Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated:  Sep 22, 2020

 

 

Greater Poland (Wielkopolska)

 

 

 

Overview.

 

The territorial division among sons of Duke Boleslas III in 1138 led to a long period of political fragmentation of the Polish State [13: p.14].

 

Mieszko III "the Old" (+1202), founded the branch of Great Poland of the House of Piast

In 1296, the branch of Great Poland became extinct in the male line with the death of Primisl II who was crowned King of Poland in 1295.

 

By 1314, Vladislas "the Łokietek", who had united under his rule Lesser Poland, Sieradz, Łęczyca, and Kujawy, was recognized as ruler of Greater Poland [13: p.34].

 

In 1320, Vladislas "the Łokietek", restored the Kingdom of Poland when he was crowned King [13: p.39].

 

 

 

 

 

Bibliography.

 

1. Rzyszczewski, Leon; Muczkowski, Antoni; Helcel, Antoni Zygmunt; Bartoszewicz, Julian; Boniecki, Michal Józef; Bobowski, Mikolaj. Codex diplomaticus Poloniae = Kodex Dyplomatyczny Polski (Warszawa : S. Strabski, 1847-1887).

2. Zakrzewski, Ignacy; Piekosinski, Franciszek. Codex diplomaticus Majoris Polonię = Kodex Dyplomatyczny Wielkopolski (Poznaniae : sumptibus Bibliothecae kornicensis, 1877-).

3. Preußisches Urkundenbuch (Königsberg : 1882-).

4. Appelt, Heinrich; Irgang, Winfried. Schlesisches Urkundenbuch (Graz, Wien & Köln : Böhlau, 1971-).

5. Grünhagen, Colmar; Markgraf, Hermann. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter (Leipzig : S. Hirzel, 1881-) [Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven].

6. Perlbach, Max. Pommerellisches Urkundenbuch (Danzig : 1882).

7. Piekosiński, Franciszek. Codex diplomaticus Poloniae Minoris = Kodeks dyplomatyczny Małopolski (Kraków : 1876-) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia].

8. Hasselbach, Karl Friedrich Wilhelm; Hasselbach, Karl Friedrich Wilhelm. Codex Pomeraniae diplomaticus (Greifswald : Koch, 1862-).

9. Maisel, Witold. Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku (Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994) [Wydawnictwa źródłowe Komisji Historycznej, XXIV].

10. Piekosiński, Franciszek. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława = Cathedralis ad S. Venceslaum Ecclesiae Cracoviensis diplomaticus codex (Kraków : L. Paszkowski, 1874-1883) [Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia].

11. Lelewel, Joachim. Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich (Warszawa : Pharów, 1828).

12. Boček, Antonķn; Chytil, Josef; Chlumeckż, Peter, Ritter von; Brandl, Vincenc; Bretholz, Bertold. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomucii : Aloysii Skarnitzl, 1836-).

13. Knoll, Paul W. The Rise of the Polish Monarchy: Piast Poland in East Central Europe, 1320–1370 (Chicago : University of Chicago Press, 1972).

 

 

 

 

 

 

Geographical names.

 

Cracow -> Kraków; Cracovia (in Województwo Małopolskie, Poland).

Kujawy -> Cuyavia (in Województwo Kujawsko-Pomorskie, Poland).

Łęczyca (in Województwo Łódzkie, Poland).

[Gdańsk] Pomerania / Pomerelia -> Pomorze Gdańskie / Pommerellen (in Województwo Pomorskie and Województwo Kujawsko-pomorskie, Poland).

Sandomierz -> (in Województwo Świętokrzyskie, Poland).

Sieradz (in Województwo Łódzkie, Poland).

 

 

 

 

 

 

First names.

 

Boleslas -> Bolesław.

Casimir -> Casimirus; Kazimierz.

Henry -> Henricus; Henryk; Heinrich.

Leszek -> Lestco.

Mieszko -> Mesco.

Premisl -> Premislius / Premislaus; Przemysł / Przemysław / Przemko; Přemysl.

Vladislas -> Vladislaus / Wladislaus; Władysław.

