Under construction ...

Comments and questions can be mailed to the author

Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Jan 11, 2017HollandOverview.

By the 11th century, Holland had been a county in the Holy Roman Empire.

In 1299, the County of Holland united with the County of Hainaut (Hennegau).

In 1433, Holland and Hainaut passed to Philip” the Good", Duke of Burgundy, and were added to the Burgundian Low Countries.

In the 16th century, the Burgundian Low Countries passed to the Kings of Spain.

The tyrannical rule of King Philip II of Spain in the Low Countries led to an uprising, and in 1581 the rebellious Estates-General of the Low Countries adopted the Act of Abandonment, declaring him dethroned. Eventually Philip restored his authority in the Southern provinces of the Low Countries, but the Northern Dutch-speaking provinces became a new nation, known lately as the United Provinces.
In 1581, the Estates-General of the Low Counties de-throned Philip of Spain and in his stead chose Francis, Duke of Anjou, Alençon, etc., as a ruler of the Netherlands.
In 1584, after the childless death of Francis, Estates-General assumed the supreme authority in Holland and other provinces of the Northern Netherlands.


Bibliography.

1. Bergh, Laurent Philippe Charles van den; De Fremery, James. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke akademie van wetenschappen. Eerste afdeeling tot het einde van het Hollandsche huis (Amsterdam : F. Muller; etc., 1866-1873).
2. Devillers, Léopold. Inventaire Analytique des Archives de la ville de Mons (Mons : Manceaux, 1882-1896).
3. Prevenier, Walter; Smit, J.G. Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544 ('s-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1987).
4. Faider, Charles Jean Baptiste Florian. Coutumes du Pays et Comté de Hainaut (Bruxelles : F. Gobbaerts, 1871-83).
5. Laurent, Henri. Actes et documents anciens intéressant la Belgique conservés aux Archives de l'État à Vienne (Haus-, hof- und staatsarchiv.- Niederländische urkunden) 1196-1356 (Bruxelles : M. Lamertin, 1933).
6. Cauchies, Jean-Marie. Ordonnances de Jean Sans Peur. 1405-1419. (2001) [Recueil des Ordonnances des Pays-Bas; série 1re; section 1re; tome III].
7. Codex diplomaticus Neerlandicus (Utrecht : Kemink en Zoon, 1848-1862) [Historisch Genootschap, Utrecht].
8. Devillers, Léopold. Cartulaire des comtes de Hainaut de l'avènement de Guillaume II a la mort de Jacqueline de Bavière. 1337-1436 (Bruxelles : F. Hayez, 1881-1896).
9. Van Mieris, Frans. Groot charterbook der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland... (Leyden : P. van der Eyk, 1753-1756).
10. Putnam, Ruth. A mediaeval Princess; being a true record of the changing fortunes which brought divers titles to Jacqueline, countess of Holland, together with an account of her conflict with Philip, duke of Burgundy. 1401-1436 (New York : G.P. Putnam's Sons, 1904).
11. Blockmans, Willem Pieter; Prevenier, Walter. The promised lands : the Low Countries under Burgundian rule, 1369-1530 (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999).
12. Huberty, Michel. L'Allemagne dynastique (Le Perreux : A. Giraud, 1976-).
13. Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh ('s-Gravenhage : Jan Verhoeve, 1652).
14. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschrijving van de Eilanden Schouwen en Duiveland, in het bijzonder het rechtsgebied der stad Zierikzee, genaamd Poort-Ambacht (Middelburg : W. Abrahams, 1780-) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
15. Jorissen, Theodoor. Memorien van Mr.Diderik van Bleyswijk,Vrijheer van Eethen en Meeuwen etc., 1734-1755 (Utrecht : Kemink, 1887) [Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe Serie, No. 45].
16. Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik (Baron thoe). Groot placaat en charter-boek van Vriesland (Leeuwarden : Willem Coulon, 1768-).
17. Van Mieris, Frans. Handvesten, privilegien, octroyen, rechten, en vryheden, midsgaders ordonnantien, resolutien, plakkaaten, verbintenissen, costumen, instructien, en handelingen der stad Leyden (Leyden : Kallewier, Honkoop, Kallewier, 1759).

Geographical names.

Flanders -> Vlaenderen (Belgium);
Hainaut / Hainault -> Henegouwen; Hennegau; Hinnot (in Wallonia, Belgium);
The Margraviate of the Holy Roman Empire (Antwerp) -> Antwerpen, Anvers (in Belgium);
Lotharingia [the Lower Lorraine] -> Lothryck; Lothier (in Belgium, the Netherlands and Luxembourg);


Christian (First) names.

