< Gelderland. Titles of European hereditary rulers Under construction ...

Comments and questions can be mailed to the author

Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Oct 5, 2018Gelderland / Guelders ( Gelre )Overview.

In the the 11th century, the County of Gelderland emerged as a part of the Holy Roman Empire.

In 1339, the Roman Emperor Louis IV elevated Gelderland to the status of Duchy.

In 1543, by the Treaty of Venloo, William "the Rich", Duke of Jülich, Kleve, and Berg, ceded Gelderland and Zutphen, to Emperor Charles V, who added these lands to his Low Countries.

After 1581, when the rebellious States-General of the Low Countries officially declared the throne of Gelderland and other lands vacant, the three northern quarters of Gelderland became part of the United Provinces of the Netherlands, while the Upper Quarter remained with the Southern Low Countries united with the Crown of Spain.

In 1713, by the Treaty of Utrecht, ending the War of the Spanish Succession, the Spanish Upper Quarter was again divided between Prussia (Geldern, Viersen, Horst, Venray), the United Provinces of the Netherlands (Venlo, Montfort, Echt), Austria (Roermond, Niederkrüchten, Weert), and the Duchy of Jülich (Erkelenz).

In 1795, France annexed the Duchy of Gelderland.

In 1814, by the Peace of Paris the bulk of Gelderland was incorporated in the Netherlands, the remainder falling to Prussia.


Bibliography.

1. Bergh, Laurent Philippe Charles van den; De Fremery, James. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke akademie van wetenschappen. Eerste afdeeling tot het einde van het Hollandsche huis (Amsterdam : F. Muller; etc., 1866-73).
2. Codex diplomaticus Neerlandicus. (Utrecht : Kemink en Zoon, 1848-1862).
3. Devillers, Léopold. Cartulaire des comtes de Hainaut de l'avènement de Guillaume II a la mort de Jacqueline de Bavière. 1337-1436 (Bruxelles : F. Hayez, 1881-1896).
4. Mieris, Frans van. Groot charterbook der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland... (Leyden : P. van der Eyk : 1753-56).
5. Van Doorninck, Pieter Nikolas; Van Veen, Jacobus Simon. Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415 (Haarlem : Gebrs. van Brederode, 1908).
6. Lenting, Lambertus Eduard; Nijhoff, Isaak Anne. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (Arnhem : 1830-).
7. Lacomblet, Theodor Joseph. Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden (Düsseldorf : J. Wolf, 1840-1858).
8. Jahr-Buch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde / Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie Lorraine (1888-).
9. Faider, Charles Jean Baptiste Florian. Coutumes du pays et comté de Hainaut (Bruxelles : F. Gobbaerts, 1871-1883).
10. Kuys, Jan. Drostambt en schoutambt: de Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen. ca. 1200-1543 ( : Uitgeverij Verloren, 1994) [Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht; No. 45].
11. Laurent, Henri. Actes et documents anciennes interéssant la Belgique... 1196-1356. (1933).
12. Bondam, Pieter. Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen (Utrecht : J. Altheer, 1783-1809).
13. Veen, J.S. van. Rechtsbronnen der stad Tiel (1901).
14. Rymer, Thomas; Holmes, George. Foedera, conventions, litterae, et cujuscumque generic acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes, vel communitates. 1101-1654 (London : Tonson, 1727-1729; 2nd ed., 17 vols).
15. Serrure, Constant Antoine. Histoire de la souveraineté de 's Heerenberg (La Haye : Nijhoff; Paris : Rollin, 1860).
16. Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg = Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Maastricht & Ruremonde : 1864-).
17. Ennen, Leonard; Eckertz, Gottfried. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln (Köln : M. Du Mont-Schauberg, 1860-).
18. Westfälisches Urkundenbuch (Münster : 1847-).
19. Van Hasselt, Gerard. Arnhemsche oudheden (Arnhem : J. H. Moeleman junior, 1803-).
20. Van den Bergh, Laurent Philippe Charles. Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis (Leiden : S. en J. Luchtmans, 1842-).
21. Verslagen Omtrent 's Rijks Oude Archieven ('s-Gravenhage).
22. Willems, J. F. Chronique en vers de Jean van Heelu, ou relation de la bataille de Woeringen (Bruxelles : Hayez, 1836).
23. Sloet, Ludolf Anne Jan Wilt (Baron). Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen ('s-Gravenhage : Nijhoff, 1872).
24. Hoefer, Ludwig Franz. Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im Königl. Geheimen Staats- und Kabinets-Archiv zu Berlin (Hamburg : Perthes, 1835).
25. Ermerins, Jacobus. Behelzende een beschrijving van de Eilanden Schouwen en Duiveland, in het bijzonder het rechtsgebied der stad Zierikzee, genaamd Poort-Ambacht (Middelburg : W. Abrahams, 1780-) [Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt].
26. Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswick (La Haye : Moetjens, 1699-).
27. Bijdragen en Mededeelingen (Arnhem : P.Gouda Quint, 1898-) [Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde, en Recht].

