Under construction ...


Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Nov 15, 2022Brabant and LimburgBibliography.

1. Bergh, Laurent Philippe Charles van den; De Fremery, James. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke akademie van wetenschappen. Eerste afdeeling tot het einde van het Hollandsche huis (Amsterdam : F. Muller, 1866-1873).
2. Historisch Genootschap, Utrecht. Codex diplomaticus Neerlandicus. (Utrecht : Kemink en Zoon, 1848-1862).
3. Devillers, Léopold. Cartulaire des comtes de Hainaut de l'avènement de Guillaume II a la mort de Jacqueline de Bavière. 1337-1436 (Bruxelles : F. Hayez, 1881-1896).
4. Mieris, Frans van. Groot charterbook der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland... (Leyden : P. van der Eyk, 1753-1756).
5. Laurent, Henri. Actes et Documents Anciennes Interéssant la Belgique... 1196-1356 (1933).
6. Wampach, Camillus. Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur burgundischen Zeit (Luxemburg : 1935-).
7. Bondam, Pieter. Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen (Utrecht : J. Altheer, 1783-1809).
8. Foedera, conventions, litterae et conjuscunque generis acta publica (London : Record Commission, 1816-1869; New edition by ed. Adam Clarke, Frederick Holbrook and John Caley. 4 vols. in 7 parts, 1069-1383).
9. Devillers, Léopold. Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons (Bruxelles : Kiessling, P. Imbreghts : 1899-1913).
10. Lacomblet, Theodor Joseph. Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden (Düsseldorf : J. Wolf, 1840-1858).
11. Riemsdijk, Thijs van. De opdracht van het Ruwaardschap van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondië (Amsterdam : J. Muller, 1906) [Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nieuwe Reeks, deel VIII, # 1].
12. Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg (Arlon).
13. Labande, Léon-Honoré; Saige, Gustave; Lacaille, Henri-Marie. Trésor des chartes du comté de Rethel (Monaco : 1902-1916).
14. Mertens, Franz Hendrik; Torfs, Karel Lodewijk. Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, uitgegeven door de Rederykkamer de Olyftak (Antwerpen : 1845-).
15. Compte rendu des séances de la Commission royale d'Histoire ou recueil de ses Bulletins; Bulletin de la Commission royale d'Histoire / Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Bruxelles).
16. Willems, Jan Frans. Les Gestes des ducs de Brabant (Bruxelles : Hayez, 1839-1843).
17. Hermans, Cornelis Rudolphus; Van Hoogstraten, A; Van den Boogaard, M. Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravestein ('S Hertogenbosch : P. Stokvis, 1850) [Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Noord Braband].
18. Kremer, Christoph Jakob; Lamey, Andrea. Akademische Beiträge zur Gülch- und Bergischen Geschichte (Mannheim : 1769-).
19. Elenchus Fontium Historiae Urbanae (Leiden : Brill, 1967-).
20. Bethmann, Ludwig Conrad. Sigeberti Gemblacensis monachi Opera omnia accedit Chronicon Polonorum (Paris : J. P. Migne, 1854) [Patrologiae cursus completus; series II; tomus CLX].
21. Malo, Henri. Un grand feudataire Renaud de Dammartin et la coalition de Bouvines (Paris : Honoré Champion, 1898).
22. Œuvres de Froissart, publiées avec les variantes des divers manuscrits (Brussels : 1867-1877; Reprint. Osnabrück : Biblio Verlag, 1967).
23. Ram, Pierre François Xavier de; Wauquelin, Jean. Chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum, auctore magistro Edmundo de Dynter / Chronique des ducs de Brabant (Bruxelles : M. Hayez, 1854-).
24. Limburg-Stirum, Thierry comte de. Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandre (Bruges : Plancke, 1898-).
25. Ansems, J.B. Den luyster ende glorie van het hertoghdom van Brabant ([Brussels : 1699]).
26. Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant (Hoogstraten : 1902-).
27. Wauters, Alphonse. Les libertés Communales. Essai sur leur Origine, et leurs premiers Développements en Belgique, dans le Nord de la France et sur les Bords du Rhin (Bruxelles; Paris : 1869-).

Geographical names.