 

 

 

 

 

 

--- the 12th century-1290

 

Duke of Poland;

 

@ Samples:

 

(Apr 1145) [1: tomus II; pars 2; p.587; Doc.# CCCCXXXVI]

< Mieszko III "the Old" (+1202), Duke of Greater Poland 1138; Senior Duke of Poland 1173 >

Nos Mesco Dei gratia dux Poloniae

 

(Apr 1188) [11: p.150; Doc.# VI]

Nos ego Mesico dei gracia dux Polonie

 

(1211) [2: tomus III; p.745; Doc.# 2023 (74a)]

< Vladislas "Laskonogi" (+1231), Duke of Greater Poland 1194 >

Ego Wladizlaus Dei gracia Polonie dux

 

(July 1232) [1: tomus I; p.36; Doc.# XXII]

< Vladislas "Odonic" (+1239), Duke of Greater Poland >

ego Wlodislaus pie recordacionis Odonis filius dei gracia Dux Polonie

 

(Dec 1246) [1: tomus I; p.52-53; Doc.# XXXIV]

< Premisl I (+1257), Duke of Greater Poland 1239 >

nos Premisl dei gracia Dux Polonie

 

(May 1253) [1: tomus I; p.66; Doc.# XLI]

< Bolesłas " the Pious/ Pobożny" (+1279), Duke of Greater Poland 1239 >

nos Boleslauus dei gracia Dux Polonie

 

(Aug 1273) [1: tomus II; pars 1; p.87-88; Doc.# CII]

Nos Bolislaus dei gratia Dux Polonie

 

(Feb 1280) [4: Band IV (1988); p.254-255; Doc.# 385]

< Premisl II (+1296), Duke of Greater Poland 1279, of Gdansk Pomerania, of Cracow; King of Poland 1295 >

nos secundus Przemizl dei gracia dux Polonie

 

(Apr 1288) [1: tomus I; p.123-124; Doc.# LXVIII]

nos Premislaus secundus dei gratia Dux Majoris Poloniae

 

(Apr 1290) [2: tomus II; p.24; Doc.# 644]

nos Premisl secundus Dei gracia dux Polonie

 

 

 

 

 

 

--- 1290-1291

 

Duke of [Greater] Poland, Crakow;

 

@ Added:

 

- [1290] Crakow

After the death of Henry "Probus", Premysl II, Duke of Greater Poland, added the Duchy of Crakow to his possessions (1290) [13: p.17].

 

@ Samples:

 

(July 1290) [7: tom II (1886); p.177; Doc.# DXV]

< Premisl II (+1296), Duke of Greater Poland 1279, of Gdansk Pomerania, of Cracow; King of Poland 1295 >

nos secundus Premizl Dei gracia Polonie et Cracouie dux

 

(Aug 1290) [10: część I; p.127; Doc.# XCI]

Nos Premizlius dei gratia Dux Polonie et Cracouie

 

(Sep 1290) [7: tomus III; p.138; Doc.# CXVIII] [2: tomus II; p.30; Doc.# 649]

Nos Premislius Secundus dei gracia dux Polonie Maioris et Cracouie

 

 

 

 

 

 

--- 1291-1294

 

Duke of [Greater] Poland;

 

@ Removed:

 

- [1290] Crakow

Duke Premislas II renounced all claims to the Duchy of Crakow (Jan 1291) [13: p.18].

 

@ Samples:

 

(Jan 1291) [2: tomus II; p.43; Doc.# 664]

< Premisl II (+1296), Duke of Greater Poland 1279, of Gdansk Pomerania, of Cracow; King of Poland 1295 >

nos Premisl Dei gracia dux Polonie

 

(Aug 1291) [2: tomus II; p.50; Doc.# 672]

Nos igitur Premisl secundus dei gracia dux Polonie

 

(Oct 1291) [1: tomus I; p.140; Doc.# LXXVII]

nos secundus Premisl dei gracia Dux Maioris Polonie

 

(Apr 1293) [9: p.16; Doc.# 9]

nos Premisl Secundus Dei gracia dux Polonie

 

 

 

 

 

 

--- 1294-1296

 

King of Polonia;

Duke of Pomerania;

 

@ Added:

 

- Pomerania

After the death of Duke of Mestwin / Mściwoj II of Gdańsk Pomerania, Premisl II inherited the land (Dec 1294/1295) [13: p.20].

 

@ Replaced:

 

- [1295] Poland (Duchy) with Poland (Kingdom)

Premisl II was crowned as King of Poland (1295) [13: p.19].