Geographical names.

Berg -> Montium (in Nordrhein-Westfalen, NW Germany).
Coevorden -> Koevern ( (in Drenthe, the Netherlands).
Gelderland / Guelders -> Gelre; Geldern (in the Netherlands and in NW Germany).
Jülich -> Juliers (in Nordrhein-Westfalen, NW Germany).
Kleve -> Cleves; Kleef (in Nordrhein-Westfalen, NW Germany).
The Mark / Marck (in Nordrhein-Westfalen, NW Germany).
The Ommelanden (in Groningen, the Netherlands).
Ravensberg (in Nordrhein-Westfalen, NW Germany).
Ravenstein (in Noord-Brabant, the Netherlands).
Zutphen (in Gelderland, the Netherlands).


Christian (First) names.

Adolph -> Adolf / Alf.
Charles -> Carolus; Karl; Karel.
Gerard -> Gerhard.
Matilda -> Mathilde; Mechtelt.
Philip -> Philippus; Filips.
Reinald / Raynald / Reginald -> Reynaldus; Reinoud; Rainald.
William -> Guillelmus; Willem; Wilhelm.


--- the 12th century-1279

-- the 1st form

Count of Gelderland, Zutphen;

@ Samples:

(1190) [23: p.374; Doc.# 376]
< Otto I (+1207), Count of Gelderland 1182 >
Ego Otto, comes Gelrie et Sutphanie

(1228) [7: Band II; p.82; Doc.# 157]
< Gerard III (+1229), Count of Gelderland >
Ego Gerardus dei gratia Gelrensis et Sutphaniensis comes

(May 1233) [12: deel 1; afdeeling 3; p.398; Doc.# 10] [7: Band II; p.100; Doc.# 191] < for Zutphen >
< Otto II (+1271), Count of Gelderland 1229 >
Ego igitur Otto, Comes Zutphaniensis & Gelrensis

(May 1236) [12: deel 1; afdeeling 3; p.418; Doc.# 17] [23: p.596; Doc.# 588]
Otto, Dei gratia Comes Gelriae & Zutphaniae

(Aug 1244) [23: p.654; Doc.# 647]
Nos Otto, comes Gelrensis et Zutphaniensis

(Sep 1259) [24: p.10; Doc.# 4]
Odde der greve van Gelren unde van Svitfenne

(June 1263) [23: p.842; Doc.# 862]
Otho, comes Gelriae [et] Zutphaniae-- the 2nd form

Count of Gelderland;

@ Samples:

(1191) [23: p.377; Doc.# 378]
< Otto I (+1207), Count of Gelderland 1182 >
Ego Otto, Dei gratia comes Gelrie, et
Rychardis uxor mea

(1204) [23: p.413; Doc.# 404]
Otto, Dei gratia Gelre comes

(Oct 1225) [4: deel 1; p.196]
< Gerard III (+1229), Count of Gelderland >
Gerardus Comes Geldrensis

(May 1236) [18: Band III (1871); p.182; Doc.# 333]
< Otto II (+1271), Count of Gelderland 1229 >
Otto comes Gelrensis

(Apr 1256) [18: Band III (1871); p.913; Doc.# 1742]
Otto comes Gelrensis

(Oct 1279) [21: XXVIII / 1905; p.405-406]
< Reinald I (+1326), Count of Gelderland 1271; Dukes of Limburg [1279-1288]; ~ 1276 Ermendarde (+1283), Duchess of Limburg 1279 >
Nos Reynaldus comes Gelrensis


--- 1279-1288

Count of Gelderland;
Duke of Limburg;

@ Added:

- [1279] Limburg
Ermendarde, the first wife of Reinald I (+1326), Count of Gelderland, succeeded her father Walram in Limburg (1279).

