Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated:  Aug 2, 2020

 

 

 

Mazovia ( Mazowsze )

 

 

 

Bibliography.

 

1. Rzyszczewski, Leon; Muczkowski, Antoni; Helcel, Antoni Zygmunt; Bartoszewicz, Julian; Boniecki, Michal Józef; Bobowski, Mikolaj. Codex diplomaticus Poloniae = Kodex Dyplomatyczny Polski (Warszawa : S. Strabski, 1847-1887). 

2. Sułkowska-Kuraś, Irena; Kuraś, Stanisław. Codex diplomaticus Masoviae novus = Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza (Wrocław : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1989-).

3. Paprocki, Bartosz. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584 (Kraków : 1858).

4. Voigt, Johannes. Codex Diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur älteren Geschichte Preußens (Osnabrück : 1965; Reprinted / Neudruck from 1853).

5. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie (Lwów 1868-).

6. Lewicki, Anatol; Sokołowski, August. Codex Epistolaris Saeculi Decimi Quinti (Kraków : 1876-) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia; tomus II, XII, XIV].

7. Bocek, Antonin; Chytil, Josef; Chlumecky, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : ex typographia Aloysii Skarnitzl, 1836-1903).

8. Preußisches Urkundenbuch (Königsberg : 1882-).

9. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności (Kraków).

10. Starożytności Warszawskie: dzieło zbiorowo-zeszytowe (Warszawa : J. Unger, 1848-1858).

11. Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego (Warszawa : 1863).

12. Zakrzewski, Ignacy; Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus Majoris Polonić = Kodex Dyplomatyczny Wielkopolski (Poznań : sumptibus Bibliothecae kornicensis, 1877-1989).

13. Archiwum komisji prawniczej. Collectanea ex Archivo collegii iuridici (Kraków, 1895-).

14. Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus civitatis Cracoviensis = Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506 (Kraków : 1879) [Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795; tomus V].

15. Raczyński, Edward. Codex diplomaticus Majoris Poloniae = Kodex dyplomatyczny Wielkiej Polski (Poznań : Edward Raczyński 1840).

16. Preußisches Urkundenbuch (Königsberg : 1882-).

17. Przegląd Historyczny (Warszawa : 1905-).

18. Sawicki, Jakub. Iura Masoviae terrestria (Warszawa : 1972-).

19. Kuraś, Stanisław. Zbiór dokumentów małopolskich (Wrocław : Ossolinskich, 1962-).

20. Encyklopedja Powszechna  (Warszawa : S.Orgelbrand, 1859–1868).

 

 

 

 

 

Geographical names.

 

Belz -> Белз, Bełz (in Lviv Oblast, Ukraine).

Błonie (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Ciechanów (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Czersk (in Województwo Pomorskie, Poland).

Gostynin (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Kujawy / Kuyavia / Cuyavia -> Cuiavia (in Województwo Kujawsko-Pomorskie, Poland).

Liw (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Mazovia ->Masovia; Mazowsze (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Nur (in Województwo Mazowieckie, Poland). 

Płock (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Płońsk  (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Rawa [Mazowiecka] (in Województwo Łódzkie).

Sochaczew  (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Warsaw -> Varsovia, Warszawa  (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Wizna (in Województwo Podlaskie, Poland).

Wyszogród (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Zakroczym (in Województwo Mazowieckie, Poland).

Zawkrze (in Województwo Mazowieckie, Poland).

 

 

 

 

 

 

First names.

 

Boleslas -> Boleslaus; Bolesław.

Casimir -> Casimirus; Kazimierz.

Conrad -> Conradus, Konrad.

John -> Johannes; Jan / Janusz.

Siemowit / Ziemowit.

Wenceslas -> Venceslaus; Wacław.

Vladislas / Wladislas -> Vladislaus; Władysław.

 

 

Notes.

In this article the term "Hereditary Lord" is used for the Latin terms "Haeres" and "Dominus et Haeres". These terms are literally translated as "Heir" and "Lord and Heir" in English and as "Dziedzic" and "Pan i Dziedzic" in Polish.

 

 

 

 

 

 

Mazovia

 

 

Overview.

 

In the 12th century, Poland was divided into several Duchies ruled by branches of the House of Piast. Duke Siemowit I (+1262) founded the Mazovian branch [20: tom XVIII (1864); p.224].