 

@ Samples:

 

(July 1295) [2: tomus II; p.106; Doc.# 737]

< Premisl II (+1296), Duke of Greater Poland 1279, of Gdansk Pomerania, of Cracow; King of Poland 1295 >

Primislavius secundus, Dei gratia rex Polonie et

dux Pomeranorum

 

(Aug 1295) [2: tomus II; p.108; Doc.# 739]

nos Premislius secundus, Dei gracia rex Polonie et

dux Pomoranie

 

(Feb 1296) [2: tomus II; p.115; Doc.# 744]

nos igitur Premisl secundus, Dei gracia rex Polonie et

dux Pomeranie

 

 

 

 

 

 

--- 1296-1300

 

Duke of the Kingdom of Poland;

Lord of Pomerania, Kujawy, Łęczyca, Sieradz;

 

@ Replaced:

 

- [1296] "King of Poland" with "Duke of Kingdom of Poland", Kujawy, Łęczyca, Sieradz

After the death of Premisl II, the magnates of Greater Poland recognized Vladislas, Duke of Kujawy, as their ruler (1296) [13: p.20].

Notes. In 1293, Vladislas married Hedwig (+1339), daughter of Bolesłas " the Pious / Pobożny" (+1279), Duke of Greater Poland.

 

@ Samples:

 

(Aug 1296) [2: tomus II; p.122; Doc.# 751]

< Vladislas "the Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy, of Crakow, of Greater Poland; King of Poland 1320 >

nos igitur Wladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lanzicie et Syradie

 

(Dec 1297) [2: tomus II; p.137; Doc.# 767]

Nos igitur Vladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lancicie ac Siradie

 

(Nov 1298) [1: tomus I; p.160-161; Doc.# XCI]

nos Wladislaus dei gracia Dux Regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyauie, Lanchicie ас Syradie

 

(July 1299) [2: tomus II; p.175; Doc.# 816]

Nos igitur Wladislaus Dei gracia dux regni Polonie et

dominus Pomoranie, Cuyavie, Lancycie ac Syradie

 

(Nov 1299) [2: tomus II; p.185; Doc.# 826]

Nos igitur Wladislaus Dei gratia dux regni Polonie et

dominus Pomeranie, Cuiavie, Lancicie ac Siradie

 

 

 

 

 

 

--- 1300-1305

 

Notes.

By 1300, Vladislas "the Łokietek" had been forced into exile, and King Wenceslas II of Bohemia took Greater Poland [13: p.22].

In 1300, King Wenceslas II of Bohemia, who had been recognized as overlord in most Polish lands, was crowned King of Poland [13: p.22].

 

King of Bohemia, Poland;

 

@ Samples:

 

(Mar 1301) [12: Band 5; p.124; Doc.# CXIX]

< Wenceslas (+1306), King of Bohemia 1285 (Wenceslas II) & Poland 1300; Duke of Cracow 1291 >

Nos Wencezlaus, dei gracia Boemie et Polonie Rex

 

(Apr 1303) [12: Band 5; p.152; Doc.# CXLVIII]

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie et Polonie Rex

 

(Mar 1304) [2: tomus II; p.235; Doc.# 884] < for Greater Poland >

Nos Venceslaus, Dei gracia Bohemie et Polonie rex

 

@ Samples [Governors]:

 

(June 1301) [2: tomus II; p.198; Doc.# 840]

< Nicholas I (+1318), Duke of Opava >

nos Nicolaus Dei gracia dux Opavie et

capitaneus regni Polonie

 

 

 

 

 

 

--- 1305-1305 ( Wenceslas [ III as King of Bohemia ] )

 

King of Bohemia, Hungary, Poland;

 

@ Added:

 

- [1305] Hungary

Wenceslas, King of Hungary, secceeded his father Wenceslas in Bohemia and Poland (1305) [13: p.24-25].

 

@ Samples:

 

(June 1305) [6: p.559; Doc. # 634]

< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305], of Bohemia (Wenceslas III) & Poland 1305 >

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

 

(Aug 1305) [6: p.563; Doc. # 640]

Nos Wencezlaus dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

 

(Oct 1305) [2: tomus II; p.245-246; Doc.# 894]

W. Dei gracia Boemie, Ungarie et Polonie rex

+

anno regnorum nostrorum Boemie et Polonie primo, Ungarie vero quinto

 

 

 

 

 

 

--- 1305-1306 (Wenceslas [ III as King of Bohemia ] )

 

King of Bohemia, Poland;

 

@ Removed:

 

- [1305] Hungary

Wenceslas, King of Bohemia and Poland, relinquished the Crown of Hungary to Otto, Duke of Lower Bavaria (1305).