@ Samples:

(Mar 1280, n.s.) [7: Band II; p.437; Doc.# 739] [23: p.980; Doc.# 1009]
< Reinald I (+1326), Count of Gelderland 1271; Dukes of Limburg [1279-1288]; ~ 1276 Ermendarde (+1283), Duchess of Limburg 1279 >
Reynaldus dei gratia comes Gelrensis
dux Lumburgensis et
Irmengardis eadem gratia dictarum terrarum comitissa et ducissa

(Oct 1283) [23: p.1035; Doc.# 1071] [7: Band II; p.459; Doc.# 783]
nos Reynaldus, comes Gelrensis et
dux Lymburgensis

(Aug 1284) [7: Band II; p.467; Doc.# 793] [23: p.1044; Doc.# 1080]
Nos Reynaldus comes Gelrensis,
dux Limburgensis

(Aug 1287) [18: Band III (1871); p.696; Doc.# 1334] [23: p.1100; Doc.# 1137]
Nos Reynaldus comes Gelrensis
dux Lymburgensis


--- 1288-1318

Count of Gelderland;

@ Removed:

- Limburg
Count Reinald I gave up his claims to Limburg after losing the Battle of Woeringen (1288).

@ Samples:

(July 1290) [22: p.530; Doc.# CLXIX]
< Reinald I (+1326), Count of Gelderland 1271 >
Nous Reinaus cuens de Ghelre

(Oct 1299) [7: Band II; p.611; Doc.# 1037]
Nos Reynaldus comes Gelrie

(Sep 1306) [6: deel I (1830); p.91; Doc.# 85] < for Arnhem >
Nos Reynaldus comes Gelrensis

(June 1312) [6: deel I (1830); p.134; Doc.# 134] < for Zutphen >
Nos Reynaldus comes Gelrensis

(Apr 1318) [6: deel I (1830); p.170; Doc.# 172]
< Reinald I (+1326), Count of Gelderland 1271; with his son Reinald II (+1343), Count (Duke 1339) of Gelderland 1326 >
wi Reynald greue van Gelren ende
Reynald sien soen


--- 1318-1326

Count of Gelderland;

@ Samples [Regents]:

(Apr 1320) [6: deel I (1830); p.192; Doc.# 186*]
< Reinald II (+1343), Count (Duke 1339) of Gelderland 1326 >
Wi Reynoud soen des greuen van Gelre

(Jan 1322) [6: deel I (1830); p.196; Doc.# 195]
Wy Reynout soene des greuen van Gelre

(Jan 1325) [6: deel I (1830); p.201; Doc.# 200]
Wy Reynout des ghreuen zoene van Ghelre


--- 1326-1339

-- the 1st form

Count of Gelderland, Zutphen;

@ Samples:

(Apr 1328) [6: deel I (1830); p.233; Doc.# 221*]
< Reinald II (+1343), Count (Duke 1339) of Gelderland 1326 >
W ij Reynalt greue van Gelder vnd van Zutphen

(Dec 1332) [4: deel 2; p.537]
Reynaldus, Gelrensis & Zutphaniensis Comes

(Jan 1334) [4: deel 2; p.556]
Wi Reynoud, Grave van Ghelre, ende van Zuutphen

(Aug 1336) [4: deel 2; p.582]
Wi Reynout, Grave van Ghelre ende van Zuutphen

(Oct 1338) [7: Band III; p.267; Doc.# 338]
wi Reynoud greue van Gelren ende van Zuytfenne-- the 2nd form

Count of Gelderland;

@ Samples:

(Dec 1327) [6: deel I (1830); p.214; Doc.# 215]
< Reinald II (+1343), Count (Duke 1339) of Gelderland 1326 >
Wi Reynout van Gelren greue

(Sep 1330) [7: Band III; p.204; Doc.# 250]
Wi Reynalt greue van Ghelre

(June 1332) [11: p.81-82; Doc.# 62]
Renols, cuens de Guelle

(July 1333) [6: deel I (1830); p.309; Doc.# 277]
Wij Reynalt greue van Gelre


--- 1339-1393

Duke of Gelderland;
Count of Zutphen;

@ Replaced:

- [1339] Gelderland (County) with Gelderland (Duchy)
Gelderland was elevated to the status of Duchy (1339).

@ Samples:

(Sep 1339) [4: deel 2; p.622]
< Reinald II (+1343), Count (Duke 1339) of Gelderland 1326 >
Wy Reynaut, by der gratien Gods Hertoge van Gelder ende
Grave van Zutphen

(May 1349) [7: Band III; p.382; Doc.# 477]
Wy Reynaut bi der ghenaden goets hertoghe van Ghelren ende
greue van Zutphen

(Mar 1363) [4: deel 3; p.142]
< Edward (+1371), Duke of Gelderland 1361 >
Wy Eduwaert, by der genaden Godts Hertoge van Gelre, ende
Greve van Zutphen

(Sep 1371) [6: deel II (1833); p.276; Doc.# 183]
< Reinald III (+1371), Duke of Geldern 1343 >
Wij Reynout bij den genaden Gaedts hertouge van Gelre ind
greue van Zutphen