Berg -> Montium (in Germany).
Hainaut / Hainault -> Henegouwen; Hennegau; Hinnot (in Wallonia, Belgium).
The Holy Roman Empire, the Margraviate of, (Antwerp) -> Antwerpen, Anvers (in Belgium).
Lotharingia [the Lower Lorraine] -> Lothryck; Lothier (in Belgium, the Netherlands and Luxembourg).


Christian (First) names.

Anthony -> Antonius; Anton; Antoine.
Charles -> Carolus; Karel.
Geoffrey -> Godfridus; Godfried; Geoffroi.
John -> Johannes; Jan; Jean.
Louis -> Ludovicus; Lodewijk.
Philip -> Philippus; Filips; Philippe.


Brabant / Louvain


Overview.

As the Lower Lotharingia that became known as the Low Countries gradually disintegrated, various local dynasties contested for the ducal title that eventually passed to the House of Brabant (Louvain).

In 1430, Brabant passed to the Dukes of Burgundy.

In the 16th century, Brabant with the Burgundian Low Countries passed to the Kings of Spain and then, in the 18th century, to the Archdukes of Austria.

In 1794, the French occupation ended the Austrian rule in Brabant.--- 1106- ~1234

@ Samples:

(1110) [15: seie 4e; tome VII (1880); p.117; Doc.# III]
< Geoffrey"the Bearded" (+1139), Count of Louvain 1095; Duke of the Lower Lotharingia [1106–1128] >
Ego Godefridus Dei gratia dux Lotaringie et
comes Lovaniensis

(1123) [20: p.645; Doc.# 80]
Godefridus gratia Dei comes Lovaniensis,
dux Lothariensis

(1168) [19: volume I; p.347; Doc.# 39]
< Geoffrey (+1190), Duke of the Lower Lotharingia 1142 >
Godefridus, Dei gratia dux Lotharingie

(1192) [19: volume I; p.353-354; Doc.# 42]
< Henry I (+1235), Duke of the Lower Lotharingia 1190 >
Henricus Dei gratia dux Lotoringie

(Feb 1205, n.s.) [21: p.274; Doc.# LVIII]
Ego Henricus dux Lotharingie

(Oct 1214) [14: deel 3; p.511; Doc.# 2]
Henricus, dei gratia, dux Lotharingie

(Mar/Apr 1234) [25: deel I; p.43]
Henricus Dei gratia Dux Lotharingiæ


--- ~1234-1288

Duke of Lotharingia, Brabant;

@ Samples:

(Mar 1241, n.s.) [15: seie 4e; tome VII (1880); p.163; Doc.# XXXIII]
< Henry II (+1248), Duke of the Upper Lotharingia 1235, of Brabant >
Henricus, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie

(Oct 1256) [1: afdeeling 1; deel 2; p.5; Doc.# 6]
< Henry III (+1261), Duke of Brabant 1248 >
Henricus Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie

(June 1274) [1: afdeeling 1; deel 2; p.117; Doc.# 270]
< John I (+1294), Duke of Brabant 1267, of Limburg 1288 >
Johannes Dei gratia dux Lothoringorum et Brabantie

(July 1287) [1: afdeeling 1; deel 2; p.268; Doc.# 612]
Nous Jehans par le grace Diu dus de Lother, et de Brabant


--- 1288- ~1339

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;

@ Added:

- [1288] Limburg
After his victory in the Battle of Worringen / Woeringen over Duke Rainald I of Gelderland, Duke John I of Brabant, who had bought the rights to Limburg from Duke Adolf of Berg, acquired the Duchy of Limburg (1288).