 

Sons of Duke Siemowit I (+1262), divided Mazovia; Conrad II received a part of Mazovia with the capital in Czersk, Boleslas II received a part with the capital in Płock [20: tom XVIII (1864); p.225].

 

In 1294, after the death of Conrad II, his brother Boleslas II united Mazovia [20: tom XVIII (1864); p.226].

 

In 1313,  after the death of Boleslas II, his sons divided Mazovia:  the oldest son, Siemowit II obtained the central part of Mazovia, with Wizna, Trojden I and Wenceslas were, respectively, given Czersk and Płock [20: tom XVIII (1864); p.226].

In 1345, after the childless death of Siemowit II, his lands passed to the Dukes of Czersk and Płock.

 

In 1351, after the childless death of Boleslas III, his Duchy of Płock was divided by his Mazovian cousins, and the King of Poland who took Płock [20: tom XVIII (1864); p.230].

 

In 1370, after the death of King Casimir III of Poland, the Dukes if Mazovia regained Płock [20: tom XVIII (1864); p.231].

 

In 1381, after the death of Duke Siemowit III, the Duchy of Mazovia was divided between his sons; Siemowit IV received Płock with Rawa, and John I received Czersk with Warsaw [20: tom XVIII (1864); p.231-232].

 

In 1462, after the extinction of the sub-branch of Siemowit IV, the Crown of Poland, and the Dukes of Mazovia, great-grandsons of John I, claimed its inheritance, and after a trial the Duchy of Płock was divided between the parties [20: tom XVIII (1864); p.236-237].

 

In 1495, the whole of the Duchy of Płock was incorporated into the Crown of Poland [20: tom XVIII (1864); p.238].

 

In 1526, after the extinction of the Mazovian branch of the House of Piast in the male line, the Duchy of Mazovia was incorporated into the Crown of Poland  [20: tom XVIII (1864); p.239].

 

 

 

 

 

 

--- 1197-1248

 

@ Samples:

 

(1203) [11: tom I; p.337; Doc.# I]

< Conrad (+1247), Duke of Mazovia 1194/97, of Kujawy, of Łęczyca, of Crakow [1229–1231; 1241-1243] >

Nos Cunradus dei gracia dux Mazovie Cvyauie

 

(1222) [8: Politische Abteilung; Band I (1882); p.27; Doc.# 41]

Ego Conradus dei gratia dux Mazouie et Cuiauie

 

(1231) [11: tom I; p.7; Doc.# VII]

Ego Conradus dei gracia dux Cracouie Mazouie Sandomirie et Lancicie

 

(Feb 1241) [11: tom I; p.13; Doc.# XV]

< Boleslas (+1248), Duke of Mazovia >

Nos Bolezlaus dei gracia dux Mazouie

 

(1246) [1: tomus I; p.51; Doc.# XXXIII]

Bolezlaus dei gracia Dux Mazovie

 

(1247) [11: tom I; p.13; Doc.# XVI]

Nos Boleslans Dei gracia Dux Mazouie

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Jan 1233) [16: Politische Abteilung; Band I (1882); p.70; Doc.# 94]

< Casimir (+1267), Duke of Kujawy, of Łęczyca >

nos Kazimirus dei gratia dux Cuiauie et Lanchicie

 

(Nov 1241) [1: tomus I; p.44; Doc.# XXIX]

< Conrad (+1247), Duke of Mazovia 1194/97, of Kujawy, of Łęczyca 1238, of Crakow [1229–1231; 1241-1243] >

nos Conradus dei gracia Dux Cracovie et Lanchicie

 

(Aug 1243) [1: tomus III; p.38; Doc.# XX]

Nos Conradus dei gracia Dux Cracouie et Lancicie

 

 

 

 

 

 

--- 1248-1313

 

Duke of Mazovia, Czersk;

 

@ Samples:

 

(Apr 1249) [2: część II; p.5; Doc.# 4]

< Siemowit I (+1262), Duke of Mazovia >

Semouitus Dei gracia dux Mazovie et Chyrnensis

 

(May 1254) [11: tom I; p.17; Doc.# XXII]

Nos Semouitus dei gracia dux Mazouie et de Cirnzk

 

(1260) [4: Band I (1836); p.129; Doc.# CXXIX]