(Dec 1377) [6: deel III (1839); p.56; Doc.# 41]
< William (+1402), Duke of Gelderland 1371, of Jülich 1393 >
Wi Willam audste soen van Gulic,
bi der genaden Gaets hertoge van Gelren ende
greue van Zutphen

(June 1393) [17: Band VI (1879); p.163; Doc.# 94]
Wir Wilhelm van Guylich van der goitz gnaden hertzouge van Gelre ind
greve van Sutphenne

@ Samples [Regents]:

(Sep 1372) [6: deel III (1839); p.9; Doc.# 8]
< William II (+1393), Duke of Julich; ~ 1362 Mary of Gelderland (+1405) >
Wij Wyllem bij der genaden Gaitz hertoge van Guylick,
greue van Valkenborch,
heer van Monyoie ende
monber vnss audsten soens Wyllems van Guylick hertoge van Gelren ind
greuen van Suetphen ende
Marie van Gelre bij der seluer genaeden hertogynne, greuynne ende vrouwe der landen vurscr.

@ Samples [Auxiliary]:

(May 1353) [7: Band III; p.424; Doc.# 520]
< Edward (+1371), Duke of Gelderland 1361 >
Wy Edwaert van Ghelren

(Apr 1377) [7: Band III; p.699; Doc.# 794]
< William II (+1393), Duke of Julich; ~ 1362 Mary of Gelderland (+1405); with William (+1402), Duke of Gelderland 1377, of Jülich (William III) 1393; and with William of Jülich (+1408), Count (Duke 1380) of the Berg 1360 >
wir Wilhem van goids genaden hertzoge van Guilge ind van Gelre,
Marie van derseluer genaden hertzoginne der lande vurschreuen,
Wilhem eiste son van Guilge van derseluer genaden hertzoge van Gelre ind
greue van Zuitphen

(Mar 1379) [7: Band III; p.731; Doc.# 834]
Wy Willem bi der genaden gaeds hertoge ind Maria hertoginne van Gulich ind van Gelre,
Willem van Gulich bi derseluer genade hertoge van Gelre ind
greue van Zutphen ... ende
wy Johan bi derseluer genaden gaeds greue van Bloys ende
Mechtelt hertoginne van Gelre greuynne van Bloys ind van Zutphen


>>> --- 1371-1372 ( Matilda )

Notes.
1. In 1371, Duke Reinald III died without issue. The pretenders to the ducal throne were his two sisters: Matilda, who was married to Count John II of Blois, and Mary, the mother of William of Jülich, in whose behalf she claimed the throne of Gelderland. The war lasted eight years, with Mary and her supporters emerging victorious, and William of Jülich becoming Duke of Gelderland.


Duke of Gelderland;
Count of Kleve, Zutphen;

@ Samples:

(Dec 1371) [7: Band III; p.611; Doc.# 716]
< Matilda (+1384), Lady of Mechelen; Duchess of Gelderland [1371-1379]; ~ (2) 1348 John (+1368), Count of Kleve 1347; ~ (3) Feb 1372 John II of Châtillon (+1381), Count of Blois 1372 >
Wy Mechtelt hertogynne van Gelre
greuinne van Cleue ende van Zutphen

(Jan 1372) [7: Band III; p.631; Doc.# 735]
Mechtild bi derseluer genaden hertoginne van Gelren,
greuinne van Cleue ende van Zuitphen

@ Samples [Auxiliary]:

(Feb 1347) [7: Band III; p.356; Doc.# 440]
< Matilda (+1384), Lady of Mechelen; Duchess of Gelderland [1371-1379]; ~ (2) 1348 John (+1368), Count of Kleve 1347; ~ (3) Feb 1372 John II of Châtillon (+1381), Count of Blois 1372 >
Wir Mechtelt van Gelre, vrouwe van Mechelen end van Eyke op die Mase

(Nov 1363) [7: Band III; p.546; Doc.# 646]
Wir Methild greuinne tzo Cleue

(Apr 1370) [6: deel II (1833); p.254; Doc.# 172]
Wi Mechtelt van Gelre greuinne van Cleue ende
vrouwe des lands van Mechlen


>>> --- 1372-1372 ( Matilda )

Duke of Gelderland;
Count of Zutphen;

@ Samples:

(Feb 1372) [6: deel III (1839); p.5; Doc.# 3]
Wi Johan van Boloys bi der genaden Gaets hertoghe van Gelren ende
greue van Zutphen ende
Mechlelt bi der seluer genaden Gaets hertoghinne van Gelren ende
greuinne van Zutphen,
sine wittelike gesellinne

(Mar 1372) [4: deel 3; p.266]
< Matilda (+1384), Lady of Mechelen; Duchess of Gelderland [1371-1379]; ~ (2) 1348 John (+1368), Count of Kleve 1347; ~ (3) Feb 1372 John II of Châtillon (+1381), Count of Blois 1372 >
Jan van Bloys, by der genaden Gods Hertoge van Gelre, ende
Grave van Sutphen; ende
Machtelt, Hertoginne van Gelre, ende
Gravinne van Zutphen


>>> --- 1372-1379 ( Matilda )

Duke of Gelderland;
Count of Blois, Zutphen;

@ Added:

- [1372] Blois
John of Châtillon, husband of Duchess Matilda of Gelderland, succeeded in Blois (1372).