@ Samples:

(Dec 1288) [1: afdeeling 1; deel 2; p.280; Doc.# 645]
< John I (+1294), Duke of Brabant 1267, of Limburg 1288 >
Nos Johannes Dei gratia dux Lotharingie, Brabantie et Limburge

(July 1300) [4: deel 2; p.12]
< John II (+1312), Duke of Brabant & Limburg 1294 >
wy Jan, door Gods genade, Hertog van Lottheringe, van Brabant, en van Limburg

(Oct 1318) [4: deel 2; p.198]
< John III (+1355), Duke of Brabant & Limburg 1312 >
Wy Jan, by der gracien van Gode Hertoghe van Lothricke, van Brabant, ende van Limborch

(Jan 1337, n.s.) [4: deel 2; p.575]
nous Jehans, par la grace de Dieu Dux de Lothier, de Brabant, & de Lembourg


--- ~1339-1355

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;

@ Added:

- "the Margraviate of the Holy Roman Empire"

@ Samples:

(Dec 1339) [4: tome 18; p.96; Doc.# XXX]
nous Jehan, par le grace de Dieu, duc de Loterich, de Brabant et de Limbourg et
marchis dou Saint-Empire

(Sep 1343) [5: p.161; Doc.# 95]
Johannes Dei gratia Lothringie, Brabantie, Lymburgie dux,
sacrique imperii marchio

(Apr 1350) [4: deel 2; p.775]
Jan, by der gratien ons Heeren Hertoge van Lothryke, van Brabant, van Lemborch, ende
Mercgrave des Heilichs Rycx

(Apr 1354) [14: deel 2; p.506; Doc.# 3]
Jhan bider gratien ons heren, hertoghe van Lothr. van Brabant, van Lymbourch, ende
Marcgraue des heilecs rijcs


--- 1355-1406

Duke of Luxembourg, Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;

@ Added:

- [1355] Luxembourg
Joan, wife of Duke Wenceslas I of Luxembourg, succeeded her father John III in Brabant and Limburg (1355).

@ Samples:

(Mar 1356) [4: deel 2; p.867]
< Joan (+1406), Duchess of Brabant 1355, of Limburg [1355-1404]; ~ 1352 Wenceslas (+1383), Count (Duke 1354) of Luxembourg 1353 >
Wenceslaus van Boëme, by der gratien Gods Hertoghe ende
Johanne, bider selver gracien Hertoginne van Lucembourgh, van Lothryck, van Brabant, van Limborch, ende
Marcgrave des Heylichs Ryck

(Aug 1374) [4: deel 3; p.295]
Wenceslaus de Bohemia, Dei gratia, Luxemb. Loth. Brab. & Limburgi Dux,
Marchio S.Imperii,
Johanna eadem Dei gratia, Ducessa Ducatuum &
Marchionissa Marchionatus prædictorum

(Sep 1391) [4: deel 3; p.582]
Johanne, by der gratien Godts Hertoginne van Lucemburgh, van Lotryck, van Brabant, van Limburgh,
Marcgravinne des Heyligs Rycx

(Apr 1405, n.s.) [16: tome II; p.731; Doc.# CLXXXIII]
Johanna bij der gratien Gods, hertoghinne van Luccemborch , van Lottrijcke, van Brabant, van Lymborch ende
mercgrevinne des Heylichs Rijcx

@ Samples [Governors]:

(9 June 1404) [16: tome II; p.719; Doc.# CLXXII]
< Anthony (+1415), Duke of Limburg, of Brabant; Count of Rethel [1402-1406]; ~(1) 1402 Joan (+1406), daughter of Walram of Luxembourg, Count of Ligny and Saint-Pol; ~(2) 1409 Elizabeth of Görlitz (+1451), Duchess of Luxembourg >
Anthonis van Bourgoingnen , greeve van Retheest, ende
gouverneur des hertoghedoms van Brabant

(Nov 1404) [66: tome II; p.726; Doc.# CLXXVIII]
Anthonis van Bourgoingnen, hertoge van Limborch,
greve van Retheest, ende
gouverneur des hertogdoms ende lants van Brabant

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1356) [24: tome II (1901); p.159; Doc.# DCCCVC]
< Louis II "from Mâle" (+1384), Count of Nevers, Flanders & Rethel 1346, of Burgundy Palatine & Artois 1382; ~ 1347 Margaret (+1368), daughter of John III (+1355), Duke of Brabant & Limburg >
Wy Lodewyc grave van Vlaenderen,
by der gracien van Gode hertoghe van Brabant,
grave van Nevers van Rethel ende
here van Machline


--- 1406-1418

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;

@ Samples:

(Aug 1407) [7: deel 2; afdeeling 1; p.109; Doc.71]
< Anthony (+1415), Duke of Limburg, of Brabant; Count of Rethel [1402-1406]; ~(1) 1402 Joan (+ 1406), daughter of Walram.of Luxembourg, Count of Ligny and Saint-Pol; ~(2) 1409 Elizabeth of Görlitz (+1451), Duchess of Luxembourg >
Anthonis, bider gracien Gods hertohe van Lothr., van Brabant, ende van Lymborch,
marcgreue des Heylichs Rijcs

(Mar 1411) [14: deel 2; p.518; Doc.# 12]
Anthoine, par la grace de Dieu, Duc de Lothr., de Brabant et de Lembourg,
Marquis du Saint Empire

(Feb 1415, n.s.) [3: tome 4; p.31; Doc.# MCXII]
Anthoine, par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant, de Lembourc, et
marquis du Saint-Empire

(Mar 1418, n.s.) [3: tome 4; p.144; Doc.# MCLXXXVII]
< John IV (+1427), Duke of Brabant; ~1418 Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417, of Ostervant 1433; >
Jehan par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du St-Empire


--- 1418-1427

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Count of Hainaut, Holland, Zeeland;
Lord of Frisia;

@ Added:

- [1418] Hainaut, Holland, Zeeland, Frisia
Duke John IV of Brabant married Jacoba, Countess of Holland and Hainaut (1418).

@ Samples:

(June 1418) [3: tome 4; p.169; Doc.# MCCVII]
< John IV (+1427), Duke of Brabant; ~1418 Jacoba (+1436), Countess of Holland & Hainaut 1417, of Ostervant 1433; >
Jehan par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Saint-Empire,
conte de Haynnau, de Hollande, de Zellande et
signeur de Frise

(June 1420) [2: serie II; deel I (1852); afdeeling 1; p.128; Doc.# 85]
Jan, bider gratien Goids hertoge van Lothr., van Brabant, van Lymborgh, ende
marcgraue des Heylichs Rijcs,
graue van Henegouwe, van Hollant, van Zelant ende
heer van Vrieslant

(Jan 1424, n.s.) [3: tome 4; p.366; Doc.# MCCCLVI]
Jehan par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Saint-Empire,
conte de Haynnau, de Hollande, de Zéellande et
signeur de Frise

(Mar 1427, n.s.) [3: tome 4; p.578; Doc.# MDXXII]
Jehan par le grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
marquis du Saint-Empire,
conte de Haynnau, de Hollande, de Zélande et
signeur de Frize


--- 1427-1430

Duke of Lotharingia, Brabant, Limburg;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Count of Saint-Pol, Ligne;

@ Replaced:

- [1427] Hainaut, Holland, Zeeland, Frisia with Saint-Pol, Ligne
Philip, Count of Saint-Pol and Ligny, succeeded his brother John IV in Brabant and Limburg (1427).

@ Samples:

(Aug 1427) [2: serie II; deel I (1852); afdeeling 1; p.137; Doc.# 92]
< Philip (+1430), Count of Saint-Pol & Ligne; Duke of Brabant & Limburg 1427 >
Philips, bider gracien Gods hertoge van Lothr., van Brabant ende van Limb.,
marcreue sHeilichs Rijcx,
greue van Liney ende van Saint Poul

(Apr 1428) [17: deel I; p.599; Doc.# 43f]
Philips bi der gracien Gods hertoge van Lothringen, van Brabant ende van Lymborch,
marcgreve des heilichs rycs,
greve van Lyney ende van Saint Pol

(Oct 1429) [23: tome II; liber V; p.598]
Philippus, Dei gracia Lotharingie, Brabancie et Lymburgis dux,
sacrique imperii marchio ac
de Lyniaco ac Sancti Pauli comes, etc.


--- 1430-1433 ( Philip "the Good" )

Duke of Burgundy, Brabant, Lotharingia, Limburg;
Count of Flanders, Artois, Burgundy Palatine, Namur;
Margrave of the Holy Roman Empire;
Lord of Salins, Mechelen;


@ Replaced:

- [1430] Saint-Pol, Ligne with Burgundy, Flanders, Artois, Burgundy Palatine, Namur, Salins, Mechelen
Philip "the Good", Duke of Burgundy, Count of Flanders, Artois, Burgundy, etc., succeeded his cousin Philip in Brabant and Limburg; the County of Saint-Pol and Ligne passed to Joan (+Oct 1430), a daughter of Guy of Luxembourg(1430).

