Last updated:  Mar 9, 2016 

 

Lesser Poland ( Małopolska )

 

 

Bibliography.

 

1. Rzyszczewski, Leon; Muczkowski, Antoni; Helcel, Antoni Zygmunt; Bartoszewicz, Julian; Boniecki, Michal Józef; Bobowski, Mikolaj. Codex diplomaticus Poloniae = Kodex Dyplomatyczny Polski (Warszawa : S. Strabski, 1847-1887).

2. Kętrzyński,Wojciech; Smolka, Stanisław. Codex diplomaticus monasterii Tynecensi = Kodeks dyplomatyczny klasztoru Tynieckiego s (Lwów : Ossolinskich, 1875).

3. Boček, Antonķn; Chytil, Josef; Chlumeckż, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : Aloysii Skarnitzl, 1836-).

4. Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus Poloniae Minoris = Kodeks dyplomatyczny Małopolski (Kraków : 1876-) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia].

5. Grünhagen, Colmar; Markgraf, Hermann. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter (Leipzig : S. Hirzel, 1881-) [Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven].

6. Perlbach, Max. Pommerellisches Urkundenbuch (Danzig : 1882).

7. Lelewel, Joachim. Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich (Warszawa : Pharów, 1828).

8. Wattenbach, Wilhelm. Urkunden des Klosters Czarnowanz (Breslau : J. Max & Komp., 1857).

9. Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam = Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie

(Kraków : 1865).

 

 

Geographical names.

 

Cracow -> Kraków; Cracovia (in Województwo Małopolskie, Poland).

Kujawy -> Cuyavia (in Województwo Kujawsko-Pomorskie, Poland).

Łęczyca (in Województwo Łódzkie, Poland).

[Gdańsk] Pomerania / Pomerelia -> Pomorze Gdańskie; Pommerellen (in Województwo Pomorskie and Województwo Kujawsko-pomorskie, N Poland); 

Sandomierz -> (in Województwo Świętokrzyskie, Poland).

Sieradz (in Województwo Łódzkie, Poland).

 

 

 

 

 

 

The Duchy of Crakow

 

--- 1232–1238

 

Duke of Silesia, Crakow;

 

@ Samples:

 

(1234) [8: p.6; Doc.# VI]

< Henry I "the Bearded" (+1238), Duke of Cracow 1232, of Silesia >

Nos Henricus dei gracia dux Zlesie et Cracouie

 

(1235) [9: p.11; Doc.# XIII]

Nos Henricus Dei gratia dux Zlesiae et Cracoviae

 

(1238) [9: p.11; Doc.# XV]

nos Heinricus Dei gratia dux Cracoviae ac etiam Zlesiae

 

 

 

 

 

 

--- 1238-1241

 

Duke of Silesia, Crakow, Poland;

 

@ Samples:

 

(1239) [9: p.13; Doc.# XVII]

< Henry II "the Pious" (+1241), Duke of Silesia at Wrocław 1238, of Cracow 1238, of Greater Poland 1238 >

Nos H(enricus) Dei gratia dux Zlesiae, Cracoviae et Poloniae

 

 

 

 

 

 

--- 1241-1243

 

Duke of Crakow, Łęczyca;

 

@ Samples:

 

(Nov 1241) [1: tomus I; p.44; Doc.# XXIX]

< Conrad (+1247), Duke of Masovia 1194, of Łęczyca 1238, of Crakow [1241-1243] >

nos Conradus dei gracia Dux Cracovie et Lanchicie

 

(Aug 1243) [1: tomus III; p.38; Doc.# XX]

Nos Conradus dei gracia Dux Cracouie et Lancicie

 

 

 

 

 

 

--- 1243-1279 ( Boleslas V )

 

Duke of Crakow, Sandomierz;

 

@ Replaced:

 

- [1243] Łęczyca with Sandomierz

Boleslas V "the Shy / Wstydliwy", Duke of  Sandomierz, became Duke of Crakow (1243).

 

@ Samples:

 

(July 1243) [9: p.14; Doc.# XVIII]

< Boleslas V "the Shy / Wstydliwy" (+1279), Duke of  Sandomierz 1232, of Cracow 1243 >

Nos Boleslans Dei gratia dux Cracoviae et Sudomiriae

 

(June 1250) [4: tomus III; p.37; Doc.# XXXI]

nos Boleslaus dei gracia dux Cracouie et Sandomirie

 

(Feb 1258) [2: część 2; p.44-45; Doc.# XX]

nos Bolezlaus dei gratia dux Cracoviae et Sandomiriae

 

(May 1271) [1: tomus I; p.90-91; Doc.# LIII]

nos Boleslaus dei gracia Cracovie et Sandomirie Dux

 

(Oct 1279) [1: tomus I; p.110; Doc.# LXII]

nos Boleslaus dei gracia Dux Cracovie et Sandomirie

 

 

 

 

 

 

--- 1279-1288 ( Leszek "the Black" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz;

 

@ Added:

 

- [1279] Sieradz

Leszek "the Black", Duke of Sieradz, succeeded in Crakow and Sandomierz (1279).

