Under construction ...


Main Page: Titles of European hereditary rulers


Last updated: Oct 8, 2023


Anholt

Overview.

In the 14th century, when the Anholt branch of the Zuijlen family became extinct in the male line, and the Lordship of Anholt passed to Gerberge / Herburga of Zuijlen, who married Herman of Gehmen. Margaret, their daughter, brought the Lordship of Anholt to the Batenburg branch of the House of Bronkhorst.

In 1649, Anholt passed to the House of Salm.

Anholt was recognized an Imperial immediate territory of the Holy Roman Empire and received a representation in the Imperial institutions.

In 1810, France annexed the Lordship of Anholt and all other lands of the House of Salm.


Bibliography.

1. Léonard, Frédéric. Recueil des traitez de paix, de treve, de neutralite, de confederation, d'alliance, et de commerce, faits par les rois de France ... (Paris : 1693).
2. Lenting, Lambertus Eduard; Nijhoff, Isaak Anne. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (Arnhem : 1830-).
3. Bondam, Pieter. Verzameling van onuitgegeevene stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie (Utrecht : B. Wild, 1779-).
4. Van Loon, Willem; Cannegieter, Hendrik. Groot Gelders Placaet-Boeck (Arnhem; Nymegen : 1701-).
5. Lünig, Johann Christian. Das teutsche Reichsarchiv ... (Leipzig : F. Lanckischens Erben, 1710-1722).
6. Morel-Fatio, Alfred. Grands d’Espagne et petits princes allemands au XVIIIe siècle, d’après la correspondance inédite du comte Fernan Nuñez avec le prince Emmanuel de Salm Salm et la duchesse de Béjar (2e édit.; Paris : 1906) [Études sur l'Espagne; série 2e].
7. Jahrbücher für die preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung (Berlin).
8. Stokvis, Anthony Marinus Hendrik Johan. Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (Leiden : E.J. Brill, 1887-1893; 3 vols; Reprint. Amsterdam : B.M. Israël, 1966).
9. Scotti, Johann Josef. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem Königlich Preußischen Erbfürstenthume Münster und in den standesherrlichen Gebieten Horstmar, Rheina-Wolbeck, Dülmen und Ahaus-Bocholt-Werth über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege (Münster : 1842).
10. Roest, Theodorus Marinus. Die Münzen der Herrschaft Anholt (Amsterdam : Bom, 1895).
11. Schlüter, Clemens August; Strombeck, Friedrich Heinrich von. Provinzialrecht der Provinz Westphalen (Leipzig : Brockhaus, 1829-) [Provinzialrechte aller zum Preußischen Staat gehörenden Länder und Landestheile].
12. Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen (Nijmegen : A. van Goor, 1785).
13. Wolters, Mathias Joseph. Recherches sur l'ancien Comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt (Gand : Gyselynck, 1854).
14. Hermans, Cornelis Rudolphus; Van Hoogstraten, A.; Van den Boogaard, M. Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van Ravestein ('s Hertogenbosch : P. Stokvis, 1850) [Uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Noord Braband].
15. Van der Aa, Abraham Jacob. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem : Noorduyn, 1839-).
16. Lacomblet, Theodor Joseph. Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden (Düsseldorf : J. Wolf, 1840-1858).
17. Witkamp, Pieter Harme. Geschiedenis der Zeventien Nederlanden (Arnhem; Nijmegen : E. & M. Cohen, 1882-).
18. Bannier, Willem Adrianus Floris. De Landgrenzen van Nederland. I. (Tot aan den Rijn.) (Leiden : C. Kooyker (J.C. Huysman Jr.), 1900).
19. Van der Chijs, Pieter Otto. De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland (Haarlem : Bohn, 1853) [Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap; stuk 26; gedeelte 3].
20. Craandijk, Jacobus; Schipperus, Pieter Adrianus. Wandelingen door Nederland met pen en potlood (Haarlem : Kruseman & Tjeenk Willink, 1875-).
21. Bakhuizen van den Brink, J.N.; Stegeman, B. Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-1612 (Arnhem : Gouda Quint, 1933) [Werken, uitgegeven door Gelre, no. 19].
22. Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt.
23. Documenten en advisen, uyt de welcke consteert, dat den Batenburghsen thol op geenen anderen voet tegenwoordigh geheven wordt, als van alle oude tyden is geschiedt (Gravenhage : Jacobus Scheltus, 1686).
24. Van Hasselt, Gerard. Roozendaal als de prachtigste bezitting van de Geldersche Graven en Hertogen en derzelver hofhouding aldaar, enz. enz: met echte bewijzen bekend gemaakt (Arnhem : J.H. Moeleman Junior, 1808).
25. Taxandria : tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde (Bergen op Zoom : 1894-).
26. Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique / Bulletin et annales de l'Académie d'archéologie de Belgique (Anvers).
27. Abtruck vnterschiedtlicher Salvaguardien Dem löblichen NiederSächsischen Creisse, und desselben Fürsten, und Ständen, im Westphälischen Creise gelegenen Erb : vnd Wahl-Länden ertheilt (1623).
28. Fürstliche Mecklenburgische Apologia (1630).