@ Samples:

(May 1431) [3: tome 5; p.122; Doc.# MDCXCVI]
< Philip "the Good" (+1467), Duke of Burgundy 1419, of Brabant & Limburg 1430 >
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg,
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne palatin et de Namur,
marquis du Saint Empire,
seigneur de Salins et de Malines

(Apr 1433) [3: tome 5; p.188-189; Doc.# MDCCXXVIII]
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoigne, de Lothier, de Braibant et de Lenbourcq,
comte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zéellande et de Namur,
marquis dou Saint-Empire,
seigneur de Frise, de Salins et de Malines


--- 1433-1477 see Burgundy


--- 1477-1794 see Luxembourg
Limburg

Overview.

The Duchy of Limburg was formed in the 11th century around the town of Limbourg (Belgium).

After Duke Walram IV of Limburg died in 1279, the Duchy of Limburg passed to his daughter Ermendarde / Irmgard, the first wife of Count Rainald I of Gelderland. She died childless in 1283, and her husband claimed the Duchy. This claim was recognized by King Rudolph I of the Romans. However, Walram's brother Adolf of Berg also claimed the Duchy after Irmgard's death. He sold his claim in 1283 to Duke John I of Brabant. Between 1283 and 1288, there were several smaller confrontations between both sides, none of them decisive. In 1288, Rainald of Gelderland sold his rights to Limburg to Henry of Luxemburg. This angered Duke John I of Brabant, who defeated Rainald I in the battle of Worringen, and united Limburg with Brabant.


--- the 12th century-1221

@ Samples:

(1170) [10: Band I; p.304; Doc.# 435]
< Henry III (+1221), Duke of Limburg 1167 >
ego Henricus dux de Limborch,
marchio de Arlo

(1204) [1: afdeeling 1; deel 1; p.119; Doc.# 197]
Henricus dux de Lemburg

(1208) [10: Band II; p.13; Doc.# 22]
ego Heinricus dux de Lemburg

(1218) [10: Band II; p.41; Doc.# 76]
Heinricus dei gratia dux de Limburch

@ Samples [Auxiliary]:

(1171) [10: Band I; p.306; Doc.# 439]
Ego Henricus filius domini Henrici filii ducis Walerami de Lemburgh


--- 1221-1226 ( Walram IV )

Duke of Limburg;
Count of Luxembourg;
Margrave of Arlon;

@ Added:

- [1221] Luxembourg, Arlon
Walram, Margrave of Arlon, the second husband of Countess Ermesinde of Luxembourg, succeeded his father Henry III in Limburg (1221).

@ Samples:

(Mar 1222) [6: Band 2; p.152-155; Doc.# 136]
< Walram IV (+1226), Duke of Limburg 1221; ~ 1214 Ermesinde (+1247), Countess of Luxembourg >
Ego Walerammus, dux de Limburch,
comes de Luccelburch et
marchio Arlunensis

(Feb 1223) [6: Band 2; p.160-161; Doc.# 146]
Ego Waleramus, dux de Lemburg,
comes de Lucelburg et
marchio Arlunensis

(Mar 1223) [6: Band 2; p.161-163; Doc.# 147]
Ego Walerannus, dux de Lemburg,
comes de Lucemburg et
marchio Arlunensis

(June 1225) [10: Band II; p.66; Doc.# 123]
W. dux de Lemburg,
comes de Lucelburg et
marchio Arlunensis

@ Samples [Auxiliary]:

(1225) [10: Band II; p.67; Doc.# 126]
Ego Hinricus de Limburc dominus de Munioy


--- 1226-1246 ( Henry IV )

Duke of Limburg;
Count of Berg;

@ Replaced:

- [1226] Luxembourg, Arlon with Berg
After the death of Walram, Margrave of Arlon, the second husband of Countess of Luxembourg, he was succeeded in Limburg by his brother Henry IV, husband of the Countess of Berg (1226).