Nos Semouitus dei gratia Dux Mazouie et Cirnensis

 

(Nov 1282) [2: część II; p.64; Doc.# 67]

< Conrad II (+1294), Duke of Mazovia >

Nos Cunradus Dei gracia dux Mazouie et Cirnensis

 

(Sep 1288) [2: część II; p.74; Doc.# 80]

nos Conradus voluntate divina dux Mazowie et Czyrnensis 

 

(June 1297) [1: tomus I; p.153; Doc.# LXXXVI]

< Boleslaw II (+1313), Duke of Mazovia 1262 >

nos Boleslaus dei gracia Dux Mazovie et Cyrnensis

 

(Apr 1304) [2: część II; p.112; Doc.# 117]

nos Boleslaus Dei gracia Dux Mazouie et Czirnensis

 

 

 

 

 

 

--- 1313-1381

 

Duke of Mazovia;

Lord of Czersk;

 

@ Samples:

 

(June 1314) [2: część II; p.140; Doc.# 143]

< Trojden I (+1341), Duke of Czersk >

nos Troydenus Dei gracia dux Mazouie et

dominus Czirnensis

 

(May 1326) [2: część II; p.183; Doc.# 184] [12: tomus II; p.402; Doc.# 1067]

nos Troydenus Dei gracia dux Mazouie et

dominus Cyrnensis

 

(Dec 1338) [2: część II; p.229; Doc.# 226]

nos Troydenus Dei gracia dux Mazowie et

dominus Cirnensis

 

(June 1350) [12: tomus III; p.8; Doc.# 1301]

< Siemowit III (+1381), Duke in Czersk >

Nos Semovitus Dei gracia dux Masovie et

dominus Czirnensis

 

(July 1368) [12: tomus III; p.318; Doc.# 1602]

nos Semovitus Dei gracia dux Mazovie,

Cyrnensisque dominus et heres

 

(Dec 1381) [12: tomus III; p.516; Doc.# 1797]

nos Semovitus Dei gracia dux tocius terre Mazovie et

dominus Czirnensis

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(June 1350) [12: tomus III; p.7; Doc.# 1300]

< Casimir I (+1355), Duke of Warsaw  >

Nos Kazimirus Dei gratia dux Mazovie et

dominus Warssoviensis

 

(Mar 1353) [2: część II; p.336; Doc.# 321]

nos Kazimirus Dei gracia dux Masouie et

dominus Warsouie

 

 

 

 

 

 

--- 1381- ~1394

 

Notes.

In 1381, after the death of Siemowit III, his sons, John I and Siemowit IV, divided the family lands; John I received Czersk and Warsaw [20: tom XVIII (1864); p.231-232].

 

 

Duke of Mazovia;

Hereditary Lord of Czersk, Warsaw, Zakroczym, Wyszogród, Ciechanów;

 

@ Samples:

 

(Dec 1382) [11: tom I; p.97; Doc.# CV]

< John I (+1429), Duke of Mazovia >

nos Johannes dei gracia dux Mazovie et

dominus Cirnensis Warseviensis Wisegradiensis Zacroczimiensis dominus et princeps Czechonoviensis

 

(Mar 1387) [3: p.417]

Nos Joannes Dei gratia dux Masoviae et

dominus haeresque Cerven., Varszevien., Zacrozimen., Vissegradien., et Cziechanovien., etc.

 

(Jan 1388) [10: tom I (1848); p.34]

Nos Johannes Dei gracia dux Mazovie

dominusque et heres Cirnensis VVarscheviensis Sakroczymiensis VViszegradiensis et Czechonoviensis

 

(Feb 1388) [12: tomus III; p.597; Doc.# 1872]

nos Iohannes Dei gracia dux Mazovie

dominus et heres Cirnensis Warszoviensis Sacroczimiensis Wisszegradiensis et Czechonoviensis

 

(Sep 1390) [11: tom I; p.109; Doc.# CXVIII]

Nos Johannes dei gracia dux Mazouie

dominusque et heres Czirnensis Warszeuiensis Sacroczimiensis Wissegradiensis et Czechonouiensis

 

(May 1393) [11: tom I; p.115; Doc.# CXXIII]

nos Johannes dei gracia dux Mazouie

dominusque et heres Czimensis Warsszouiensis Zacroczimiensis Wyssegradiensis Czechonouiensis

 

 

 

 

 

 

--- ~1394-1429

 

Notes.