@ Samples:

(Aug 1372) [6: deel III (1839); p.8; Doc.# 7]
< Matilda (+1384), Lady of Mechelen; Duchess of Gelderland [1371-1379]; ~ (2) 1348 John (+1368), Count of Kleve 1347; ~ (3) Feb 1372 John II of Châtillon (+1381), Count of Blois 1372 >
Wy Mechtelt, by der genaden Goets hartoghinne van Ghelre,
greeffinne van Bolois ende van Zulphen

(Apr 1374) [7: Band III; p.649; Doc.# 755]
Wy Mechtelt van gaeds genaden hertoghinne van Gelre,
greuinne van Bloys ende van Zutphen

(Jan 1375) [6: deel III (1839); p.19; Doc.# 22]
Wij Mechtelt bij der genaden Goits hertoginne van Gelre,
grevinne van Bloys ende van Zutphen

(Nov 1376) [6: deel III (1839); p.22-23; Doc.# 29]
Wy Jan van Chastelioen van der genaden Gaids hertoge van Gelre,
greue van Blois ende van Zutphen ende
Mechtelt bi der seluer genaden hertoginne van Gelre ende
greuinne van Bloys ende van Zutphen

(Jan 1377) [6: deel III (1839); p.28; Doc.# 31]
Wij Jan van Chasteleoen bider genaden Gods hertoghe van Ghelre,
greue van Bloys ende van Zutphen ende
Mechtelt bi der seluer genaden hertoghinne van Ghelre,
greuinne van Bloys ende van Zutphen

(Apr 1378) [7: Band III; p.714; Doc.# 811]
Wy Mechtilt van der genade godes hertoginne van Gelren,
greuinne van Bloys unde van Zutphen

(Mar 1379) [6: deel III (1839); p.67; Doc.# 53]
Wi Johan bi der genaden Gaids greue van Blois ende
Mechtelt hertoginne van Gelre,
greuinne van Blois ende van Zutphen
+
wij Willem bi der seluer genaden Gaits hertoghe ende Maria hertoginne van Gulich ende van Gelre,
Willem van Gulich hertoghe van Gelre ende
greue van Zutphen

@ Samples [Auxiliary]:

(Feb 1380) [7: Band III; p.739; Doc.# 843]
< Matilda (+1384), Lady of Mechelen; Duchess of Gelderland [1371-1379]; ~(1) 1348 John (+1368), Count of Kleve 1347; ~ (2) Feb 1372 John II of Châtillon (+1381), Count of Blois 1372 >
Wy Mechtelt van godes genaden hertoginne van Gelren,
greuinne van Bloys unde van Zutphen

(May 1381) [6: deel III (1839); p.88; Doc.# 75]
Wij Mechtelt bi der gnaden Gaets hertoginne van Gelren,
greuinne van Bloys ende van Zutpben

(Aug 1382) [4: deel 3; p.388]
Wy Mechtelt, by der geneaden Godts Hertoginne van Gelre, ende
Gravinne van Blois ende van Zutphen


--- 1393-1473

Duke of Jülich, Gelderland;
Count of Zutphen;

@ Added:

- [1393] Jülich
Duke William succeeded in Jülich (1393).

@ Samples:

(Dec 1393) [17: Band VI (1879); p.201; Doc.# 122]
< William (+1402), Duke of Gelderland 1371, of Jülich 1393 >
Wy Willem bi der genaden gaids hertoge van Gelre ende van Gulich.
greve van Zuytphen

(July 1412) [4: deel 4; p.208]
< Reinald IV (+1423), Duke of Gelderland and Jülich 1402 >
Wy Reynolt byder genaden Godts Hertoge van Gulyck ende van Gelre ende
Grave van Zutphen

(July 1445) [7: Band IV; p.326; Doc.# 272]
< Arnold of Egmond (+1473), Duke of Gelderland [1423–1465; 1471–1473] >
Wy Arnolt van der gnaden gaits hertoge van Gelre ende van Gulich ende
greue van Zutphen