Floris -> Florentius; Florens;
Jakoba -> Jacqueline;
John -> Johannes; Jan; Jean;
Theodoric -> Theodoricus; Dirk; Thierry;
William -> Guillelmus; Willem; Guillaume;


--- the 11th century-1247

Count of Holland;

@ Samples:

(July 1083) [1: afdeeling I; deel I; p.57; Doc.# 89]
< Theodoric V (+1091), Count of Holland 1061 >
ego Theodericus Dei gratia Holtlandensis comes

(Apr 1108) [1: afdeeling I; deel I; p.64; Doc.# 89]
< Floris II (+1121), Count of Holland 1091 >
Ego Florentius Dei gratia Hollandiensis comes

(July 1116) [1: afdeeling I; deel I; p.67; Doc.# 103]
Ego Florentius Dei gratia Hollandensium comes

(Aug 1162) [1: afdeeling I; deel I; p.91; Doc.# 143]
< Floris III (+1190), Count of Holland 1157 >
ego Florentius tertius hujus nominis Dei beneficio comes Hollandie

(1198) [1: afdeeling I; deel I; p.109; Doc.# 177]
< Theodoric VII (+1203), Count of Holland 1190 >
Ego Theodericus Hollandie comes

(Mar 1213) [1: afdeeling I; deel I; p.136; Doc.# 232]
< William I (+1222), Count of Holland 1203 >
ego Willelmus comes Hollandie

(May 1230) [1: afdeeling I; deel I; p.182; Doc.# 321]
< Floris IV (+1234), Count of Holland 1222 >
ego Florentius Dei gratia comes Hollandie

(Sep 1246) [1: afdeeling I; deel I; p.237; Doc.# 432]
< William II (+1256), Count of Holland 1234; King of the Romans 1247 >
Wilhelmus comes Hollandie

@ Samples [Regents]:

(1218) [1: afdeeling I; deel I; p.153; Doc.# 264]
< Baldwin I of Holland (+ca 1248), Count of Bentheim, Regent of Holland >
Ego Balduinus Dei gracia comes de Benthem et
procurator Hollandie

(Jan 1237) [1: afdeeling I; deel I; p.198; Doc.# 361]
< William (+1238), Regent of Holland [1234-38], son of Count William I >
Ego Willelmus tutor Hollandie

@ Samples [Auxiliary]:

(Dec 1204) [1: afdeeling I; deel I; p.120; Doc.# 198]
< Louis II (+1218), Count of Loon; ~ 1203 Ada of Holland (+1223) >
Ego Lodowicus comes de Los

(Oct 1206) [1: afdeeling I; deel I; p.124; Doc.# 206]
Ludovicus comes de Los et Hollandia


--- 1247-1256

-- the 1st form

King of the Romans;

@ Samples:

(Dec 1247) [1: afdeeling I; deel I; p.240; Doc.# 440]
< William II (+1256), Count of Holland 1234; King of the Romans 1247 >
Willelmus Dei gracia Romanorum in regem electus semper augustus

(Mar 1248) [1: afdeeling I; deel I; p.245; Doc.# 451]
Willam bider ghenaden Goeds ghecorem coninc in den Roemsschen rike

(Oct 1248) [1: afdeeling I; deel I; p.257; Doc.# 474]
Guillelmus Dei gratia Romanorum rex semper augustus

(Mar 1250) [1: afdeeling I; deel I; p.271; Doc.# 508]
Willelmus Dei gratia Romanorum rex semper augustus

(Oct 1254) [1: afdeeling I; deel I; p.321; Doc.# 600]
Willelmus Dei gratia Romanorum rex semper augustus

(Sep 1255) [1: afdeeling I; deel I; p.327; Doc.# 618]
Willelmus Dei gratia Romanorum rex semper augustus


-- the 2nd form

King of the Romans;
Count of Holland;

@ Samples:

(Aug 1248) [1: afdeeling I; deel I; p.252; Doc.# 463]
< William II (+1256), Count of Holland 1234; King of the Romans 1247 >
Ego Willelmus Dei gratia Romanorum in regem electus semper augustus et
comes Hollandiae

(Sep 1248) [1: afdeeling I; deel I; p.256; Doc.# 473]
Nos Willelmus Dei gratia Romanorum in regem electus semper augustus et
comes Hollandie

(Mar 1254) [1: afdeeling I; deel I; p.310; Doc.# 589]
Willem bi der gratien Gods koning van Rome ende altoes augustus ende
grave van Holland


--- 1256-1291

Count of Holland;

@ Samples:

(July 1266) [1: afdeeling I; deel II; p.64; Doc.# 137]
< Floris V (+1296), Count of Holland 1256 >
Florentius comes Hollandie

(May 1278) [1: afdeeling I; deel II; p.155; Doc.# 362]
Nos Florentius comes Hollandie

(Aug 1282) [1: afdeeling I; deel II; p.204; Doc.# 463]
Ic Florens grave van Hollant

(Feb 1291) [1: afdeeling I; deel II; p.352; Doc.# 761]
Wi Florens grave van Hollant

@ Samples [Regents]:

(Mar 1256) [1: afdeeling I; deel II; p.1; Doc.# 1]
< Floris of Holland (+1258), Regent of Holland >
Florentius tutor Hollandie

(Jan 1260) [1: afdeeling I; deel II; p.32; Doc.# 60]
< Aleide of Holland (+1284), Regent of Holland [1258-63]; ~ 1246 John of Avesnes (+1257) >
Aleidis quondam uxor domini Johannis de Avesnis
Hollandie et Zelandie tutrix