Duke John I moved his capital from Czersk to Warsaw [20: tom XVIII (1864); p.232].

 

 

Duke of Mazovia, Russia;

Hereditary Lord of Czersk;

 

@ Added:

 

- Russia

 

@ Samples:

 

(Aug 1400) [11: tom I; p.342; Doc.# VIII]

< John I (+1429), Duke of Mazovia >

Nos Joannes Dei gratia Dux Masoviae et Russiae

Dominus et Haeres Czernensis

 

(Dec 1408) [10: tom I (1848); p.78]

Johannes dei gracia Senior dux Mazouie et Russie Terrarum

dominus et heres Czirnensis

 

(Mar 1416) [1: tomus I; p.292; Doc.# CLXV]

Johannes dei gracia Senior dux Mazouie et Russie terrarum

dominus et heres Czirnensis

 

(July 1421) [1: tomus I; p.297; Doc.# CLXVIII]

Johannes dei gracia Senior Dux Mazouie et Russye Terrarum

dominus et heres Czirnensis

 

(Oct 1429) [11: tom I; p.173; Doc.# CLXIV]

Joannes Dei gratia Senior Dux Mazovia et Russić Terrarum

Dominus et hćres Cernensis

 

 

 

 

 

 

---1429-1454

 

Duke of Mazovia, Russia;

Lord of Warsaw, Wyszogród, Zakroczym, Ciechanów;

Hereditary Lord of Czersk;

 

@ Samples:

 

(Mar 1432) [11: tom I; p.178-179; Doc.# CLXX]

< Boleslas IV (+1454), Duke of Warsaw >

Boleslaus dei gracia dux Mazouie et Rusie nec non

Varschouiensis Wischegradiensis Zacroczimiensis Czechonouiensis Terrarum dominus et

heres Czirnensis

 

(July 1436) [6: tomus II (1891); p.349; Doc.# 239]

Boleslaus dei gracia dux Mazovie et Russie terrarum necnon

Varschoviensis, Wischegradiensis, Zacroczimiensis, Czechonoviensis dominus et

heres Czirnensis etc.

 

(Sep 1447) [11: tom I; p.212-213; Doc.# CXCIV]

nos Boleslaus dei gracia dux Mazowie et Russie Terrarum nec non

Warschowiensis Vischegradiensis Zacroczimiensis Czechonowiensis dominus et

heres Czirnensis etc.

 

(Oct 1453) [11: tom I; p.345; Doc.# XII]

Boleslaus Dei Gratia Dux Masoviae Russíae Terrarum nec non

Varsaviensis Vissogrodiensis Zakroczymensis Czechonoviensis Dominus et

Haeres Czermensis

 

 

 

 

 

 

---1454-1471

 

@ Samples:

 

(Mar 1463) [11: tom I; p.233; Doc.# CCXIII]

< Conrad III (+1503), Cazimir III (+1480), Boleslas V  (+1488) and John II (+1495), Dukes of Mazovia >

Conradus Kazimirus Boleslaus et Johannes Dei gracia Duces Mazowie Russie nec non

terrarum Plocensis Cirnensis Rawensis Sochaczoviensis Warschouiensis Gostinensis Wyschegradiensis Zacroczimiensis Czechonouiensis Wysnensis et Belzensis domini et heredes etc.

 

(Apr 1464) [10: tom I (1848); p.149; Doc.# V]

Conradus, Kasimirus, Bolestaus et Johannes Dei gracia Duces Mazovie, Russieque necnon

Domini et heredes Terrarum Plocensis, Cirnensis, Rawensis, Varschoviensis, Sochaczeviensis, Gostinensis, Vischegradiensis, Zacroczimiensis, Czechonoviensis, Visznensis et Belzensis etc.

 

 

 

 

 

 

---1471-1488

 

Notes.

In 1471, sons of Duke Boleslas IV divided his lands; Boleslas V received Warsaw.

 

@ Samples:

 

(July 1478) [18: tom II (1973); p.31-32; Doc.# 141]

< Boleslas V (+1488), Duke of Płock [1462-1471], of Warsaw 1471 >

nos Boleslaus Dei gracia dux Mazouie, Russye

terrarum necnon Zacroc[zymiensis], Nurensis dominus et

heres Warschouien[sis] etc.