(Feb 1468) [7: Band IV; p.423; Doc.# 338]
< Adolph of Egmond (+1477), Duke of Gelderland [1465-1471; 1477-1477] >
Wy Adolph van der gnaden gaits hertoige van Gelre ind van Gulich ind
greue van Zutphen

(Aug 1471) [7: Band IV; p.444; Doc.# 354]
Wy Arnolt van der genaden gaits hertoge van Gelre ende van Gulich ende
greue van Zutphen

(Feb 1473) [6: deel IV (1847); p.486; Doc.# 544]
Wy Arnoldt, van der gnaden Goids hertoughe van Gelre ind van Guylich, ind
greue van Zutphen

@ Samples [Auxiliary]:

(1395) [16: tome XVI (1879); p.86]
Wy Reynout van Guilich unde van Gelre, Heere toe Munster in Eyffel

(Dec 1465) [7: Band IV; p.409; Doc.# 330]
< William II (+1483), Lord of Egmont, IJsselstein, & Baer; brother of Duke Arnold of Gelderland; with hos son John (+1516), Count of Egmont >
wy Wilhelm brueder tot Gelre,
here tot Egmont tot Iselstein ind to Bair,
Johan aldste soen tot Egmont


--- 1473-1477 ( Charles of Burgundy )

Notes.
In 1473, Duke Arnold of Gelderland, disinherited his son Adolph and named Duke Charles of Burgundy, Luxembourg, etc., as his heir. Gelderland and Zutphen were annexed to the Burgundian possessions.


Duke of Burgundy, Lotharingia, Brabant, Limburg, Luxembourg, Gelderland;
Count of Flanders, Artois, Burgundy Palatine, Hainaut, Holland, Zeeland, Namur, Zutphen;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Salins, Mechelen;

@ Samples:

(Dec 1473) [6: deel V (1851); p.32-33; Doc.# 35] < for Zutphen >
< Charles (+1477), Duke of Burgundy, Luxembourg 1467, of Gelderland 1477 >
Charles, par la grace de Dien, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Lncembonrg et de Gheldres,
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Hayinau, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zutphen,
marquis du saint empire,
seigneur de Frise, de Salins et de Malines

(Apr 1476) [6: deel V (1851); p.64-65; Doc.# 80]
Charles, par la grace de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg et de Gheldres,
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zuytphen,
marquis du saint empire,
seigneur de Frise, de Salins et de Malines


--- 1477-1477 ( Adolph of Egmond )

Notes.
In 1477, after the death of Duke Charles of Burgundy, Adolph was liberated by the Flemish. The States of Guelders recognized Adolph as Duke, but he died the same year.

Duke of Jülich, Gelderland;
Count of Zutphen;


--- 1477-1492 see Luxembourg

@ Samples:

(July 1481) [6: deel V (1851); p.139; Doc.# 123] < for Zutphen >
< Mary (+1482), Duchess of Burgundy [1477-1477], of Luxembourg, Brabant 1477, of Gelderland 1477; ~ 1477 Maximilian (+1519), Archduke of Austria; the regent of the Low Countries; King of the Romans, 1486; Emperor 1508 >
Maximiliaen ende Maria, by der genaiden Gaides hertoighe ind hertoigynne van Oistenrick, van Burgondien, van Lothrynck, van Brabant, van Lymborch, van Luxenborch ind van Gelre,
greue ind greffynne van Flanderen, van Artoeis, van Burgondien palatijn ind palatijne, van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, van Namen ind van Zutphen,
margreue ende margrefynne sheilighen Rijcks,
heer ende vrouwe van Vreeslant, van Zalyns ende van Mechelen

(Jan 1483) [6: deel V (1851); p.162-163; Doc.# 139] < for Gelderland >
< Philip "the Handsome" (+1506), Duke of Luxembourg, Brabant, 1482, of Gelderland [1477-1492; 1505-1513]; ~ 1496 Joan (+1555), Queen of Castile & Aragon; with his father Maximilian (+1519), Duke (Archduke) of Austria; King of the Romans 1486; Emperor 1508 >
Maximilian ende Philips, by der gracien Gods, hertogen van Oistenrick, van Bourg-en, van Lothriek, van Brabandt, van Limburch, van Lutsemburch ende van Gelre,
grauen van Vlanderen, van Arthois, van Bourgen palatin, van Henegouwen, van Hollandt, van Zeellandt, van Namen ende van Zutphen,
marckgrauen des heylichs Rijcx,
heren van Vrieslandt, van Salins ende van Mechelen

(Aug 1484) [6: deel V (1851); p.179; Doc.# 153] < for Gelderland >
Maximiliaen ende Philips, bij der gracie Gods, ertshertoghen van Oistrijck,
hertoghen van Bourgoingnen, van Lothr., van Brabant, van Lemburch, van Lucemburch ende van Ghelre,
grauen van Vlaendre, van Artois, van Bourgoingnen palatinen, van Henegauwe, van Holland, van Zeeland, van Namen ende van Zuytphen,
mercgreuen des heylichs Rijcx,
heeren van Vriesland, van Salins ende van Mechelen


--- 1492-1505

Notes.
In 1492, the towns of Gelderland, which were opposed to rule of Philip "the Handsome" of Austria, recognized Charles of Egmond, son of Duke Adolph, as their Duke.