(May 1264) [1: afdeeling I; deel II; p.54; Doc.# 113]
< Otto II (+1271), Count of Gelderland 1229; Regent of Holland >
Otto comes Gelrie,
Hollandie et Zelandie tutor


--- 1291-1299

Count of Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- Zeeland, Frisia

@ Samples:

(Apr 1291) [1: afdeeling I; deel II; p.355; Doc.# 768]
< Floris V (+1296), Count of Holland 1296 >
Wi Floris grave van Holland, van Zeeland ende
heere van Vriesland

(Apr 1292) [16: deel I (1768); p.126]
Wy Floris Grave van Hollandt, Zeelandt, ende
Heer van Vrieslant

(Mar 1293) [1: afdeeling I; deel II; p.385; Doc.# 838]
Nos Florentius comes Hollandie, Zelandie et
dominus Frisie


--- 1299-1334

Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1299] Hainaut
John of Avesnes, Count of Hainaut, son of Aleida of Holland, succeeded in Holland (1299).

@ Samples:

(Dec 1299) [9: deel II; p.2]
< John of Avesnes (+1304), Count of Hainaut 1278, of Holland (John II) 1299 >
Wy Jan, Grave van Henegouw, van Holland, van Zeeland, ende
Heere van Vriesland

(July 1310) [9: deel II; p.107]
< William of Avesnes (+1337), Count of Holland (William III) & Hainaut 1304 >
Nos Willelmus, Hannonie, Hollandie & Zelandie Comes, ac
Dominus Frisie

(Sep 1324) [3: deel I; p.22]
Wy Willem, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende
here van Vrieslant

(Oct 1333) [9: deel II; p.554]
Willem, Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, en
Heer van Vriesland

@ Samples [Auxiliary]:

(Jan 1320) [9: deel II; p.247]
< John of Hainaut (+1356), Lord of Beaumont >
Wy Johan van Henegouwen, Heere van Beaumont

(Apr 1330) [9: deel II; p.495]
Wi Willem van Heynnegouwe, zone 's Graven van Heynnegouwe


--- 1334-1337 ( William III )

Count of Hainaut, Holland;
Lord of Frisia;

@ Removed:

- Zeeland
Count William III (+1337) ceded Zeeland to his son William (+1345).

@ Samples:

(Feb 1334) [9: deel II; p.560]
< William of Avesnes (+1337), Count of Holland (William III) & Hainaut 1304 >
Willaem, Grave van Heynnegouwe, van Holland, ende
Here van Vriesland, ende
Willem, zone des Graven voirsz,
Grave van Zeeland

(May 1334) [9: deel II; p.562]
Guillelmus, Hannonie, Hollandie Comes, ac
Dominus Frisie

(Aug 1335) [9: deel II; p.572]
Willem, Grave van Henegouwe, van Holland, ende
Here van Vriesland

(Sep 1336) [9: deel II; p.588]
Willem, Grave van Heynnegouwen, van Holland, ende
Heere van Vriesland

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1334) [9: deel II; p.570]
< William of Avesnes (+1345), Count of Zeeland ca.1333 , Holland (William IV) & Hainaut 1337 >
Nos Guillaumes de Haynn., Cuens de Zelande

(Apr 1336) [9: deel II; p.577]
Willem, van Heynnegouwe, Grave van Zeeland


--- 1337-1345

Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1337] Zeeland
William, Count of Zeeland, suceeded his father, William III, in Holland (1337).

@ Samples:

(Sep 1337) [16: deel I (1768); p.193]
< William of Avesnes (+1345), Count of Zeeland ca.1333 , Holland (William IV) & Hainaut 1337 >
Wilhelmus Comes Hannoníe, Hollandie, Zeellandie ac
Dominus Frísie

(Aug 1338) [9: deel II; p.613]
Willem, Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Heere van Vrieslandt

(June 1342) [9: deel II; p.657]
Willaem, Grave van Heynnegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Heere van Vrieslant

(Aug 1344) [16: deel I (1768); p.201]
Willem Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
Heere van Vrieslant


--- 1345-1349 ( Margaret of Avesnes )

{ Emperor of the Romans },
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1345] the Romans
Margaret of Avesnes, wife of Emperor Louis IV of the Romans, succeeded her brother, William, in Holland (1345).

@ Samples:

(July 1346) [16: deel I (1768); p.202]
< Margaret of Avesnes (+1356), Countess of Holland & Hainaut 1345; ~1324 Louis (+1347), Duke of Bavaria; Emperor of the Romans (Louis IV) >
Margriete, by der genaden Goids Keiserinne van Romen altois meersende,
Gravinne van Heneghouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(July 1347) [9: deel II; p.739]
Marguerite, by der gratie Goeds Keyserinne van Romen, altoes meersende,
Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeeland, ende
Vrouwe van Vriesland

(Jan 1348) [9: deel II; p.747]
Margriete, by der genaden Goids Keyserinne van Romen,
Gravinne van Heynnegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vriesland