 

(Feb 1480) [11: tom I; p.289; Doc.# CCXLVI]

Boleslaus dei gracia dux Mazouie Russie nec non

Terrarum Warschouiensis Rawensis Sochaczouiensis Gostinensis Zacroczimiensis Belzensisque dominus et heres etc.

 

(Oct 1482) [18: tom II (1973); p.43; Doc.# 146]

Nos Boleslaus Dei gracia dux Mazouie, Russie nec non

terrarum Ploczen[sis], Wisznen[sis], Zacroc[zimensis], Warsch[oviensis] heres et dominus

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Nov 1474) [18: tom II (1973); p.21; Doc.# 136] [11: tom I; p.261; Doc.# CCXXX]

< Conrad III (+1503), Duke of Warsaw, of Czersk >

nos Conradus Dei gracia dux Mazovie Russie, 

terrarum Llivensis, Grodzensis, Blonensis, Warcensis etc. dominus et

heres Czirnensis

 

(July 1483) [11: tom I; p.294-295; Doc.# CCL]

< John II (+1495), Duke of Ciechanów 1471 >

Johannes dei gracia dux Mazouie Russie etc.

Terrarum que Plocensis Rauensis Sochaczoniensis Gostinensis Czechonouiensis dominus et

heres Uiznensis et Belzensis

 

 

 

 

 

 

---1489-1495

 

 

 

 

 

 

---1495-1526

 

@ Samples:

 

(July 1519) [18: tom II (1973); p.163; Doc.# 219]

< Stanislas (+1524) and John III (+1526), Dukes of Mazovia 1503 >

Stanislaus et Joannes Dei gratia duces Masoviae, Russiae etc.

 

(Jan 1523) [17: tom 96 (2005); numer 1; p.90; Doc.# II]

Stanislaus et Janussius Dei gracia duces Mazovie, Russie etc.

 

(June 1525) [17: tom 49 (1958); numer 2; p.286; Doc.# 1]

Janussius dei gratia dux Mazoviae, Russiae etc.

 

(Oct 1525) [18: tom II (1973); p.210; Doc.# 253]

Joannes Dei gratia dux Masoviae, Russiae etc.

 

(May 1526) [17: tom 49 (1958); numer 2; p.292; Doc.# 2]

< Anne (+1557), Duchess of Mazovia [1526-1526]; ~ 1536 Stanislas Odrowąż (+1545) >

Anna, Dei gratia, dux Masoviae, Russiae etc.

 

@ Samples [Regents]:

 

(Mar 1504) [11: tom I; p.326; Doc.# CCLXXV]

< Anne Radziwill (+1522), Regent of Mazovia in 1503-1518; ~ Conrad III (+1503) >

Nos Anna Dux et Gubernatrix puerorum suorum Stanislai et Johannis Dei gratia Ducum Mazovie Russie etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock

 

--- 1313-1351

 

Duke of Mazovia;

Lord of Płock;

 

@ Samples:

 

(June 1319) [2: część II; p.150; Doc.# 154]

< Wenceslas (+1336), Duke in Płock 1313 >

nos Venceslaus Dei gracia dux Mazouie et

dominus Plocensis

 

(Mar 1329) [2: część II; p.192-193; Doc.# 193]

Nos Wenceslaus Dei gracia dux Mazouiensis et

dominus Ploczensis

 

(Sep 1341) [7: Band 7; p.256; Doc.# 359]

< Boleslas (+1351), Duke in Płock 1336 >

Nos Boleslaus dei gracia Dux Mazovie et

dominus Plocensis

 

(Sep 1350) [2: część II; p.317; Doc.# 306]

Nos igitur Boleslaus Dei gracia Dux Mazouie et

dominus Plocensis

 

 

 

 

 

 

--- 1351-1370 see Poland

 

Notes.

In 1351, after the childless death of Boleslas III, the Duchy of Płock was divided by his Mazovian cousins, and the King of Poland who took Płock [20: tom XVIII (1864); p.230].

 

 

 

 

 

 

--- 1370-1381 see Mazovia

 

Notes.