 

@ Samples:

 

(1281) [4: tomus III; p.119; Doc.# C]

< Leszek "the Black" (+1288), Duke of Sieradz 1261, of Cracow 1279 >

Nos Lestco diuina miseratione Dux Cracouie, Sandomirie et Syradiensis

 

(Apr 1285) [1: tomus II; pars 1; p.108; Doc.# CXXV]

Nos itaque Lestco dej gracia Dux Cracowie, Sandomirie et Syradie

 

(June 1287) [2: część 2; p.68; Doc.# XXXIV]

Nos Lestco dei gracia dux Cracouie, Sandomirie et Syradie

 

 

 

 

 

 

--- 1288-1290

 

Duke of Silesia, Crakow, Sandomierz;

 

@ Added:

 

- [1288] Silesia

Henry IV "Probus", Duke of Silesia at Wrocław, became Duke of Crakow (1288).

 

@ Samples:

 

(June 1290) [5: Theil II (1883); p.198; Doc.# 4]

< Henry IV "Probus" (+1290), Duke of Silesia at Wrocław 1266, of Crakow 1288 >

Nos igitur Henricus dei gracia dux Slesie, Cracovie et Sandomirie

 

 

 

 

 

 

--- 1290-1291

 

Duke of Greater Poland, Crakow;

 

@ Replaced:

 

- [1290] Silesia with Greater Poland

Henry IV "Probus", Duke of Silesia at Wrocław, became Duke of Crakow (1288).

 

@ Samples:

 

(Sep 1290) [4: tomus III; p.138; Doc.# CXVIII]

< Premyslas II (+1296), Duke of Poznań 1257, of Crakow [1290–1291], King of Poland 1295 >

Nos Premislius Secundus dei gracia dux Polonie maioris et Cracouie

 

 

 

 

 

 

--- 1290-1290

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Kujawy, Sieradz;

 

@ Replaced:

 

- [1290] Silesia with Greater Poland

Henry IV "Probus", Duke of Silesia at Wrocław, became Duke of Crakow (1288).

 

@ Samples:

 

(Dec 1290) [4: tomus III; p.139; Doc.# CXIX]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland 1320 >

Nos Wladislaus Dei gracia Dux Cracouie, Sandomirie, Cuiauie et Siradie

 

 

 

 

 

 

--- 1291-1300 ( Wenceslas [ as II in Bohemia ] )

 

King of Bohemia;

Duke of Crakow, Sandomierz;

Margrave of Moravia;

 

@ Added:

 

- [1291] Greater Poland with Bohemia, Moravia

Premisl II, Duke of Greater Poland, ceded the Duchy of Kraków to King Wenceslas II of Bohemia (1291).

 

@ Samples:

 

(Apr 1291) [3: Band 4; p.375; Doc.# CCXCVI]

< Wenceslas II (+1305), King of Bohemia 1285, of Poland 1300; Duke of Crakow 1291 >

Nos Wencezlaus, dei gratia rex Boemie,

dux Cracouie et Sandomerie,

marchio Morauie

 

(Jan 1293) [2: część 2; p.77; Doc.# XL]

Nos Wencezlaus dei gracia rex Bohemie,

dux Cracouie et Sandomirie,

marchioque Morauie

 

(Feb 1295) [3: Band 5; p.24; Doc.# XXIV]

Nos Wenceslaus dei gracia rex Boemie,

dux Cracouie et Sandomirie,

marchioque Morauie

 

(May 1299) [3: Band 5; p.113; Doc.# CX]

Nos Wenceslaus, dei gracia Rex Boemie,

Dux Cracouie et Sandomerie,

Marchioque Morauie

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Apr 1292) [4: tomus III; p.139; Doc.# CXX]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Wladislaus dei gracia dux Sandomiriensis, Cuiauie et Sirasie

 

 

 

 

 

 

--- 1300-1306 to the Kingdom of Poland

 

 

 

 

 

 

--- 1306-1306 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Added:

 

- [1306] Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy

Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" , Duke of Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, became Duke of Crakow (1306).