Geographical names.

Anholt (in Isselburg, , Nordrhein-Westfalen, Germany).
Bahr -> Baer, Baër, Baar (in Gelderland, the Netherlands).
Batenburg (in Gelderland, the Netherlands).
Bredevoort (in Gelderland, the Netherlands).
Bronckhorst / Bronkhorst (in Gelderland, the Netherlands).
Gemen / Gehmen (in Borken; Nordrhein-Westfalen; Germany).
Gronsveld -> Groéselt; Gronsfeld (in Limburg, the Netherlands).
Lathum (in Gelderland, the Netherlands).
Rimburg (in Übach-Palenberg, Nordrhein-Westfalen, Germany and in Limburg, the Netherlands).

First (Christian) names.


Charles -> Carolus; Karl; Karel.
Frederick -> Fridericus; Friedrich; Frederik.
Gijsbert -> Gysbrecht.
John -> Johannes; Johah; Jan.
Louis -> Ludovicus; Ludwig; Lodewijk.
Theodoric -> Theodoricus; Dietrich, Dirk;


--- the 13th century- ~1402

@ Samples:

(Jan 1386) [2: deel III (1839); p.118; Doc.# 112]
< Herman of Gemen, ~ Gerberge / Herburga of Zuijlen, Lady of Anholt >
Ick Herman van Gemen, ridder,
here tot Anholt


--- ~1402- ~1442

Lord of Batenburg, Anholt;

@ Added:

- Batenburg
Margaret, wife of Gijsbert I of Bronkhorst, Lord of Batenburg, succeeded in Anholt [19: p.132].
Notes. Margaret, was daughter of Gerberge / Herburga of Zuijlen, Lady of Anholt, and Hermann of Gemen [8: tome III; p.89].

@ Samples:

(May 1418) [4: deel II (1703); Appendix; p.175]
< Gijsbert I of Bronckhorst (+1429), Lord of Batenburg, of Anholt 1402 >
Wy Ghysbert van Bronckhorst Her Batenborgh en tot Aenholt

(May 1425) [2: deel IV (1847); p.32-33; Doc.# 31]
wy ... Willem here tot Bronchorst,
Gijsbert van Bronchorst here tot Batenborg ende tot Anholt

(Apr 1436) [2: deel IV (1847); p.130; Doc.# 158.A]
Wij ... Derick van Bronchorst here tot Batenborch ende tot Anholt

(May 1441) [24: p.293, 300]
< Theodorich I of Bronkhorst (+1451), Lord of Anholt & Batenburg >
wy Dierich van Bronchorst Heer tot Batenborch ende tot Aenholt


--- ~1442-1452

Lord of Batenburg, Anholt, Gronsveld, Rimburg;

@ Added:

- Gronsveld, Rimburg
Catherine, wife of Theodorich I of Bronkhorst, Lord of Anholt, succeeded her father, Henry III, in Gronsveld and Rimburg.