In 1370, after the death of King Casimir III of Poland, the Dukes if Mazovia regained Płock [20: tom XVIII (1864); p.231].

 

 

 

 

 

 

--- 1381- ~1400

 

Notes.

In 1381, by the division of the paternal inheritance between two sons of Siemowit III,  Płock passed to Siemowit IV.

In 1388, the King of Poland gave Belz (in Galicia) to Duke Siemowit IV.

 

 

-- the 1st form

 

Duke of Mazovia,

Lord of Płock, Rawa, Sochaczew, Gostynin, Płońsk;

Hereditary Lord of Wizna, Belz;

 

@ Samples:

 

(Mar/Apr 1398) [11: tom I; p.125; Doc.# CXXX]

< Siemowit IV (+1426), Duke of Płock >

nos Semovitus dei gracia Dux Mazovie

Terrarum princeps Plocensis Rawensis Sochaczoviensis Gostinensis Plonensis

Visnensis dominus Belzensis ac heres

 

 

 

-- the 2nd form

 

Duke of Mazovia;

Lord of Płock, Rawa, Sochaczew, Gostynin, Płońsk;

Hereditary Lord of Wizna;

 

@ Samples:

 

(Aug 1391) [11: tom I; p.110; Doc.# CXIX]

Nos Semouithus Dei gracia Dux Mazouie

Terrarum Dominus Plocensis Rauensis Sochaczeuiensis Gostinensis Plonensis et

heres Uijsnensis

 

(Oct 1399) [11: tom I; p.129; Doc.# CXXXIV]

Semouithus dei dux Mazouie

Princeps

Terrarum et dominus Plocensis Rauensis Sochaczeuiensis Gostinensis Plonensis ac

heres Wysnenis etc.

 

(Nov 1400) [11: tom I; p.136; Doc.# СХХXVIII]

Semouithus dei gracia Dux Mazouie

Princepsque

Terrarum et Dominus Plocensis Rauensis Sochaczeuiensis Gostinensis Plonensis et

heres Wysnensis

 

 

 

 

 

 

--- ~1400-1434

 

-- the 1st form

 

Duke of Mazovia,

Prince of Russia;

Lord of Płock, Rawa, Sochaczew, Gostynin, Płońsk;

Hereditary Lord of Wizna, Belz;

 

@ Added:

 

- Russia

 

@ Samples:

 

(Apr 1413) [5: tom II (1870); p.62; Doc.# XXXVIII]

< Siemowit IV (+1426), Duke of Płock >

Nos Semovitus dei gracia dux Masovie,

Russieque Princeps,

dominus Terrarum Plocensis, Ravensis, Sochaczowiensis, Gostinensis, Plonensis, necnon

heres Wysznensis et Belzensis

 

(May 1423) [5: tom III (1872); p.180; Doc.# XCIII]

Nos Semouithus dei gracia dux Masouie

Russieque princeps,

Terrarum Plocensis, Rawensis, Sochaczouiensis, Gostinensis, Plonensis, dominusque et

heres Wissznensis et Belzensis etc.

 

(June 1427) [11: tom I; p.172; Doc.# CLXIII]

< Siemowit V (+1441), Cazimir II (+1442), and Vladislas I (+1455), Dukes of Płock >

Semovithus Kazimirus et Vladislaus dei gracia duces Mazovie

Russieque Principes nec non

Terrarum Plocenses Rawenses Sochaczovienses Gostinenses Plonenses dominijque et

heredes Wijssnenes et Belzenses etc.

 

(Mar 1433) [19: część II [1421-1441]; p.170; Doc.# 453]

Nos Semovitus, Cazimirus et Wladislaus Dei gracia duces Mazouie

Russieque principes, necnon

terrarum Plocensis, Rawensis, Sochaczowyensis, Gostinensis, Plonensis dominique et

heredes Vysnen[ses] et Belzen[ses] etc.