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1346) [9: deel II; p.729]
< William (+1389), Count of Holland (William V) 1349, of Hainaut 1356; Duke of Bavaria-Straubing >
Hertoge Willem van Beyeren,
Palaysgrave van den Ryn,
Verbeydende der Graeflicheyden van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende Heerlicheide van Vriesland

(Dec 1348) [9: deel II; p.757]
Willem, Hertoge van Beyeren,
Paleys-Grave van den Rhyn,
Verbeider der Graeflyckheden van Henegouwe, van Holland, van Seeland, en der Heerlyckheid van Vriesland


--- 1349-1350 ( William V )

Duke of Bavaria;
Count Palatine of the Rhine;
Count of Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Replaced:

- [1349] the Romans, Hainaut with Bavaria, the Rhine
Margaret of Avesnes, dowager Empress of the Romans, Countess of Hainaut and Holland, ceded Holland, Zeeland and Frisia to her son, William (Jan 1349).

@ Samples:

(Sep 1349) [9: deel II; p.765]
< William (+1389), Count of Holland (William V) 1349, of Hainaut 1356; Duke of Bavaria-Straubing >
Ic Willem, Hertoghe van Beyeren,
Palansgrave van den Ryn,
Grave van Hollant, van Zeelant, ende
Here van Vrieslant

(Jan 1350) [9: deel II; p.766]
Wi Willem, Hertoghe van Beyeren,
Palensgrave van den Rine,
Grave van Holland, van Zeeland, ende
Heere van Vriesland


>>> --- 1350-1354 ( Margaret of Avesnes )

Notes.
1. In 1350, Margaret of Avesnes reconsidered the decision of 1349 to cede Holland to her son William. The civil war which began as a result, ended in December 1354, when Margaret again recognized William as Count of Holland [12: vol.4].

@ Samples:

(June 1350) [9: deel II; p.781]
< Margaret of Avesnes (+1356), Countess of Holland & Hainaut 1345; ~1324 Louis (+1347), Duke of Bavaria; Emperor of the Romans (Louis IV) >
Margariete, Gravinne van Henegouw, van Holland, van Zeeland, ende
Vrouwe van Vriesland

(July 1352) [9: deel II; p.810]
Wy Margriete, Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende
Vrouwe van Vrieslant


--- 1350-1356 ( William V )

Duke of Bavaria;
Count of Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Removed:

- the Rhine

@ Samples:

(Feb 1350) [9: deel II; p.769]
< William (+1389), Count of Holland (William V) 1349, of Hainaut 1356; Duke of Bavaria-Straubing >
Hertoch Willem van Beyeren,
Grave van Hollant, van Zeelant,
Here van Vrieslant ende
Verbeider der Graefscap van Henegouwe

(May 1351) [9: deel II; p.791]
Wi Willam, Hartoge van Beyeren,
Grave van Hollant, van Zelant, ende
Heere van Vrieslant

(June 1353) [9: deel II; p.818]
Hertoghe Willaem van Beyeren,
Grave van Holland, van Zeeland,
Here van Vriesland, ende
Verbeyder der Graefscip van Henegouwen

(June 1355) [9: deel II; p.858]
Hertoghe Willem van Beyeren,
Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende
Heere van Vrieslant,
Verbeyder der Graefscap van Henegouwen

(Apr 1356) [9: deel II; p.870]
Hertoge Willem van Beyeren,
Grave van Hollant, van Zeelant, ende
Heere van Vrieslant


--- 1356-1358 ( William V )

Duke in Bavaria;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1356] Hainaut
William of Bavaria, succeeded his mother, Margaret, in Hainaut (1356).

@ Samples:

(June 1356) [9: deel III; p.1]
< William V (+1389), Count of Holland 1349, of Hainaut 1356; Duke of Bavaria-Straubing >
Wy Hartoge Willam van Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende
Heere van Vrieslant

(Dec 1356) [9: deel III; p.14]
Hertoghe Willem van Beyeren,
Grave van Heynnegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Heere van Vrieslant

(Sep 1357) [9: deel III; p.30]
Willem Hertoge van Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende
Heere van Vrieslandt

(Nov 1357) [9: deel III; p.31]
Wilhelmus, Dux in Bavariæ,
Comes Haynoniæ, Hollandiæ, Zeelandiæ, &
Dominus Frisiæ

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1358, n.s.) [16: deel I (1768); p.220]
< Matilde (+1362), daughter of Henry of Grosmont, Duke of Lancaster; ~ (2) 1352 William V, Count of Holland & Hainault >
Machtelt van Lanchastre Gravinne van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(June 1358) [16: deel I (1768); p.221]
< Louis "the Roman" (+1365), Margrave of Brandenburg 1351; Duke of Bavaria-Munich; with Albert (+1404), Count of Holland & Hainaut 1389; Duke of Bavaria-Straubing >
Lois li Rommains, par la grace dc Díeu Marchis de Brandemburgh,
Contes Palatins dou Rin, &
Dus de Baviere &
Albers par celle ineisme grace Comtes Palatins dou Rin &
Dus de Baviere,
frere


--- 1358-1389 ( William V : the Regency of Albert of Bavaria )

Notes.
1. In 1358, due to the insanity of Count William V, his younger brother Albert became the regent of Holland and Hainaut.