 

@ Samples:

 

(May 1306) [4: tomus III; p.165; Doc.# CXXXV]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Vladislaus Dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Cuiauie, Lancicie ac Siradie

 

(Nov 1306) [6: p.572; Doc.# 649]

nos igitur Wladislaus dei gracia dux Cracovie, Sandomirie, Cuyavie, Lancicie ac Syradie

 

 

 

 

 

 

--- 1306-1308 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Pomerania;

 

@ Added:

 

- [1306] Pomerania

Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" received the allegiance of the nobles and cities of Gdańsk Pomerania / Pomerelia (1306).

 

@ Samples:

 

(Dec 1306) [1: tomus II; pars 1; p.175; Doc.# CXCV] [6: p.572; Doc.# 650]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

Nos Wladislaus, dei gracia dux terrarum Cracouie, Sandomirie, Pomoranie, Cuyauie, Lancycie, Syradie, ac 

verus heres tocius Regni Polonie

 

(Feb 1307) [1: tomus II; pars 1; p.177; Doc.# CXCVI]

nos Wladislaus, dei gracia dux terrarum Cracouie, Sandomirie, Pomoranie, Cuyauie, Lancycie, Syradie, ac 

verus heres tocius Regni Polonie

 

(May 1307) [1: tomus II; pars 1; p.179]

Nos igitur Wladislaus dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancycie, Cuyauie, Pomoranie, ac

heres Regni Polonie

 

(May 1308) [1: tomus II; pars 1; p.183]

Nos igitur Wladislaus, dei gracia Dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancycie, Cuyauie, Pomoranie, ac

verus heres tocius Regni Polonie

 

 

 

 

 

 

--- 1308-1309 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy, Pomerania;

 

@ Samples:

 

(May 1308) [4: tomus III; p.169; Doc.# CXL]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

Nos Wladislaus dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuiauie, Pomeranieque

 

 

 

 

 

 

--- 1309-1314 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Removed:

 

- Pomerania

Note. In 1308, the Margraves of Brandenburg took Gdańsk Pomerania / Pomerelia; next year, the land passed to the Teutonic Order.

 

@ Samples:

 

(Apr 1310) [1: tomus I; p.180; Doc.# CIII]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Vladislaus dei gracia Dux Cracovie, Sandomirie, Lancicie, Cujavie et Siradie

 

(Oct 1311) [4: tomus III; p.176; Doc.# CXLVII]

Nos Wladyslaus Dei gracia Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie et Cuiauie Dux

 

(Dec 1311) [2: część 2; p.77-78; Doc.# XLI]

nos Wladizlaus, dei gracia Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Kuiauieque dux

 

 

 

 

 

 

--- 1314-1317 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Samples:

 

(July 1314) [1: tomus II; pars 1; p.195]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Wladislaus, dei gracia heres Regni Polonie,

dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie ac Cuiauie

 

(Aug 1314) [1: tomus I; p.180; Doc.# CV]

nos Wladyslaus dei gracia Heres Regni Polonie,

Dux Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicye et Cuyavie

 

(May 1315) [4: tomus III; p.181; Doc.# CLII]

Nos Wladislaus Dei gracia Heres Regni Polonie,

Dux Cracouiensis, Sandomiriensis, Siradiensis, Lanciciensis et Cuiauie

 

(Mar 1317) [7: p.214; Doc.# XXII]

nos Wladislaus dei gracia heres regni Polonie,

dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauie

 

 

 

 

 

 

--- 1317-1320 ( Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" )

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Samples:

 

(Sep 1317) [4: tomus III; p.183; Doc.# CLIV]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Wladislaus dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyauieque necnon

heres Regni Polonie

 

(June 1318) [1: tomus II; pars 1; p.213-214]

nos Wlodizlaus, dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavieque ac

heres Regni Polonie

 

(Feb 1319) [2: część 2; p.79; Doc.# XLII]

nos Wladyslaus dei gracia dux terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauieque necnon

heres tocius regni Polonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Duchy of Sandomierz

 

@ Samples:

 

(1239) [1: tomus I; p.42; Doc.# XXVIII]

< Boleslas V "the Shy / Wstydliwy" (+1279), Duke of  Sandomierz 1232, of Cracow 1243 >

ego Boleslaus dei gratia Dux Sandomiriae

 

(1291) [1: tomus I; p.142; Doc.# LXXVIII]

< Vladislas "the Elbow-high / Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy; King of Poland  (Vladislas I) 1320 >

nos Wlodislaus dei gracia Dux Sandomiriensis, Cuyaviensis et Syraziensis

 

(Apr 1292) [4: tomus III; p.139; Doc.# CXX]

nos Wladislaus dei gracia dux Sandomiriensis, Cuiauie et Siradie