 

 

 

 

-- the 2nd form

 

Duke of Mazovia,

Prince of Russia;

Lord of Płock, Rawa, Sochaczew, Gostynin, Płońsk;

Hereditary Lord of Wizna;

 

@ Samples:

 

(Aug 1412) [11: tom I; p.155-156; Doc.# CL]

< Siemowit IV (+1426), Duke of Płock >

Nos Semouithus dei gracia dux Mazouie

Rusieque princeps etc.

terrarumque Plocensis Gostinensis Rawiensis Sochaceuiensis Plonensis Dominus et

heres Wisznensis

 

(Aug 1415) [11: tom I; p.158; Doc.# CLIII]

Nos Semouithus dei gracia dux Mazouie

Russieque Princeps necnon

terrarum Plocensis Rawensis Sochaceuiensis Gostinensis et Plonensis nec non dominus et

heres Wysznensis

 

(Nov 1424) [9: tom XXI (1888); p.302; Doc.# II]

Nos Semovithus Dei gracia dux Masovie,

Russieque princeps necnon

terrarum Plocensis, Ravensis, Sochaczeviensis, Gostiniensis, Ploncensis dominus et

heres Visnensis

 

 

 

 

 

 

--- 1434-1442

 

Notes.

In 1426, after the death of Duke Siemowit IV, his lands passed to his sons, Siemowit V, Casimir II, and Vladislas I who initially ruled jointly.

In 1431, the King of Poland gave Zhydachiv / Żydaczów (in Galicia / Halyčyna) to Siemowit V.

In 1434, Siemowit V, Cazimir II, and Vladislas I divided the family lands: Siemowit V received Rawa, Gostyn and Sochaczew; Vladislas I received Płock, Płońsk, Wiska, and Zawkrze; Casimir II received Belz (in Galicia / Halyčyna).

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Jan 1438) [19: część II [1421-1441]; p.268-269; Doc.# 514]

< Cazimir II (+1442), Lord of Belz >

Nos Kazimirus Dei gratia dux Mazouiae,

Russiaeque princeps, necnon

terrarum Belzensis, Lubac[zouiensis], Buschnensis, Seulozensis, Grabouiensis, Hrodlensis dominus et

haeres Lopaciensis

 

(May 1437) [11: tom I; p.188; Doc.# CLXXVIII]

< Siemowit V (+1441), Duke in Rawa, Gostynin and Sochaczew >

Nos Semouithus Semouithi dei gracia Dux Mazouie

Russieque princeps nec non

Terrarum Rauensis Sochaczeuiensis Gostinensis Msczonouiensisque heres et

dominus Ziidaczeuiensis etc.

 

(May 1440) [19: część II [1421-1441]; p.336-337; Doc.# 559]

Nos Cazimirus Dei gracia dux Mazouie,

Russieque < princeps , necnon >

terrarum Belzensis, Lubaczouiensis, Buscensis, Schewlozensis, Grabowcensis, Hrodlensis dominus et

hares Lopacziensis

 

(Oct 1440) [11: tom I; p.200; Doc.# CLXXXIV]

Nos Semouithus Semouithi dei gracia Dux Mazouie

Russieque Princeps nec non

Terrarum Rawensis Sochaczouiensis Gostiniensis Msczonouiensisque heres et

dominus Zudaczouiensis etc.

 

(July 1441) [11: tom I; p.204; Doc.# CLXXXVII]

Nos Semouithus Semovithi Dei gracia Dux Masović

Russieque princeps nec non

terrarum Rauensis Sochaczoviensis Gostinensis Msczonouiensisque heres et

dominus Zidaczoviensis etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1442-1462

 

Duke of Mazovia,

Prince of Russia;

Lord of Płock, Rawa, Sochaczew, Gostynin, Płońsk, Zawkrze;

Hereditary Lord of Wizna, Belz;

 

@ Samples:

 

(Jan 1444) [5: tom VI (1876); p.33; Doc.# XXII]

< Vladislas I (+1455), Duke of Płock >

Nos Wladislaus Dei gracia Dux Mazowie,

Russieque princeps necnon

terrarum Plocensis, Ravensis, Sochaczeuiensis, Gostinensis, Plonensis, Zawkrzensis, dominus et

heres Wisznensis et Belzensis etc.

 

(June 1451) [11: tom I; p.215; Doc.# CXCVI]

Nos Wladislaus dei gracia dux Mazowie

Russieque princeps necnon

terrarum Plocensis Rawensis Sochaczowiensis Gostinensis Plonensis Zawkrzensis dominus et

heres Wysznensis et Belzensis etc.