@ Samples [Regents]:

(Mar 1358) [3: deel I; p.140]
< Albert (+1404), Regent of Holland & Hainaut 1358, Count of Holland & Hainaut 1389; Duke of Bavaria-Straubing >
Wi, Ailbrecht, bi der ghenade Goits paleysgrave upten Rijn,
hertoghe van Beyeren,
ruwaert der graeflicheyt van Henegouwen, van Hollant, van Zeellant ende der heerlicheyt van Vryeslant

(Aug 1364) [9: deel III; p.166]
Albertus, Dei gratia Bavariæ Dux,
Comes Palatinus Reni,
Comitatuumque Hannoniæ, Hollandiæ, Zelandiæ, ac Dominii Frisiæ Gubernator

(May 1372) [9: deel III; p.270]
Aelbrecht, by Gods genade, Palensgrave op den Ryn,
Hertoge in Beyeren,
Ruwaert van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende van Vrieslandt

(May 1386) [9: deel III; p.437]
Aelbrecht, by Godts genade, Palens Grave by den Ryn,
Hertoge in Beyeren,
Ruywaert van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant

@ Samples [Auxiliary]:

(May 1386) [9: deel III; p.437]
< William (+1417), Count of Ostervant, of Holland (William VI) & Hainaut 1404; Duke of Bavaria-Straubing 1404 >
Willaem van Bayeren, van Henegouwen, ende van Hollant,
bi der ghenade Goeds Grave van Oestervand

(Nov 1386) [9: deel III; p.455]
Willaem van Bayeren, van Henegouwen, ende van Hollant,
bider ghenaden Gods Grave van Oestervand

(Apr 1388, n.s.) [9: deel III; p.457]
Willem van Beyeren, van Henegouwen, ende van Hollant,
bi der genaden Goeds Grave van Oestervant ende
Here van Althena


--- 1389-1417

Duke in Bavaria;
Count Palatine of the Rhine;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1389] the Rhine
Albert, Regent f Holland and Hainaut, succeded his brother William V (1389).

@ Samples:

(Apr 1389) [9: deel III; p.520]
< Albert (+1404), Regent f Holland & Hainaut 1358, Count of Holland & Hainaut 1389; Duke of Bavaria-Straubing >
Aelbrecht by Gods genade Palensgrave op den Ryn,
Hertoghe in Beyeren,
Grave van Henegouwe, van Holland, van Seeland, ende
Here van Vriesland

(Nov 1398) [7: serie II; deel I (1852); afdeeling I; p.99; Doc.# 60]
Aelbrecht bi Goids genaden palensgraue vpten Riin,
hertoge in Beyeren,
graue van Heneg., van Hollant, van Zeelant, ende
here van Vrieslant

(Dec 1404) [9: deel IV; p.1]
< William (+1417), Count of Ostervant, of Holland (William VI) & Hainaut 1404; Duke of Bavaria-Straubing 1404 >
Willem, bider genaden Goids Palensgrave upten Ryn,
Hertoge in Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zelant ende
Heere van Vrieslant

(Dec 1416) [9: deel IV; p.393]
Willem, by der genaden Godts Palensgrave op ten Ryn,
Hertoge in Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Holland, van Zeelant, ende
Heere van Vrieslant

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1390) [9: deel III; p.552]
< William (+1417), Count of Ostervant, of Holland (William VI) & Hainaut 1404; Duke of Bavaria-Straubing 1404 >
Willaem van Bayeren, van Heneghouwen, ende van Hollant,
bi der ghenade Goeds Grave van Oestervant, ende
Heere van Altena

(May 1392) [9: deel III; p.588]
Willaem van Bayeren,
bi der ghenaden Gods Grave van Oestervant

(July 1398) [9: deel III; p.684]
Willem van Bayeren, van Henegouwen, van Hollant,
by der genaden Gods Grave van Oostervant

(Nov 1399) [16: deel I (1768); p.303]
Willam van Beyeren, van Henegouwen ende Hollant,
bi der genaden Goeds Grave van Oestervant ende
Here van Altena

(Oct 1403) [9: deel III; p.785]
Willem van Bayeren, van Henegouwen, ende van Hollant,
bider genade Goeds Grave van Oestervant

(Mar 1407) [9: deel IV; p.49]
< John (+1425), Duke of Bavaria-Straubing 1417; Count of Holland [1418-1418]; >
Johan van Beyeren, by der genade Gods nu ter tyt Elect van Ludick,
Grave te Loen,
Heere van Voorn, van Woerden, van Muden, van Weesp, van Naerden, ende van Goylant, enz.