@ Samples:

(1227) [10: Band II; p.80; Doc.# 150]
< Henry IV (+1247), Duke of Limburg 1226; ~1217 Ermendarde / Irmgard (+1248/49), Countess of Berg >
Henricus dei gratia dux in Linburch et
comes de Monte

(May 1243) [18: Band II (1776); p.124; Doc.# IV]
Henricus Dux de Lymburg
comes de Monte

(July 1244) [7: deel 1; afdeeling 3; p.449; Doc.# 42]
Henricus Dux de Limborch et
Comes de Monte


--- 1246-1279

Duke of Limburg;

@ Removed:

- [1246] Berg
The personal union of Limburg and Berg ended with the death of Henry IV, who was the husband of the Countess of Berg. Limburg passed to their elder son Walram IV, Berg passed to another son, Adolphus (1246)

@ Samples:

(Apr 1249) [10: Band II; p.184; Doc.# 349]
< Walram IV (+1279), Duke of Limburg 1247 >
Ego Wallaramus dux de Lymburg

(Mar 1253) [7: deel 1; afdeeling 3; p.488; Doc.# 76]
Nos Walramus, dux de Limburg

(Oct 1256) [4: deel 1; p.296]
Walramus Dux in Limburg

(June 1278) [10: Band II; p.418; Doc.# 715]
Nos Walramus dux Lymburgensis


--- 1279-1288 ( Ermendarde & Reinald of Guelders )

Duke of Limburg;
Count of Gelderland;

@ Added:

- [1279] Gelderland
Ermendarde (+1283), the first wife of Reinald I (+1326), Count of Guelders, succeeded her father Walram in Limburg (1279).

@ Samples:

(Aug 1280) [7: deel 1; afdeeling 4; p.646; Doc.# 34]
< Ermendarde (+1283), Duchess of Limburg 1279; ~ 1276 Reinald I (+1326), Count of Guelders; Dukes of Limburg [1279/1283-1288] >
Nos Ermengardis Ducissa Limburgensis &
Comitissa Gelrensis

@ Samples [Auxiliary]:

(Sep 1283) [7: deel 1; afdeeling 4; p.686; Doc.# 58]
< Adolf V (+1296), Count of Berg 1259 >
Adolphus Comes de Monte,
heres Ducatus Lemburgensis, &c.

(Aug 1284) [7: deel 1; afdeeling 4; p.698; Doc.# 69]
< Walram (+1288), Lord of Ligny >
Nos Walramus de Luceleborg, nobilis dominus de Lijnij


--- 1288-1404 see Brabant


--- 1404-1406 ( Anthony of Burgundy )

Duke of Limburg;
Count of Rethel;

@ Replaced:

- [1404] Lotharingia, Brabant, "the Margraviate of the Holy Roman Empire" with Rethel
Duchess Joan of Brabant and Limburg ceded the Duchy of Limburg to Anthony of Burgundy, Count of Rethel (1404).

@ Samples:

(Sep 1404) [15: seie 4e; tome III (1876); p.258]
< Anthony (+1415), Duke of Limburg 1404, of Brabant 1406; Count of Rethel 1402; ~ (1) 1402 Joan (+1406), daughter of Walram of Luxembourg, Count of Ligny and Saint-Pol; ~ (2) 1409 Elizabeth of Görlitz (+1451), Duchess of Luxembourg >
Antoine de Bourgogne, duc de Limbourg,
comte de Rethest et
gouverneur du duché et pays de Brabant

(Dec 1404) [12: tome XIV; fascicule 28e (1882); p.77; Doc.# 215]
Anthoine de Bourgoingne, Duc de Lembourg,
Conte de Réthel et
gouvreneur dez duchié et pais de Brabant

(Oct 1405) [13: tome 2; p.511; Doc.# DCCCXXIV]
Anthoine de Bourgoingne, duc de Lembourc,
conte de Rethel et
gouverneur des duchié et pais de Braibant

(Oct 1406) [16: tome II; p.736; Doc.# CXCI]
Anthonis van Bourgongnien, hertoghe van Lymburch,
greve van Retheest ende
gouverneur des hertoghsdoms ende lands van Brabant


--- 1406-1433 see Brabant


--- 1433-1477 see Burgundy


--- 1477-1794 see Luxembourg