Duke of Jülich, Gelderland;
Count of Zutphen;

@ Samples:

(Mar 1492) [7: Band IV; p.566; Doc.# 455]
< Charles of Egmond (+1538), Duke of Geldrland [1492-1505; 1513-1538] >
Wir Karle van gotz genaden hertzogh zo Gelre zo Guylich ind
greue zo Sutphen

(1498) [16: tome XVI (1879); p.114]
Wy Kairle van der gnaden Gaits Hertoughe van Gelre ind van Gulich ind
Greve van Zutphen


--- 1505-1513 see Luxembourg

Notes.
1. In 1505, Philip "the Handsome" of Austria, regained Gelderland.


--- 1513-1528

Notes.
1. By 1513, Charles of Egmond had regained control over the whole of Gelderland.

Duke of Jülich, Gelderland;
Count of Zutphen;

@ Samples:

(June 1514) [6: deel VI; stuck II (1862); p.465; Doc.# 736]
< Charles of Egmond (+1538), Duke of Geldrland [1492-1505; 1513-1538] >
Wij Kaerll, van der gnaden Gaidtz herttouch van Gelre ind van Guylich ind
greue van Zutphen

(June 1527) [7: Band IV; p.646; Doc.# 526]
Wir Kairll van gaitz gnaden hertzog zu Geldern und zu Guylich und
graue zu Zutphen


--- 1528-1538 ( Charles of Egmond )

Duke of Jülich, Gelderland;
Count of Zutphen;
Lord of Groningen, Ommelanden, Coevorden, Drenthe;

@ Added:

- [1528] Groningen, Ommelanden, Coevorden, Drenthe
By the Treaty of Gorinchem the Roman Emperor Charles V granted Charles of Egmond the lifelong occupation of Gelderland, Groningen, Coevorden, and Drente (Oct 1528).

@ Samples:

(Jan 1530) [6: deel VI; stuck III (1875); p.465; Doc.# 736]
< Charles of Egmond (+1538), Duke of Geldrland [1492-1505; 1513-1538] >
Wij Kaerle, van der gnaide Gaetz hartoge van Gelre ind van Guylich,
greue van Sutphenn,
here van Gronyngen, der Omlanden, to Couorden ind van der Drenthe

(June 1531) [6: deel VI; stuck III (1875); p.996; Doc.# 1645]
Wy Kairll, vander genaden Gaitz hertouch van Gelre iud van Guylich ind
greue van Zutphenn,
heer van Groenyngen, der Omlanden, to Couerden ind van Drenthe

(Sep 1537) [6: deel VI; stuck III (1875); p.1138; Doc.# 1899]
Wij Kairle, vander genaiden Gaitz, hertoughe van Gelre ind van Guylich ind
greue van Zutphen,
heer van Gruenynghen, der Omlanden, to Couoirden ind vander Drenthe


--- 1538-1539 ( William "the Rich" )

Duke of Gelderland;
Count of Zutphen;
Lord of Ravenstein;

@ Replaced:

- [1538] Jülich with Ravenstein
William "the Rich", son of the Duke of Jülich, Kleve, and Berg, succeeded Charles of Egmond in Gelderland (1538).

@ Samples:

(July 1538) [19: deel III (1804); p.73]
< William "the Rich" (+1592), Duke of Jülich, Kleve, Berg 1539, of Gelderlan [1538-1543] >
Von Goidtz gnaden wy Wilhem Soen to Cleve, Guylich ind Bergh,
Hartoch to Gelre,
Greve to Zutphen ind
Heer to Ravensteyn enz.


--- 1539-1543 ( William "the Rich" )

Duke of Jülich, Gelderland, Kleve, the Berg;
Count of the Mark, Zutphen, Ravensberg;
Lord of Ravenstein;

@ Added:

- [1539] Jülich, Kleve, Berg, the Mark, Ravensberg
William "the Rich", Duke of Gelderland, succeeded his father, John III, in Jülich, Kleve, Berg, the Mark, Ravensberg (1539).