(Apr 1407) [9: deel IV; p.55, 47]
< John (+1417), Duke of Touraine; Count of Ponthieu; Dolphin of Viennois 1415; Duke of Berry & Count of Poitou 1416; son of King Charles VI of France; ~ Jacoba / Jacqueline of Bavaria (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417 >
wy Johan by der genade Godts van Òîreynen en
Grave van Ponthieu

(Nov 1413) [9: deel IV; p.262]
Johan, soon des Konings van Vrankryk,
by der genade Gods Hertoge van Thoreynen, ende
Grave van Pontieu

(Mar 1417, n.s.) [8: tome IV; p.63; Doc.# MCXL]
Nous Jehan, ainsné filz du roy de France,
daulphin de Viennois,
duc de Berry,
conte de Pontieu et de Poittou


--- 1417-1418 ( Jacoba of Bavaria )

Duke in Bavaria;
Dolphine of Viennois;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1417] Viennois
Jacoba, widow of John of France, Dolphin of Viennois, succeeded her father William VI (May 1417).

@ Samples:

(June 1417) [9: deel IV; p.398]
< Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417; ~ (1) John (+1417), Dolphin of Viennois 1415; ~ (2) 1418 John IV (+1427), Duke of Brabant; ~ (3) 1422 (annulled 1425/1428) Humphrey (+1447), Duke of Gloucester, son of King Henry IV of England; ~ (4) 1432 Frank of Borsselen (+1470), Count of Ostervant >
Jacob, by der genaeden Godts Hertoginne in Beyeren,
Dolphyne van Vyennen,
Gravinne van Henegou, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(Aug 1417) [9: deel IV; p.417]
Jacob, by der genaden Gods Hertoginne in Beyeren,
Delphinne van Viennen,
Gravinne van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(Nov 1417) [9: deel IV; p.434]
Jacob, bider genaden Goids Hertoginne in Beyeren,
Delphyne van Vyennen,
Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(Feb 1418, n.s.) [9: deel IV; p.462]
Jacob, by der genaeden Godts Hertoginne in Beyeren,
Delphyne van Vyennen,
Gravinne van Henegou, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrou van Vrieslant

@ Samples [Regents]:

(Nov 1417) [9: deel IV; p.430]
< John (+1425), Duke of Bavaria-Straubing 1417; Count of Holland [1418-1418]; >
Hartoge Johan van Beyeren,
by Gods genade Elect van Ludick,
Grave tot Loon,
Heere van Voorne, ende
geboren Voocht, ende Ruwaert onser liever Vrouwen, ende nichten, ende
der landen van Hollant, van Zeelant, enz.


--- 1418-1421 ( Jacoba of Bavaria )

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Replaced:

- [1418] Bavaria, Viennois with Brabant, Lotharingia, Limburg, "the Margraviate of the Holy Roman Empire"
Countess Jacoba married Duke John IV of Brabant (1418).

@ Samples:

(Apr 1418) [7: serie II; deel I (1852); afdeeling I; p.119; Doc.# 78]
< Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417; ~ (1) John (+1417), Dolphin of Viennois 1415; ~ (2) 1418 John IV (+1427), Duke of Brabant; ~ (3) 1422 (annulled 1425/1428) Humphrey (+1447), Duke of Gloucester, son of King Henry IV of England; ~ (4) 1432 Frank of Borsselen (+1470), Count of Ostervant >
Johan bider genaden Goids hertoge van Lothrijck, van Brabant ende van Lymborch,
marcgraue dez Heyligeu Rijcx,
graue van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
heer van Vrieslant, ende
Jacob van Beyeren bider seluer genaden hertoginne, marcgrauinne, grauinne ende vrouwe der landen voirscr.

(Apr 1418) [7: serie II; deel I (1852); afdeeling I; p.123; Doc.# 80]
Johan, bider genaden Goids hertoge van Lothrijck, van Brabant ende van Lymborch,
marcgraue dez Heyligen Rijcx,
graue van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende
heer van Vrieslant, ende
Jacob van Beyeren, bider seluer genaden hertoginne, marcgrauinne, grauynne, ende vrouwe der landen voirs

(Aug 1418) [9: deel IV; p.491]
Jacob von Beyeren, by der genaden Goids Hertoginne van Lothryck, van Brabant, ende van Limburch,
Marcgrevinne des Heylichs Rycx;
Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(Oct 1418) [9: deel IV; p.501]
Jacob von Beyeren, by der genaeden Godts Hertoginne van Lothryck, van Brabant, ende van Limburgh,
Marcgravinne des Heyligen Rycx;
Gravinne van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, ende
Vrouwe van Vrieslant

(Apr 1420) [9: deel IV; p.545]
< John IV (+1427), Duke of Brabant 1415; with Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417, and John (+1425), Duke of Bavaria-Straubing 1417; Count of Holland [1418-1418] >
Wy Johan, bider genaden Goeds Hertoge van Lotryck, van Brabant ende van Lymburch,
Marcgrave des heiligen Rycs,
Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende,
Heere van Vrieslant:
Jacob bider selver genaden Hertoghinne,
Marcgravinne, Gravinne, ende Vrouwe der landen voirscreven: ende
Johan, bi der selver genaden Palensgrave opten Ryn,
Hertoge in Beyeren,
soen von Henegouwen, van Hollant, van Zeelant


>>> --- 1418-1418 ( John of Bavaria )

Notes.
1. In 1417, Sigismund, King of the Romans (and the future Emperor), stated that the Counties of Hainaut, Holland and Zeeland had lapsed lawfully to the Empire at the death of Count William VI who left no male heir, and bestowed them to John of Bavaria (+1425), younger brother of William. Then Pope Martin V granted John dispensation from his half-taken vows as Bishop of Liége. John was recognized as Count in some places in Holland, and the struggle with Countess Jacoba followed. Finally, both parties reached an agreement, and John of Bavaria gave up his claims to the title of Count, and was given vast possessions in Holland, and declared heir to Jacoba if she died without children [10: p.48-59].