 

@ Samples:

 

(Nov 1305) [6: p.566; Doc. # 643]

< Wenceslas (+1306), King of Hungary [1301-1305], of Bohemia (Wenceslas III) & Poland 1305 >

Nos Wencezlaus dei gratia Boemie et Polonie rex

 

(June 1306) [12: Band 5; p.204; Doc.# CXCIII]

Nos Wencezlaus dei gratia Boemie et Polonie rex

 

 

 

 

 

 

--- 1305/6-1312

 

Notes.

In 1305, after the death of King Wenceslas II of Bohemia, the nobles of Greater Poland recognized Duke Henry of Silesia-Głogów as their ruler [13: p.25].

In 1306, after the death of King Wenceslas III of Bohemia, Duke Henry of Silesia-Głogów obtained control of Greater Poland [13: p.33].

Henry's mother was Salome, daughter of Duke Vladislas "Odonic" of Greater Poland.

 

 

Duke of Silesia;

Lord of Głogów, Poznań;

 

@ Samples:

 

(Aug 1306) [2: tomus II; p.251; Doc.# 904]

< Henry (+1309), Duke of Silesia-Głogów 1274, of Greater Poland >

Henricus Dei gracia heres regni Polonie,

dux Slezie,

dominus Glogovie et Poznanie

 

(Feb 1307) [2: tomus II; p.254; Doc.# 907]

Nos itaque Henricus Dei gratia heres regni Polonie,

dux Slezie,

dominus Glogovie ac Posnanie

 

(Sep 1309) [2: tomus II; p.267; Doc.# 926]

nos Heynricus Dei gracia heres regni Polonie,

dux Slesie,

dominus Glogovie et Poznanie

 

(Mar 1310) [2: tomus II; p.277; Doc.# 932]

< Henry "the Faithful" (+1342), Duke of Silesia-Głogów, of Silesia-Żagań, of Greater Poland >

nos Henricus Dei gracia secundus heres regni Polonie,

dux Silesie,

dominus Glogovie et Poznanie

 

@ Samples [Auxiliary]:

 

(Sep 1306) [2: tomus II; p.252; Doc.# 905]

< Boleslas III (+1352), Duke of Silesia-Wrocław, of Silesia-Legnica >

nos Bolezlaus Dei gracia dux Slezie,

heres regni Polonie et

dominus Wratizlavie

 

 

 

 

 

 

--- 1312-1314

 

Notes. In 1312, Henry "the Faithful", Duke of Silesia, made the first division of the family lands: his younger brothers Conrad and Boleslas received a portion of Silesia (Oleśnica) and a portion of Greater Poland (Kalisz and Gniezno); Henry and his youngest brothers John and Premisl II received another portion of Silesia (Żagań and Ścinawa) and and the rest of Greater Poland (Poznań); their mother Mathilde of Brunswick-Lüneburg received Głogów.

 

 

@ Samples:

 

(Feb 1312) [2: tomus II; p.292; Doc.# 952]

< Henry "the Faithful" (+1342), Duke of Silesia-Głogów, of Silesia-Żagań, of Greater Poland, with his brothers John (+1365) and Premisl / Premislas / Przemko II (+1331) >

Nos secundus Henricus, Iohannes et Primko Dei gratia duces Silesie,

domini Poznanie et Sagani

 

 

 

 

 

 

--- 1314-1320

 

Notes. In 1313, the nobility of Greater Poland raised a rebellion against the Dukes of Silesia, and they were driven out of by 1314; Vladislas "the Łokietek" was recognized as ruler of Greater Poland [13: p.34].

 

 

Duke of Crakow, Sandomierz, Sieradz, Łęczyca, Kujawy;

 

@ Samples:

 

(July 1314) [1: tomus II; pars 1; p.195]

< Vladislas "the Łokietek" (+1333), Duke of Kujawy, of Crakow, of Greater Poland; King of Poland 1320 >

nos Wladislaus, dei gracia heres Regni Polonie,

dux Cracouie, Sandomirie, Syradie, Lancicie ac Cuiauie

 

(July 1317) [1: tomus III; p.176; Doc.# LXXVI]

Nos igitur Wladislaus dei gracia Dux Cracouie Sandomirie Syradie Lancicie Cuyauieque necnon

heres Regni Polonie

 

(June 1318) [1: tomus II; pars 1; p.213-214]

nos Wlodizlaus, dei gracia dux Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavieque ac

heres Regni Polonie