848), the Danish Regent of Norway, was declared King of Norway (1814).

@ Samples:

(June 1814) [6: p.469]
< Christian-Frederick (+1848), Regent of Norway; King of Norway [1814-1814], of Denmark (Christian VIII) 1839 >
Vi Christian Frederik, af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges Konge,
Prinds til Danmark,
Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg


--- 1814-1818 ( Charles [ as XIII in Sweden ] )

King of Sweden, Norway, the Goths, the Wends;
Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen;
Count of Oldenburg, Delmenhorst;

@ Replaced:

- [1814] "Duke of Oldenburg" with Sweden, the Wends, the Goths, "Count of Oldenburg, Delmenhorst"
King Christian-Frederick lost the Crown of Norway, when the country was united to Sweden, and Charles XIII, King of Sweden, became King of Norway (1814). The Swedish Royal Family did not follow their male relatives from other branches of the House of Holstein-Oldenburg who changed their Oldenburg titles, when Emperor Joseph II created the Duchy of Oldenburg from the Counties of Oldenburg & Delmenhorst in 1774 (announced in 1777).

@ Samples:

(July 1815) [5: p.73]
< Charles (+1818), King of Sweden (Charles XII) 1809, of Norway 1814 >
Vi Carl af Guds Naade Konge til Sverrig og Norge de Gothers og Venders &c: &c: &c:
Hertug til Slesvig Holsteen Stormarn og Dithmarsken,
Greve til Oldenburg og Delmenhorst etc: etc:


--- 1818-1905

King of Norway, Sweden, the Goths, the Wends;

@ Removed:

- [1818] Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Oldenburg, Delmenhorst
With the death of King Charles (XIII in Sweden), the reign of the House of Holstein-Oldenburg ended in Norway & Sweden. He was succeeded by Charles-John Bernadotte, his adopted son (1818).

@ Samples:

(Sep 1820) [8: p.244]
< John-Baptist / Charles-John Bernadotte (+1844), Prince & Duke of Pontecorvo / Ponte-Corvo [1806-1810]; King of Sweden (Charles XIV John) & Norway 1818; >
Vi Carl Johan, af Guds Naade Konge til Sverige og Norge, de Gothers og Venders

(Feb 1845) [3: aargang 13 (1845); p.356]
< Oscar I (+1859), King of Norway & Sweden 1844 >
Vi Oskar af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders

< Charles (+1872), King Norway & Sweden (Charles XV) 1859 >

(May 1894) [7: Band XV (1895); p.257]
< Oscar II (+1907), King of Norway [1872-1905], of Sweden 1872 >
Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders


--- Since 1905

King of Norway;

@ Removed:

[1905] Sweden, the Wends, the Goths
The union with Sweden ended. Charles, Prince of Denmark, was elected King of Norway & accepted the name of Hakon VII (1905).

@ Samples:

(Nov 1905) [2: p. 1021]
< Hakon VII (+1957) King of Norway 1905 >
Vi Haakon, Norges konge

< Olav V (+1991), King of Norway 1957 >

< Harald V King of Norway 1991 >