Count Palatine of the Rhine;
Duke in Bavaria;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;

@ Samples:

(June 1418) [9: deel IV; p.488]
< John (+1425), Duke of Bavaria-Straubing 1417; Count of Holland [1418-1418]; >
Johan, by der ghenaden Goids Pals-Grave by den Ryn,
Hertoghe in Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt

(Aug 1418) [9: deel IV; p.493]
Johan, by der genaden Godts Palensgrave by den Ryn,
Hertoge in Beyeren,
Grave van Henegouwen, van Holland, van Zeeland

@ Samples [Auxiliary]:

(Aug 1420) [9: deel IV; p.551]
< John (+1425), Duke of Bavaria-Straubing 1417; Count of Holland [1418-1418]; >
Johan, by Goids genaden Palensgrave opten Ryn,
Hertoge in Beyeren,
soon von Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, enz.

(May 1422) [9: deel IV; p.635]
Johan, by der genaden Gods Palensgrave opten Ryn,
Hertoghe in Beyeren,
Soon von Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, enz.


--- 1421-1424 ( Jacoba of Bavaria )

@ Replaced:

- Brabant, Lotharingia, Limburg, "the Margraviate of the Holy Roman Empire" with Bavaria
Countess Jacoba declared her marriage with Duke John IV of Brabant invalid.


>>> --- 1421-1427 ( John [ as IV in Brabant ] )

Notes.
1. When Countess Jacoba married John IV, Duke of Brabant in 1418, he became her co-ruler in Holland and Hainaut. After Jacoba declared their marriage invalid, John IV continued to be recognized as Count in some places in Holland and Hainaut.

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Samples:

(Mar 1423, n.s.) [9: deel IV; p.670]
Jan, bider gracien Gods Hertoge van Lothryck, van Brabant ende van Lymborch,
Marcgreve des Heylichs Rycs,
Greve van Henegow, van Hollant, ende van Zeelant,
Heere van Vrieslant

(July 1425) [9: deel IV; p.789]
Johan, bi der genaden Goids Hertoge van Lotryck, van Brabant ende van Lymburch,
Marcgrave des heiligen Rycs,
Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende,
Heere van Vrieslant

@ Samples [Auxiliary]:

(Aug 1425) [9: deel IV; p.790]
< Philip "the Good" (+1467), Duke of Burgundy 1419; Regent of Holland; Count of Holland 1433 >
Philips by der genaden Gods, Hartoge van Bourgondien,
Grave van Vlaendren, van Artoys, ende van Bourgondien Palatyn,
Heer van Salins ende van Mechelen,
Ruwaert ende oir der landen van Hollandt, van Zeelant ende van Vrieslant

(Feb 1427, n.s.) [9: deel IV; p.874]
Philips Hertoge van Bourgondien,
Grave van Vlaenderen, van Artois, van Bourgondien Palatyn,
Heere van Salins ende van Mechelen,
Ruwaert ende Oir der landen van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant


--- 1424-1428 ( Jacoba of Bavaria )

Duke of Gloucester;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland, Pembroke;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1424] Bavaria with Gloucester, Pembroke
Countess Jacoba married Humphrey, Duke of Gloucester, Earl of Pembroke (1424).

@ Samples:

(Apr 1426) [9: deel IV; p.839]
< Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417; ~ (1) John (+1417), Dolphin of Viennois 1415; ~ (2) 1418 John IV (+1427), Duke of Brabant; ~ (3) 1422 (annulled 1425/1428) Humphrey (+1447), Duke of Gloucester, son of King Henry IV of England; ~ (4) 1432 Frank of Borsselen (+1470), Count of Ostervant >
Jacoba van Beyeren, by der genade Godts Hartoginne van Gloucester,
Gravinne van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Penbroeck, ende
Vrouwe van Vrieslandt


--- 1428-1433 ( Jacoba of Bavaria )

Duke in Bavaria;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland, Ponthieu;
Lord of Frisia;

@ Replaced:

- Gloucester, Pembroke with Bavaria
Countess Jacoba recognized that her marriage with Humphrey, Duke of Gloucester, Earl of Pembroke, was invalid.