 

(Apr 1461) [11: tom I; p.227; Doc.# CCVIII]

< Vladislas II (+1462) and Siemowit VI (+1462), Dukes of Plock >

Nos Semowithus et Wladislaus dei gracia duces Mazowie

Russyeque principes nec non

Terrarum Plocensis Rawensis Sochaczewiensis Gostinensis Plonensis Zawkrzensis domini et

heredes Viznenses et Belzenses etc.

 

(Feb 1462) [11: tom I; p.232; Doc.# CCXII]

Nos Wladislaus dei gracia dux Mazouie

Russieque princeps nec non

Terrarum Plocensis Rauensis Sochaczouiensis Gostinensis Plonensis Zawkrzensis dominus et

heres Vijznensis et Belzensis etc.

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(July 1462) [11: tom I; p.228; Doc.# CCIX]

nos Katherina dei gracia princeps Mazowie Russie necnon

Terrarum Plocensis Rawensis Sochaczeviensis Gostinensis Plonensis Zawkrzensis domina et

heres Wijsznensis et Belzensis etc.

 

 

 

 

 

 

--- 1462-1471 to Mazovia

 

Notes.

In 1462, after the extinction of the sub-branch of Siemowit IV, Płock passed to the Dukes of Mazovia, great-grandsons of John I.

 

 

 

 

 

 

--- 1471-1475

 

Notes.

In 1471, the Duchy of Płock was re-established as a result of the division of Mazovia by sons of Duke Boleslas IV; the Duchy of Płock passed to Duke Casimir III.

 

 

Duke of Mazovia, Russia;

Lord of Płock, Wyszogród, Płońsk, Zawkrze;

Hereditary Lord of Wizna;

 

@ Samples:

 

(June 1471) [11: tom I; p.252; Doc.# CCXXV]

< Casimir III (+1480), Duke of Płock; Bishop of Płock 1471/1475 >

Nos Kazimirus dei gracia dux Mazouie, Russieque etc. nec non

Terrarum Plocensis Vischogrodiensis Plonensis Zawcrensis dominus et

heres Wiznensis etc.

 

(Sep 1472) [11: tom I; p.257; Doc.# CCXXVII]

Nos Kazimirus dei et apostolice sedis gracia Electus Ecclesie Plocensis per sedem apostolicam confirmatus et

dux Mazouie, Russie nec non

Terrarum Plocensis Vyschegradiensis Plonensis Zawkrzensis dominus et

heres Visnensis

 

 

 

 

 

 

--- 1475-1495

 

Notes.

In 1475, when, Casimir III was installed as Bishop of Płock, he resigned Płońsk to his brother John II.

In 1495, after the death of Duke John II, his Duchy of Płock  was annexed to the Crown of Poland [20: tom XVIII (1864); p.238].

 

@ Samples:

 

(July 1483) [11: tom I; p.294-295; Doc.# CCL]

< John II (+1495), Duke of Ciechanów 1471, of Płock >

Johannes dei gracia dux Mazouie Russie etc.

Terrarum que Plocensis Rauensis Sochaczoniensis Gostinensis Czechonouiensis dominus et

heres Uiznensis et Belzensis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizna

 

Notes.

In 1313, after a division with his brothers Duke Siemowit II received Wizna [20: tom XVIII (1864); p.226].

In 1345, after the childless death of Siemowit II, his lands passed to the Dukes of Czersk and Płock.

 

 

 

--- 1313-1345

 

Duke of Mazovia;

Lord of Wizna;

 

@ Samples:

 

(Sep 1313) [11: tom I; p.340; Doc.# IV]

< Siemowit II (+1345), Duke of Mazovia in Wizna 1313 >

Nos igitur Semouitus dei gratia Dux Mazovie ac

dominus Wisnensis

 

(Jan 1317) [2: część II; p.142; Doc.# 145]

nos Semouitus Dei gracia dux Mazovie ac

dominus Wisnensis

 

(1324) [12: tomus III; p.763; Doc.# 2044 (1045a)]

Nos igitur Semoritus Dei gracia dux Mazovie et

dominus Wysnensis

 

(May 1334) [12: tomus II; p.458; Doc.# 1131]

nos Semovithus Dei gracia Mazovie ac

dominus Wysnensis

 

(Apr 1342) [2: część II; p.253-254; Doc.# 251]

nos Semouitus Dei gracia dux Mazouie ac

Wisnensis dominus