@ Samples:

(June 1443) [12: p.177]
< Theodorich I of Bronkhorst (+1451), Lord of Anholt & Batenburg; ~ Catherine (+ after 1472), Lady of Gronsveld, Rimburg >
Wij Derick van Bronchorst hre. tot Batenborch, to Anholt, to Gronsfelt en to Rijngberg

(June 1446) [14: deel I (1850); p.631; Doc.# 45a]
Ick Derick van Bronckhorst here to Batenborg, tot Anholt, to Gronsfelt ind Ringberg


--- 1452-1512

Lord of Batenburg, Anholt;

@ Removed:

- Gronsveld, Rimburg
After the death of Theodorich I of Bronkhorst, Lord of Anholt and Gronsveld, his sons divided his lands; Gronsveld passed to Henry, Anholt passed to Gijsbert II (1452).

@ Samples:

(Nov 1452) [25: jaargang VI (1899); p.14]
< Gijsbert II (+1473), Lord of Batenburg, of Anholt 1451 >
Wy ... Gijsbrecht van Bronchorst, Heer tot Batenborch ende tot Aenholte

(Sep 1471) (Sep 1471) [4: deel II (1703); Appendix; p.192]
Wy Gysbert van Bronckhorst Heere tot Batenborch en Anholt

(Sep 1472) [2: deel IV (1847); p.470-471; Doc.# 530]
Wij Gijsbert van Bronckhorst here tot Batenborg ind tAnholt ind
Henrick van Bijlandt, rittere

(Sep 1472) [2: deel IV (1847); p.470-471; Doc.# 530]
wij Gijsbert here tot Bronckhorst ind tot Borckloe

(Aug 1494) [2: deel VI; stuk I (1859); p.80; Doc.# 114]
< Jacob I of Bronckhorst, Lord of Batenburg, of Anholt 1>
Wy ... Jacob van Bronchorst here to Batenborch ind tAenholt


--- 1512-1537

Notes. In 1512, Duke Charles of Gelderland took Anholt from Jacob of Bronckhorst [17: deel II; gedeelte I; p.485] [18: p.284].
Then Duke Charles gave Anholt to Herman of Bronckhorst [19: p.255] [20: deel 7 (1884); p.275]. Herman of Bronckhorst (+1556), was son of Theodorich of Bronckhorst, Lord of Stein, grandson of Herman (+1512), Lord of Stein, and great-grandson of Theodorich of Bronckhorst (+1451), Lord of Anholt [19: p.255-256]. In 1534, Duke Charles of Gelderland sold Batenburg to Herman of Bronckhorst [19: p.156].

@ Samples [Auxiliary]:

(Apr 1525) [2: deel VI; stuk II (1862); p.844-845; Doc.# 1355]
< Theodorich of Bronckhorst, Lord of Stein, with Theodorich II of Bronckhorst (+1549), Lord of Angenraen, of Anholt >
wij Derick van Bronckhorst vnd van Batenborg her tot Stein vnnd
Derick van Brunckhorst vnd Batenberg her Angen Roenne etc.


--- 1537-1562

Lord of Anholt;

@ Removed:

- Batenburg
Herman of Bronckhorst ceded Anholt to his cousin Theodorich II of Bronckhorst from the Angenraen branch (1537) [19: p.156] [20: deel 7 (1884); p.275].
Notes. In 1537, Duke Charles of Gelderland enfeoffed Theodorich II of Bronckhorst with Anholt [18: p.284].

@ Samples:

(Nov 1537) [2: deel VI; stuck III (1875); p.1146; Doc.# 1912]
< Theodorich II of Bronckhorst (+1549), Lord of Angenraen, of Anholt >
Ick Dederich van Bronchorst ind Batenborch, heer tot Aenholt

(Feb 1547) [7: Band XXXI; Heft 61-62 (1828); p.321] < for Anholt >
Wir Dietherich von Bronkhorst und von Battenburg, Herr tot Anholt zc. zc. zc.