@ Samples:

(July 1428) [9: deel IV; p.917]
< Philip "the Good" (+1467), Duke of Burgundy 1419; Regent of Holland; Count of Holland 1433; with Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417 >
Philips Hertoghe van Bourgoignen,
Grave van Vlaenderen, van Artois, ende van Bourgoignen Palatyn,
Heere van Salins, ende van Mechelen
Ruwaert, ende Oir der landen van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende van Vrieslandt: Ende
Jacob, by der genaden Godts Hertoghinne in Beyeren,
Gravinne van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Pontieu ende
Vrouwe van Vrieslandt

(Nov 1429) [9: deel IV; p.959]
Jacob, bi der genaden Gods Hertoginne in Beyeren,
Gravinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van Ponthieu ende
Vrouwe van Vrieslant

(Jan 1430) [7: serie II; deel I (1852); afdeeling I; p.138; Doc.# 93]
Jacob, bider genaden Goids hertoginne jn Beyeren,
grauinne van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van Pontieu ende
vrouwe van Vriesslant

(Apr 1433) [9: deel IV; p.1012]
Phillips by der gratien Goods, Hertoge van Bourgoignen, van Lotheryngen, van Brabant ende van Lymburch,
Grave van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoignen Palatyn, ende van Namen,
Marcgrave des Heylichs Rycx,
Heere van Salyns, ende van Mechelen
Ruwairt, ende Oir van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant: Ende
Jacob, by der genaden Gods Hertoginne in Beyeren,
Gravinne van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Ponthieu ende
Vrouwe van Vrieslant


--- 1433-1467 ( Philip "the Good" )

Duke of Burgundy, Lotharingia, Brabant, Limburg;
Count of Flanders, Artois, Burgundy Palatine, Hainaut, Holland, Zeeland, Namur;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Salins, Mechelen;

@ Replaced:

- [1433] Bavaria, Ponthieu with Burgundy, Lotharingia, Brabant, Limburg, Flanders, Artois, Burgundy Palatine, Namur, "the Margraviate of the Holy Roman Empire", Salins, Mechelen
Philip "the Good" succeeded Jacoba of Bavaria in Hainaut, Holland, Zeeland, Frisia (1433).

@ Samples:

(Apr 1433) [9: deel IV; p.1018]
< Philip "the Good" (+1467), Duke of Burgundy 1419; Count of Holland 1433 >
Philips by der gracien Goids, Hertoge van Bourgoingnen, van Lothryk, van Brabant ende van Lymbourch,
Grave van Vlaenderen, van Artoys, van Bourgongnen Palatyn, van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant ende van Namen,
Marcgrave des Heyligen Rycx,
Heere van Vrieslant, van Salyns ende van Mechelen

(Aug 1436) [9: deel IV; p.1087]
Phillipus by der gratie Godts, Hertoge van Bourgondien, van Lothryck, van Brabandt ende van Limborg,
Grave van Vlaenderen, van Arthois, van Bourgondien Palatyn, van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende van Namen,
Marcgrave des Heylich Rycks,
Heere van Vrieslandt, van Salyns, ende van Mechelen

@ Samples [Auxiliary]:

(Mar 1434, n.s.) [9: deel IV; p.1032]
< Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417; ~ (1) John (+1417), Dolphin of Viennois 1415; ~ (2) 1418 John IV (+1427), Duke of Brabant; ~ (3) 1422 (annulled 1425/1428) Humphrey (+1447), Duke of Gloucester, son of King Henry IV of England; ~ (4) 1432 Frank of Borsselen (+1470), Count of Ostervant >
Jacob, by der genaden Gods Hertoginne in Beyeren,
van Hollandt,
Gravinne van Oostervant, ende van Ponthieu,
Vrouwe van Zuytbevelandt, ende van Voorne; Ende
wy Franck van Borselen, Heere tot Zuylen, 't Sinte Maertensdyck, ende tot Cartkene

(Nov 1435) [9: deel IV; p.1068]
Jacob, by der genaden Goids Hertoginne in Beyeren,
van Hollandt,
Gravinne van Oistervant, ende van Ponthieu,
Vrouwe van Zuytbevelant, ende van Voorne

(June 1436) [9: deel IV; p.1080]
Franck van Borssele, Grave van Oostervant,
Heer van Zuudbevelant, van Voirne, van Zullen, van Hooghstraten, ende van Sinte Martinsdyc


--- 1467-1581 see Luxembourg


--- 1581-1584 ( Francis of France )

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg, Gelderland, Anjou, Alençon Touraine, Berry, Evreux, Château-Thierry;
Count of Flanders, Holland, Zeeland, Zutphen, Maine, Perche, Mantes, Meulan, Beaufort;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Mechelen, Ommeland;

@ Samples:

(14 July 1582) [14: (1797); p.236; Doc.# T]
< Francis (+1584), Duke of Anjou, Alençon, etc.; Sovereign of the Netherlands 1581; son of King Henry III of France; >
Francois zone van Vranckeryck eenich broeder van den Coninck;
by der gratien Gods Hertoge van Lotryck, van Brabant, van Limborch , van Gelre, van Anjou, van Alencon, van Tourain, van Berry, van Eureulx ende van 't Casteel Thierry;
Graue van Vlaanderen, van Hollant, van Zeelant, van Zutphen, van Mayne, van Perche, van Mantes, van Meullion ende' van Beaufort;
Marcgraeue des Heylicx Rycx;
Heere van Vrieslant, van Mechelen ende Ommelanden;
Beshermer der Nederlantsche Vryheyt