@ Samples:

(Sep 1539) [27: deel VII (1904); p.217]
< William "the Rich" (+1592), Duke of Jülich, Kleve, Berg 1539, of Gelderland [1538-1543] >
Wilhelm hertouch tho Gelre, Guylich, Cleve ind Berg,
grave tho der Marck, Zutphen ind Ravenssberch,
her tho Ravenstenn

(Apr 1540) [15: p.XXXVIII; Doc.# XXX]
Nous Guillaume, duc de Julliers, Gueldres, Clèves et Mons,
conte de la Marche, de Zutphen et Ravensberg,
seigneur de Ravensteyn

@ Samples [Auxiliary]:

(Feb 1544) [8: Year 1897; p.299]
< Anthony (+1544), Duke of Lorraine 1508; a son of Philippa of Gelderland (+1547) >
Anthoni von gotts gnaden hertzog zu Calabrienn, Lothringen, Bar und Geldern,
marchis,
marggrave zu Pontamousson,
graffe zu Provintz, Vaudemont und zu Zutphen, etc.


--- 1543-1581 see Luxembourg

@ Samples:

(Apr 1566) [19: deel III (1804); p.188] < for Gelderland >
< Philip (+1598), Duke of Luxembourg, Gelderland 1555; King of Spain (Philip II) 1556; ~ 1554 Mary I (+1558), Queen of England >
Philips by der gratie Goits Coninck van Castilien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Napels, van beide Sicilien, van Majorque, Sardigne, van de Eylanden Indie en vaster Eerde is, Zee Oceane,
Eertshertoge van Oostenryck,
Hartoge van Borgongnen, van Lottheringen, van Brabandt, van Limburg, van Luxenburg, van Gelre en van Milanen,
Grave van Habsborg, van Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgongnen Paltzgraeve en van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Naemen en van Zutphen,
Prince van Zwave,
Marckgrave des Heylige Rycks,
Heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der Stadt, Steden en Landen van Utrecht, Overyssel ende Groningen ende
Dominateur in Asie en Afryk

The Northern quarters of Gelderland

--- 1581-1584

Duke of Brabant, Lotharingia, Limburg, Gelderland, Anjou, Alençon Touraine, Berry, Evreux, Château-Thierry;
Count of Flanders, Holland, Zeeland, Zutphen, Maine, Perche, Mantes, Meulan, Beaufort;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Frisia, Mechelen, the Ommelanden;

@ Samples:

(July 1582) [25: (1797); p.236; Doc.# T]
< Francis (+1584), Duke of Anjou 1576, of Alençon 1566, of Berry, of Evereux; Sovereign of the Netherlands 1581; son of King Henry III of France; >
Francois zone van Vranckeryck eenich broeder van den Coninck;
by der gratien Gods Hertoge van Lotryck, van Brabant, van Limborch, van Gelre, van Anjou, van Alencon, van Tourain, van Berry, van Eureulx ende van 't Casteel Thierry;
Graue van Vlaanderen, van Hollant, van Zeelant, van Zutphen, van Mayne, van Perche, van Mantes, van Meullion ende' van Beaufort;
Marcgraeue des Heylicx Rycx;
Heere van Vrieslant, van Mechelen ende Ommelanden;
Beshermer der Nederlantsche Vryheyt

The Upper Quarter of Gelderland

--- 1581-1794 see Luxembourg

@ Samples:

(Apr 1566) [19: deel III (1804); p.188] < for Gelderland >
< Philip (+1598), Duke of Luxembourg, Gelderland 1555; King of Spain (Philip II) 1556; ~ 1554 Mary I (+1558), Queen of England >
Philips by der gratie Goits Coninck van Castilien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Napels, van beide Sicilien, van Majorque, Sardigne, van de Eylanden Indie en vaster Eerde is, Zee Oceane,
Eertshertoge van Oostenryck,
Hartoge van Borgongnen, van Lottheringen, van Brabandt, van Limburg, van Luxenburg, van Gelre en van Milanen,
Grave van Habsborg, van Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgongnen Paltzgraeve en van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, van Naemen en van Zutphen,
Prince van Zwave,
Marckgrave des Heylige Rycks,
Heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der Stadt, Steden en Landen van Utrecht, Overyssel ende Groningen ende
Dominateur in Asie en Afryk

@ Samples [Auxiliary]:

(Oct 1697) [26: tome III; p.338]
< Procope-Francis(+1707), Count of Egmont >
Procope François par la grâce Dieu Duc de Gueldres & de Julliers,
Comte d'Egmont, Zutphen, Meurs, Hornes, Buren, Leerdam, &c.
Seigneur Souverain Pays d'Arckel, des Ville & Territoire de Malines, Iselstein, Weert, des Iles d'Ameland, d'Bielt & Bayerland & autres Seigneuries


--- 1713-1794 see Brandenburg