@ Samples [Auxiliary]:

(Jan 1538) [16: Band IV; p.658, 665; Doc.# 537]
< Herman of Bronckhorst (+1556), Lord of Anholt, of Batenburg 1534, of Stein >
wy ... Herman van Bronkhorst her tho Batenborch


--- 1562- ~1616

Lord of Anholt;
Lord Bahr, Lathum;

@ Added:

- [1562] Bahr, Lathum
Count Lamoral of Egmond sold Bahr and Lathum to Theodorich II of Bronkhorst, Lord of Anholt (1562) [15: deel 2 (1840); p.41].

@ Samples:

(Apr 1575) [21: no. 19 (1933); p.186]
< Theodorich II of Bronckhorst-Batenburg (+1586), Lord of Anholt 1549 >
Wy Dederich van Bronckhorst und Battenborgh,
heer tho Anholt,
bannerheer tot Baer und Lathum,
pandtheer van Brefoirt

(Mar 1578) [3: deel V (1781); p.365; Doc.# CVII]
Wy Diederick van Bronckhorst ende Batenborch, Heer tot Anholt,
Bannerheer tot Baer ende Lathum,
Pandtheer tot Bredefort, &c.


--- ~1616-1649

Count of Bronckhorst;
Baron of Batenburg, Anholt, Bahr, Lathum;

@ Added:

- Bronckhorst, Batenburg

@ Samples:

(Mar 1616) [5: Spicilegium seculare; Theil I (1719); p.45; Absatz II; Doc. # I-A]
< Theodorich IV of Bronkhorst (+1649), Lord of Anholt; with his brother John-Jacob (+1630) >
Wir Dietderich und Johans Jacob Grafen von Bronckhorst,
Freyherrn von Batenburg, zu Anholt, Baer und Lathumb,
Bannerherrn deß Fürstenthumbs Gelder und Graffschafft Zütphen zc.zc.
respective Fürstl.Durchl. Leopoldi Ertz-Hertzogen zu Osterreich zc. Bischoffe zu Straßburg und Passaw, Ober-Cammer-Herr, und Geheimer Rath,
Gebrüdere

@ Samples [Auxiliary]:

(Nov 1618) [5: Spicilegium seculare; Theil I (1719); p.46; Absatz II; Doc. # I-B]
< John-Jacob of Bronkhorst (+1630), Lord of Myllendonk >
Wir Johan Ludtwich Freyherr zu Hohensaxen,
Herr zu Saxforstech, Vetzberg,
Erbschenck im Hertzogthumb Lutzenburg und Graffschafft Chiny &c. und
Elisabeth Frey Frauw zu Hohensaxen,
geborne Grävin zu Culenburg,
Ehegemalin etc. und
Wir Johan Jacob Grave zu Bronckhorst,
Freyherr zu Batenburg, zu Anholt etc., Bahr und Latbumb,
Erb-Banner-Herr im Hertzogthumb Geldern und Graffschafft Züthphen,
Ihrer Hochfürstlichen Durch. etc. Ertz-Hertzogen Leopoldi Geheimer Raht und Obrister Hoffmeister etc.

(Dec 1624) [28: Beilagen; p.333; Doc.# CVII]
Johan Jacob, Graue von Bronckhorst, zu Anholt,
Freyherr zu Battenburg, zu Mylendogk, Bahr und Lattumb,
Herr zu Newenburg, Drackenfelß, Meidrich, Ruhland und Müland,
Röm. Kay. May. löbl. Catholischen Union, und Churfürstl. Durchl. Pfaltz Bäyern Armada Generaln Feldtmarschalck, und Obrister, auch
Hochfürfil. Durchl. Ertzhertzogen Leopoldi zu Osterreich geheimer Rath, Obrister, Hoffmeister, und Cammerer, zc.

(Sep 1631) [23: p.13] [22: 65 (1686); p.349; Doc.# H]
< Maximilian of Bronckhorst (+1641), Baron of Batenburg >
Wy Maximiliaen, Grave van Bronckhorst, Batenburg,
Vry-heer tot Batenburgh, Anholt en Steyn,
Heere tot Biecht, West-Berendrecht, Moerkerken, Frechem, Vochtstel, Maswich, &c.


--- 1649-1794 see Salm-Salm

Note. In 1649, Mary-Anne of Bronckhorst-Batenburg, wife of Prince Leopold-Philip-Charles of Salm-Salm, brought Anholt to the House of Salm.

@ Samples:

(June 1659) [1: tome III; p.4]
< Leopold-Philip-Charles (+1663), Prince of Salm 1636; ~ 1641 Mary-Anne of Bronckhorst-Batenburg (+1661), Lady of Anholt >
Nous Leopold Philippe Charles Prince de Salm,
Vildegrave de Daun, & de Kyrburgc,
Rheingrave de Stein,
Baron [d'Anholt,] de Fenestrage, de Bahr & Latum,
Seigneur de Pulni, Bayon, Neuville, Ogiville, Meidericq,
Bannerher héréditaire du Duché de Gueldres, & Comté de Zutphen,
Lieutenant General de Sa Majesté Très-Chrétienne sur toutes fes Troupes Allemandes

(June 1783) [6: p.273]
< Constantin-Alexander-Joseph (+1828), Prince of Salm-Salm 1778; Duke of Hoogstraeten; Lord of Anholt >
Constantin Alexandre, par la grâce de Dieu, Prince de Salm-Salm, du Saint-Empire Romain,
Wildgraf de Dhaun et Kyrbourg,
Rhingraff de Stein,
Souverain Seigneur d'Anholt,
Duc d'Hoogstraten,
Vicomte d'Alost,
Seigneur de Loonopsant,
Chevalier de l'Ordre Palatin de Saint-Hubert, etc., etc., etc.


--- 1794-1803


--- 1803-1806

@ Samples:

(1803) [9: Band 3; Abtheilung 6; p.455; Doc.# 2]
< Constantin-Alexander-Joseph (+1828), Prince of Salm-Salm 1778; Duke of Hoogstraeten; Lord of Anholt >
Von Gottes Gnaden, Wir Constantin Alexander Joseph regierender Fürst-Rheingraf zu Salm-Salm, Bocholt und Ahaus
souverainer Herr zu Anholt &c., auch
Wir Moritz Prinz-Rheingraf zu Salm-Kyrburg &c. und
Amalia Fürstinn von Hohenzollern-Sigmaringen, geborne Prinzessinn von Salm-Kyrburg, als
Vormünder unsers Neven des minderjährigen Fürst-Rheingrafen Friederich Otto zu Salm-Kyrburg, < ... >


--- 1806-1810

Prince of Salm-Salm;
Prince of Bocholt, Ahaus, Anholt;

@ Samples:

(Aug / Nov 1809) [11: Band I (1829); p.450; Doc.# 67]
< Constantin-Alexander-Joseph (+1828), Prince of Salm-Salm 1778; Duke of Hoogstraeten; Lord of Anholt >
Von Gottes Gnaden, Wir Constantin Alexander Joseph, Fürst zu Salm-Salm,
souveraine Fürst von Bocholt, Ahaus und Anholt zc. zc. auch
Wir Moritz, Prinz zu Salm-Kyrburg zc. zc. und
Amalia, Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen, gebohrne Prinzessin zu Salm-Kyrburg zc. zc.
Vormundschafts Nahmen Unseres Neffen, des minderjährigen Herrn Fürsten Friedrich Otto zu Salm-Kyrburg,
souverainen Fürsten von Bocholt, Ahaus und Gehmen, &c. &c. Liebden ...